• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
 • VAV TV CANLI YAYIN
Ali Sandıkçıoğlu
Ali Sandıkçıoğlu
..
TÜM YAZILARI
02 Mayıs 2020

Geçmişte helak olan kavimler ve helak sebepleri

Yaşlı dünyamızın tarihinde birçok önemli olaylar olmuştur. Zaman içinde yaptıkları isyanlar sebebi ile nice kavimler ilahi azaba uğrayarak helak olmuşlardır. Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz’in (SAS) beyanlarına göre bu kavimlerin helak olmalarının başlıca sebepleri; puta tapma, zulüm ve akla hayale gelmeyecek kadar türlü türlü sapıklıklar ve Cenabı Hakk’a isyan etmeleridir. Bir kısım kavimler peygamberlerine inanmadıkları gibi onları öldürmeye bile kalkmışlardır. Kur’an-ı Kerim’in haber verdiği, tarihte helak olan kavimlere ve helak olma sebeplerine kısaca bir bakalım.

NUH KAVMİ

Nuh (AS) çok şükreden peygamberlerden biridir. Kur’an-ı Kerim’in ayetinde Mevla’mız: “Şunu bilin ki, Nuh çok şükreden bir kul idi” buyurur. Nuh’un (AS) kavmi isyan ve küfür bataklığında idi. Putlara tapıyorlar, Hz. Allah’a (CC) şirk koşuyorlardı. Hz. Allah’ın (CC) elçisi Nuh’u (AS) küçümsüyorlar ve kendisi ile alay ediyorlardı. Çok çok kibirlilerdi. Fakir insanları hor görüyor, onlara akıl almaz eziyetler edip kendilerine “reziller” diyorlardı. Kadınlar ise haya, edep ve iffetten uzaklaşmışlardı. Aşırı derecede dünya lezzetleri ve süse düşkünlerdi. Nimetlere şükrü terk etmiş, Cenabı Hakk’a karşı tam bir nankörlük içinde idiler. Kur’an-ı Kerim’de Nuh’un (AS) azgınlaşan kavminin helak olmasını anlatan ayeti kerimeler vardır. Hepsini buraya almamız mümkün değil. Mevla’mız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “And olsun ki biz Nuh’u kendi kavmine gönderdik de O 950 yıl onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz O’nu ve gemidekileri kurtardık. Bunu alemlere bir ibret yaptık.” (Ankebut, 14-15).

NEMRUD VE KAVMİNİN HELAKI

Hz. İbrahim (AS) devrinde kral Nemrut çok büyük kibir ve gurura kapılmıştı. Nemrut, kavmi ile Cenabı Hak tarafından helak edilmiştir. Nemrut bazı kötülüklerin yeryüzünde ilk yapanı olmuştur. Kötülükleri teşvik eden, başına taç giyen, ilk defa ateşe tapan, insanları kendisine tapmaya davet eden bir kişidir. Nemrut ve Keldani kabilesinden üzerine gelecek belalardan kurtulmak ve Cenabı Hakk’a rahat ibadet edebilmek için Hz. Allah (CC), İbrahim (AS) ve ona iman edenlere hicret etme emri verir. Hz. İbrahim ve O’na inanlar hicret ederler. Allah’ın (CC) Halili İbrahim (AS) hicret ettikten sonra, Hz. Allah (CC) Nemrut ve Keldani kabilesi üzerine sürüler halinde sivrisinekler gönderdi. Sivrisinekler insanların kanlarını emdiler. İnsanların vücutları kurudu. Bir sinek de Nemrut’un burnundan girdi. Nemrut başının ağrılarından dolayı yanındaki birine sineği çıkarmak için bir tokmakla başına vurdurdu. Nihayet bir hızlı tokmak vurulunca Nemrut’un kafatası dağıldı ve canı ebedi cehenneme gitti.

AD KAVMİ

Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde Ad kavminden bahsedilmektedir. Ad kavmi, 23 kabileden meydana gelen bir Arap kavmidir. Yemen bölgesinde yaşamışlardır. Hz. Nuh’un (AS) torunlarındandırlar. Hz. Nuh’tan (AS) 800 sene sonra yaşamışlardır. Ad Kavmi, Nuh tufanından sonra yeryüzüne dönen ilk kavimdir. Bunlar zamanla ileri derecede çok dünya nimetine kavuştular. Allah’tan (CC) yüz çevirdiler. Fitne ve fesada dalarak dinden yüz çevirdiler. Birçok putlar yaparak onlara tapmaya başladılar. Kimsesizleri ve güçsüzleri ezdiler. Zavallı kimseleri yüksek binaların üzerine çıkartarak oradan aşağı attılar. Ölenlerin parçalanmış cesetlerine bakarak eğelenirlerdi. Merhametten uzaklaşan, kalpleri kararan Ad kavmi, Nuh tufanından sonra yeryüzünde helak olan ilk kavimdir. Hz. Allah (CC) onları rüzgâr ve kuraklıkla cezalandırdı. Hud (AS), kavmini çok uyardı ancak bir türlü kavmi isyandan vazgeçmedi. Hud’a (AS): “İster öğüt ver ister verme, bizce birdir, fark etmez” dediler (Eş-şuara, 136). İsyanlardan sonra Cenabı Hak önce yağmur yağdırmadı. Tam bir kuraklık oldu. Tarihte meşhur İrem Bağları kurudu. Kuraklıktan sonra sekiz gün devam eden bir rüzgâr esti. Her şey kurudu. Cenabı Hak Hz. Hud ve O’na inananları bu azap ve belalardan korudu.

SEMUD KAVMİ

Hz. Salih’in (AS) tebliğ ile görevli olduğu bir kavimdir. Kur’an-ı Kerim bu kavmin iman etmeyip çok değişik ve sayısız azgınlıklarda bulunduklarını ifade etmektedir. Ad kavminin helakinden sonra Hicr bölgesinde Semud kavmi yaşamıştır. Semud kavmi, geçmişte Ad kavminin sahip oldukları nimetlerin çok daha fazlasına sahip oldular. Kendilerine göre Ad kavmi sağlam bina yapamadıkları için helak olduklarına inandılar. Bu sebeple Semud kavmi kayaları oyarak çok muazzam, yıkılmaz köşkler, saraylar ve evler yaptılar. Semud kavmi toplanıp reisleri Canda’dan hiçbir kavimde olmayan put yapmalarını istediler. Reisleri, kavmi için dağda kayaları yontturarak çok büyük bir put yaptırdı. O’na göz, inek göğsü ve at ayağı gibi şekiller yaptırdı. Putlarını çeşitli ziynet eşyaları, altın ve gümüşlerle süslediler. Sonra putlarının karşısına geçerek ibadet etmeye başladılar. Hz. Salih (AS) ticaretle uğraşırdı. Kavmi içinde doğruluğu, dürüstlüğü bakımından çok sevilirdi. Hz. Allah, Salih’i (AS) peygamberlikle vazifelendirilip peygamber olarak insanları tek Allah’a (CC) imana davet etmeye başlayınca bir anda Salih’e (AS) düşman oldular. Hz. Salih’in (AS) mucize olarak kavmine kayadan çıkarttığı deveyi, “Dokunmayın” ikazlarına rağmen kavmi öldürdü. Bununla da yetinmeyen kavmi Salih’i (AS) öldürmeye kastettiler. Salih (AS) ve ona tabi olan iman ehlini Cenabı Hak şiddetli sarsıntı, korkunç ses, gök gürlemesi ve yıldırımlardan korudu. Üç gün süren bu felaketler sonucu Hz. Salih’in (AS) kavmi helak oldu.

LUT KAVMİ

Lut (AS) isminden Kur’an-ı Kerim’de yedi yerde bahsedilmektedir (Lut (AS), Filistin muhitinde bulunan Sedom kavmine peygamber olarak gönderilmiştir.). Lut Peygamber; kavmini, Cenabı Hakk’a karşı gelmekten sakınmalarını, kadınlar yerine erkeklerle bir olmalarının çok tehlikeli ve çok günah olduğunu ısrarla anlatmaya çalıştı. Lut kavmi dinlememiş, kendisine “Eğer işlerimize çok fazla karışacak olursan seni buradan süreriz” diye tehdit etmişler. Hatta daha da ileri giderek “Eğer sen peygambersen, doğru söylüyorsan, bizleri tehdit ettiğin azabı gücün varsa getir” dediler. Lut kavminin helakinin başlıca sebepleri; erkeğin erkeğe yaklaşımı (livata), mazlumlara eziyet, çok kere temas ettikleri erkekleri öldürme, aşırı derecede cimrilik, çeşitli isyanlar Lut (AS) kavminin helakine sebep olmuştur. Cenabı Hak Lut’un (AS) duasını kabul eder. Cebrail, Mikail ve İsrafil’i gönderir, Lut (AS) ve inananları şehirden çıkartırlar. Sabaha karşı şehrin altı üstüne gelir. Balçıktan pişirilmiş üzerlerine kat kat taşlar yağdı. Lut’un (AS) karısı dahil Lut kavmi helak oldu.

Ayrıca bunların dışında Firavun ve kavminin helak oluş sebepleri var. Uzatmamak için detaya girmiyoruz (İsteyenler tefsir ve tarih kitaplarından gerekli bilgilere ulaşabilirler.). Değerli kardeşlerim, yazım biraz uzun oldu, hepinizden özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Kısa olarak geçmişte helak olan kavimlerin durumlarına bir baktık. Geçmişte helak olan bütün kavimlerin yaptıkları rezilliklerin kat kat fazlası günümüzde hem de Müslüman memleketlerde, Müslümanım diyenlerin arasında mevcuttur. Saymaya gerek yok. Yeryüzünde işlenen zulümlere, yapılan rezilliklere, dökülen kanlara kısaca bir göz atabilirsek yeter. Zamanımızın mağrur insanlarını Cenabı Hak görünmeyen bir korona virüsü ile ikaz ediyor. Çekirgeler ordusu ile yeşilliklerini kurutuyor. Eğer insanlar olarak, özellikle Müslümanlar uyanıp tövbe ile dua ile Cenabı Hakk’a dönebilirsek inşallah bu bela ve musibetler kısa zamanda rahmete döner. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Cenabı Hak, nasuh tövbeler ederek kendisine dönebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Âmin. Cümleniz Mevla’ya emanet olunuz.

NOT:

Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın okuduğu bir Cuma hutbesi nedense bir kısım zavallıları çıldırtmış. Bunlar gerçekten Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz insanlardır. %99’u Müslüman olan bir ülkede Kuran’ın ayetlerin açıklaması, dinin haram ve helal saydıklarını Diyanet İşleri Başkanı’nın hutbeden Müslümanlara duyurmasından daha tabii ne olabilir? Bir kısım siyasi partilerin de bu konuda net tavır koyamadan kem küm etmelerini anlamakta zorlanıyoruz. Eşcinsellik bütün dinlerde olduğu gibi İslam dininde de yasaktır. Bugüne kadar hiçbir Diyanet İşleri başkanının seslendiremediği bu gerçeği seslendirdiği için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı gönülden tebrik eder, aleyhinde kampanyalar yürütenleri de şiddetle kınarım.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

%99 !

Hepsi ibretlik ama, %99olduğuna insan pek inanamıyor......yada bu dingillerin sesi çok çıkıyor!
 • Yanıtla

Tarık

Böyle diyanet reisi eline can kurban Allah'ım siyasilere vicdan versin idrak versin şuur versin maalesef neslimiz tehlike altında...
 • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23