İzzet Baysal

Mimar ve İş adamı İzzet Baysal kimdir?

İzzet Baysal, 1907 senesinde Bolu'da dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Bolu'da yüksek öğrenimini İstanbul'da Sanayi-i Nefise Mekteb-i'ye (bugünkü ismi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)'nde tamamlayan İzzet Baysal, mezuniyetinin ardından mimar olarak Bolu Nafia (Bayındırlık) Müdürlüğü'nde memuriyet hayatına başladı. 

İlerleyen dönemlerde Eskişehir hava Meydanı inşaatının koordinatörlüğünü yaptı. Burada, Eskişehir Lisesi'nde öğretmenlik yapan Refika Pınar ile evlendi. Bir süre sonra da Ankara'da serbest olarak çalışmaya başladı. 

1942 senesinde eşinin vefatından sonra İstanbul'a döndü. Burada, sıhhi tesisat üzerine çalışan bir dükkanı satın alarak ticaret yapmaya başladı. İşleri rast giden Baysal, 1950 senesinde ilk Mekanize Döküm Fabrikasını kurdu. 

1951 senesinde İzzet Baysal Döküm Sanayi Müessesesi adı altında kurulan bu fabrika 1957 senesinde bir aile şirketi haline dönüştürüldü. 

İzzet Baysal, 1986 senesinin sonunda İzzet Baysal Vakfı'nı kurdu ve tüm varlığını vakfına bıraktı.

1994 senesinde fabrikasını kiraya vererek aktif yöneticilikten ayrıldı ve sadece İzzet Baysal Vakfı ile ilgilenmeye başladı.

Vakfın malvarlığı 1 Ocak 2013 itibariyle 105.905.219 TL'dir. Yatırımlar ve hayırlar bu mal varlığının geliriyle yapılmaktadır. Her sene gelirin % 80'i vakfın amaçlarına yönelik harcamalara sarf edilmekte, kalanı malvarlığını arttırıcı ve gelir getirici değerlere yatırılmaktadır. 

İzzet Baysal, 5 Mart 2000 tarihinde 93 yaşında hayatını kaybetti. Naaşı Bakanlar Kurulu kararı ile ve kendi arzusu üzerine Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsündeki anıt mezarında medfundur.