• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Müslim kimdir?

Hadis alimlerinin en büyüklerinden Müslim bin Haccac, dokuzuncu yüzyılda yaşamış, İslâm âlemi tarafından kabul gören ikinci büyük hadis kitabının yazarıdır. Künyesi; El-İmam el-Hâfız Huccetü'l-İslam Müslim Ebü’l-Hüseyin Müslim bin Haccac bin Müslim el-Kuseyrî en-Nişaburî Müslim'dir.

Müslim

İmam Müslim, Sahih-i Müslim’de yer alan 7.275 hadisi, 300.000 hadis arasından seçerek yazmıştır. Adı Müslim bin Haccac olup, İmam-ı Müslim olarak tanınmıştır.

821 senesinde Nişabur’da dünyaya geldi. Ebü’l Hüseyin Müslim, hadisi alimlerinden dinlemek için Arabistan, Mısır, Suriye ve Irak’ın bir çok yerini gezdi.

Başta Ahmed bin Hanbel olmak üzere, İmam-ı Şafii’nin talebelerinden Harmele bin Yahya, Yahya bin Yahya en-Nişaburî, Kuteybe bin Said, Ebu Bekir bin Ebu Şeybe, Osman bin Ebu Şeybe, İshak bin Rahuya gibi büyük alimlerden hadis dinledi. Bunlardan nakiller yaptı. Söz konusu alimlerden rivayette bulunurken kendisinden de Yahya bin Said, Ebu İsa et-Tirmizi, Muhammed bin Mahled, Mekki bin Abdan’ın aralarında bulunduğu bir çok kişi de istifade edip rivayette bulundular.

Eserinde muhtelif hadisleri ayrı başlıklar altında toplamıştır. Hadisleri rivayet edenlerin her birini sırasıyla ve isimleri anılarak Peygamber Efendimizden (s.a.v.) nakledilen hadislerinin nakilcilerinin gösterilmesi olarak bilinen “isnad”lara çok dikkat etmiştir. Hadis nakli ve kendilerine dayandırılan isimler üzerinde titizlikle yoğunlaşmıştır.

Hadis ilmine bir çeşit giriş kısmı ekleyen İmam Müslim’in Sahih’i, elli iki kitap olup, hadislerin konuları alışılmış şekilde sııflandırılmıştır. İslam’ın beş şartı, nikah, kölelik, alış-veriş, veraset kuralları, kurban, örf ve adetler, peygamberler, sahabe, kader ve kelam vs. konulardan birkaçıdır. 

Ömrünü hadis ve hadis ilmini öğrenmeye vakfeden İmam Müslim, ömrünün son yıllarını memleketinde geçirdi. İlmî çalışmasının yanında ticaretle de ilgilendi.

875 senesinde Nişabur’da vefat eden İmam Müslim aynı şehirde medfundur.

 

ESERLERİ

Sâhîh-i Müslim

El-Müsned-ül-Kebîr.

El-Câmi’ale’l-ebvâb

El-Esmâ ve’l-Kûnâ

El-Efrâd vel-vuhdân

Tesmiyet-üş-Şuyûh-u Mâlik ve Süfyân ve Şu’be

Kitâb el-Muhadramîn

Kitab evlâd es-Sahâbe

Evhâm el-Muhaddirîn

Et-Tabakât Efrâd-eş-Şâmiyyîn

Et-Temyiz El-Ilel

 

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23