THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir

Ahat Andican

1950 yılında Afganistan'dadoğan Ahat Andican Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördü. 2015 yılında yapılan Türkiye seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi'nden İstanbul 2. bölge milletvekili adayı olmuştur.

Ahat Andican 1950 senesinde Afganistan'da dünyaya geldi.

Daha sonra Türkiye'ye gelerek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 

1980 yılında Genel Cerrahi Uzmanı, 1984 yılında Doçent ve 1991 yılında profesör olarak çalıştı.

Meslek hayatının yanı sıra Türk Dünyası, Doğu Bloku ve Türk ilişkilerinin kurulmasında öncülük yaptı. Bunun yanında 1995 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi.

1996'da Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek Basın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

Ayrıca Haziran 2015 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden İstanbul 2. bölge milletvekili adayı olmuştur. Öte yandan Değişim Sürecinde Türk Dünyası ve Cedidizm’den Harice Türkistan Mücadelesi isimli iki kitap yazmıştır.