Tristan Tzara

Dada akımının öncüsü, şair ve deneme yazarı Tristan Tzara kimdir?

Esas ismi Sami Rosenstein olan Tzara, 16 Nisan 1896 tarihinde Romanya- Moineşti'de yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Eğitim için gittiği Zürih'te sanat tarihinini akışını değiştirecek yeni bir oluşumun baş kahramanlarından biri olacaktı. 

1. Cihan Harbi zamanlarında Avrupa'nın önde gelen sanatçı ve aydınları, Zürih'te Hugo Ball'ın açtığı ''Cabaret Voltaire'' adlı cafede toplandılar. Savaşın barbarlığına ve Avrupa'nın akılcılık altındaki bu kıyımına protesto olarak, Tzara'nın önderliğinde yeni bir düşünce akımı başlattılar.

Avrupa'nın mevcut sanat anlayışına ve akılcılığına muhalefet eden Dadaist Manifesto, 1916 senesinde Tristan Tzara tarafından yazıldı.

Tamamen rastlantılara dayalı ve geçerli yazın edebiyat anlayışı geliştiren Tzara, şiirlerini gazeteden kesilen sözcükleri bir şapkada karıştırıp rastgele seçerek yazdı. 

1921 senesinde Paris'e yerleşen Tzara, Andre Breton, Philippe Soupault gibi şair ve yazarlarla, dilin yapısında ve kullanımında yaptıkları değişik denemelerle, kamuoyunu ve sanat çevrelerini büyük şaşkınlığa uğrattılar. 

1929 senesinde Andre Breton'un geliştirdiği sürrealizm akımına dahil oldu ve Komunist Parti'ye girdi. 

2. Cihan Harbi'nde Fransız Direnişçileri arasındaydı. 

Yazar ve şair Tristan Tzara, 25 Aralık 1965 tarihinde Paris'te hayatını kaybetti. 

 

MEŞHUR ESERLERİ 

L'Homme approximatif 

Parler seul 

La Face intérieure 

Dadaist Manifesto - Türkçe'ye Elif Gökteke tarafından çevrilmiştir.