• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

İbn Mâce kimdir?

Sünen-i İbni Mâce adlı eserin yazarı, hadis hafızı, Kütüb-i Sitte'nin önemli isimlerinden Muhammed bin Yezid veya bilinen ismiyle İbn Mâce kimdir?

İbn Mâce

O dönemin geleneğine uyarak 15-20 yaşlarındayken Kazvin’de hadis öğrenmeye başladığı tahmin edilen İbn Mâce, burada daha çok Kazvinli hadis hâfızlarından Ali b. Muhammed et-Tanâfisî ile Ebû Hucr Amr b. Râfi‘ el-Becelî’den dersler aldı. 

Basra, Bağdat, Kûfe, Mekke-i mükerreme, Şam, Mısır, Horasan ve Rey gibi zamanının eğitim merkezlerine gitti ve sadece hadis-i şerif değil, hadis ilmini ilgilendiren bütün ilimlerin eğitimini aldı.

Gittiği bu merkezlerde büyük hadis âlimleriyle tanışarak hepsinden bilgi edinmeye çalıştı. Leys, İbrâhim bin el-Münzir, Muhammed bin Abdullah bin Numeyr ve daha birçok âlimden hadis-i şerif öğrendi. Hadis ilminde yüksek dereceye ulaştı.

Ebü’l-Hasan el-Kattân, Ahmed bin Ravh el-Bağdâdi, Muhammed bin İsâ el-Ebheri gibi önemli isimler ondan hadis-i şerif rivayet etmiştir.

Sika (sorunsuz) bir râvi, hâfızası güçlü bir muhaddis olan İbn Mâce 19 Şubat 887 (21 Ramazan 273) tarihinde ahirete irtihal etmiştir. 

 

MEŞHUR ESERLERİ

es-Sünen

Sülâsiyyât

Tefsîr. 

et-Târîh

 

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23