Kayseri'nin nadide eserlerinden: Saat Kulesi

  • Saat kulesi II. Abdülhamit’in emri ve Kayseri Mutasarrıfı Haydar Bey’in desteği ile 1906 yılında Tavlusunlu Salih Usta’ya yaptırılmıştır.

  • Yanında bulunan dikdörtgen mekân ise saat odası olarak inşa edilmiştir.

  • 15 metre yüksekliğindeki kuleye helezon merdivenlerle çıkılmaktadır.

  • Milli Mücadele döneminde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kayseri Şubesi olarak kullanılmıştır.

  • Kuleyi kapatan sivri piramidal külah kısmında dikdörtgen bir açıklık ve bunun içinde saat çanı bulunmaktadır.

  • Kesme taştan inşa edilen yapı, enine düzenlenmiş silmelerle üç bölüme ayrılmıştır. Üst bölümün her cephesinde saat için düzenlenmiş dairesel açıklıklar bulunmaktadır.