• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Veysel Gürhan kimdir?

Akademisyen, Tarihçi, Yazar Veysel Gürhan kimdir?

Veysel Gürhan

Akademisyen, tarihçi, yazar. 24 Eylül 1978 yılında Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır Şair Sırrı Hanım İlköğretim Okulu, Diyarbakır Fatih LisesiDicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü mezunu. 2003 yılında Safevi Devleti’nden Osmanlılara Sığınan Önemli Devlet Adamları” adlı yüksek lisans tezini, 2012 yılında Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde; “18. Yüzyılda Mardin Şehri” adlı doktora tezini ise 2012 senesinde Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Anabilim dalında tamamladı.

2000-2009 tarihleri arası çeşitli okullarda tarih öğretmenliği2009 senesinde Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2014 senesinde Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, 2012-2014 tarihleri arası Rektör Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Halen aynı bölümde görevini sürdürmekte ve e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisinde editörlük yapmaktadır. Şarkiyat Araştırmaları Derneği üyesidir.

Çeşitli sempozyumlara katılarak; “Nusaybin Bibliyografyası”“Hamidiye Alayları ve Mardin”, “Siirt Şer’iye Sicilleri”, İdris-i Bitlisi ve Bölgenin Osmanlılar Tarafından Fethi” , “Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Silvan”“Lice Bibliyografyası”, “18. Yüzyılda Mardin’de Müslim-Gayri Müslim ilişkilerine Örnekler” vb. bildiriler sundu. Bu sempozyumlarda sekreterya, düzenleme kurulu üyeliği, düzenleme kurulu üyeliği, yürütme kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Kent tarihi alanında yazılmış birçok akademik makalesi uluslararası dergilerde yayınlandı. Diyarbakır tarihi üzerine yapmış olduğu çalışmalar ile özellikle kadınların tarihinin yazımına katkılarda bulundu.

ESERLERİ:

Kitaplar: 

195 nolu Mardin Şer’iye Sicili Belge Özetleri ve Mardin (K. Z. Taş, İ. Özcoşar, H. Güneş ile birlikte, 2006), 248 nolu Mardin Şer’iye Sicili Belge Özetleri ve Mardin (A. Kankal, İ. Özcoşar, H. Güneş ile birlikte, 2008), Uluslararası Tatvan ve Çevresi Sempozyumu (Editör olarak. M. Bilen, E. Gümüş ile birlikte, 2008), 183 nolu Mardin Şer’iye Sicili Belge Özetleri ve Mardin (A. Kankal, İ. Özcoşar, H. Güneş ile birlikte, 2008), Uluslararası Silvan Sempozyumu (Editör olarak).

Makaleler: 

XVIII. Yüzyılda Mardin Kalesi Üzerine Bazı Tespitler, e -Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi; 18. Yüzyılın İkinci Yarısına Ait (M. 1787-1789) 3757 Numaralı Tereke Defterinin Amid’deki Sosyal ve Ekonomik Hayata Dair Düşündürdüğü Bazı Hususlar, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi; Osmanlı Kadı Sicilleri'nde Bir Borç Ödeme Yöntemi Olarak "Guremâ Usulü" ve Uygulanışı. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic; Mardin Şer’iye Sicillerinde Arapçanın Belge Dili Olarak Kullanılması ve Bu Dilde Yazılan Bir Belge Türü Olarak Mülk Alım-Satımlarında Kullanılan Yöntem, e -Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 18. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Kadın ve Hukuk: Amid Mahkemesi’nde Kadınların Hak Arama Süreçlerine Dair Bazı Değerlendirmeler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi- Journal of the Human and Social Science Researches;Osmanlı Devleti’nde Kayyımlık Müessesesi: 18. Yüzyıl Diyarbekir Şer’iyye Sicillerine Göre Kayyımlık Müessesesinin Hukuki, İdari ve Sosyal Olarak Uygulanışı, Gaziantep University Journal of Social Sciences; Kadınların Dîvân-i Hümâyun’a Şikâyet Haklarını Kullanmaları Üzerine Bazı Değerlendirmeler (Diyarbekir Eyaleti 1 Numaralı Ahkâm Defterine Göre). Tarih Okulu Degisi (TOD).

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23