• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Hadim Ali Pasa kimdir?

Sultan II. Bayezid zamanında 1501-1503 ve 1506-1511 dönemlerinde iki kez sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı.

Hadim Ali Pasa

II. Bayezit devri vezirlerindendir. Fatih devrinde sarayın akağalarındandı. II. Bayezit tahta çıkınca kendisine Karaman Beylerbeyliği verildi. Fakat 1485'de Rumeli Beylerbeyi iken, Eflâk seferinden başarıyla dönmesi üzerine, 1486 yılında vezir oldu. Mısırlılarla yapılan savaşta Sadrazam Davut Paşa’nın emri altında Adana ve Tarsus kalelerinî pek-leştirdî, bu aradö Payas ve Sis kalelerini de zaptetti. 1492'de birçok zorluklarla karşılaştığı halde, Mısır ordusunu yendi, 1500 yılında Mora’da Venedikliler’in elinde kalan son kaleleri de zaptetmesi üzerine, Mora valiliğine getirildi. Ertesi sene Mesih Paşa’nın yerine veziriazamlığa getirildi, iki sene sonra görevinden uzaklaştırıldıysa da 1506’da tekrar veziriazamlığa getirildi, vefat edinceye kadar da bu görevde kaldı.

Atik Ali Paşa, Bayezit’in ikinci şehzadesi Ahmet’in tafta geçmesini istediğinden, veliaht Şehzade Korkut’un aleyhinde çalışıyordu. 1511 yılında Yavuz Selim ayaklandığı sıralarda Atik Ali Paşa Anadolu’da ayaklanan, Şahkulu veya Şeytankulu diye tanınmış Karabıyıklıoğ-lu’nun üzerine gönderilmişti. Sivas’la Kayseri arasındaki Gökçay’da yapılan savaşta ayaklananlar tarafından öldürüldü.

 Atik Ali Paşa halkın güvenini kazanmış, cesur, bilgili bir devlet adamıydı. Askerlik alanında da isabetli görüşleri ve büyük tecrübesi vardı. Zamanının tanınmış şairlerinden Mesihî’yi yanına kâtip olarak almış, Bitlisli İdris’i vakanüvislikle görevlendirerek «Heşt Behişt» i yazmasını sağlamıştı. İstanbul’da Divanyolu’nda Atik Ali Paşa cami ve medresesini (1496), Zincirlikuyu cami ve hamamını (1496) yaptırmış, Hora Kilisesini, Kariye adiyle, cami haline getirmiştir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23