Theodore Kaczynski

Theodore John Kaczynski veya kısaca Ted Kaczynski (d. 22 Mayıs 1942; Chicago, Illinois), Amerikalı matematikçi, anarşist teorisyen ve eylemci. Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Michigan Üniversitesi'nde matematik alanında doktora yapmış, Berkeley Üniversitesi'nin o döneme değin en genç öğretim üyesi olarak görev almıştır.

1978'den 1995'e kadar 16 ev yapımı bombalama eylemi yapan, 3 kişinin ölümüne neden olan amerikalı u.c. berkeley matematik profesörü. kendi imalatı olan bombalarını, genelde, alanında ünlü üniversitelerin mühendislik, bilgisayar, kimya, genetik gibi bölümlerine ve havayolları müdürleri, boeing fabrikaları gibi en üstün teknolojiyle birebir alakadar kimselere ve yerlere göndermiştir. bombaları, genelde kitap ya da kaset şeklinde paketleyip, üzerine de: "sizin pozisyonunuzda birinin mutlaka okuması gereken bir eser," diye notlar iliştirmiştir. paketlerin iade adresine de yine çeşitli üniversitelerin bölüm başkanlarını, ünlü genetikçilerin ev adreslerini yazmıştır. paketler, hemen her seferinde, kaczynski'nin hedefine ulaşmıştır.

95'de, newsweek, new york times ya da benzeri, çok okunan bir basılı medya aracının, 37 bin kelimelik manifestosunu hiç değiştirmeden yayınlaması karşılığında ev yapımı bombalarını göndermeyi bırakma sözü vermiş, manifestosu, yanımıyorsam times'da ek olarak yayınlanmıştır. yazılanları, belirtilen fikirleri; özellikle teknoloji düşmanlığını tanıdık bulan kadeşi tarafından ihbar edilerek montana dağlarında senelerdir tek başına yaşadığı, teknolojinin, elektrik dahil hiçbir lüksünün bulunmadığı evinde yakalanmıştır. manifestonun yazıldığı daktilo da ele geçirilince, tutuklanmıştır. manifestosu, özetle endüstriyel devrimin zararlarını anlatır, teknolojinin ilerleyişini dehal durdurması gerektiğini savunur. zaten bomba gönderdiği kişiler genelde ünlü genetikçiler, teknisyenler, havaalanları, teknik üniversitelerdeki profesörlerdir demiştik. bütün hayatını ve manifestosunu ın kitapları, özellikle üzerine kurmuştur. davası ömür boyu hapis cezası ile sonuçlanmıştır. kendi isteği ile temyize gitmiştir, yeni davada kendi kendini savunmayı istemektedir. büyük ihtimalle paranoid şizofren olduğu açıklanmıştır. ailesini reddetmektedir, kendisini ihbar eden kardeşiyse idam cezası almaması için kampanyalar başlatmıştır.

Theodore Kaczynski'nin yayınlamış olduğu sanayi toplumu ve geleceği üzerine manifestosundan...

1) insanlar, teknolojinin daha da gelişimi ve makineleşmeyle insan gücünün önemsiz hale gelmesiyle birlikte, evcil hayvan statüsüne kadar gerileyecek.

2) gelişen teknoloji ve endüstriyel toplumun, insanlığa ekonomik, çevresel, sosyal ve psikolojik olarak sorunlar getirdi.

3) aşırı toplumsallaşma, insanlığın bireye yaptığı en büyük zulümdür.

4) kendine az değer verme, depresif eğilim ve yenilmişlik duygusu, yeni toplumun getirdiği problemlerdir.

5) toplum, insanların, insan soyunun evrimleştiği koşullardan tamamıyla farklı olarak yaşamasını istiyor.

6) çağdaş endüstriyel toplumda var olan koşullar; aşırı nüfus yoğunluğu, insanın doğadan soyutlanması ve aile, kabile gibi kavramların yıkımı.

7) çağdaş insan, karşısında savunmasız olduğu bir çok şey tarafından tehdit edilir, bunlar; nükleer kazalar, kanserojen maddeler, çevre kirliliği, savaş, artan vergiler ve ülke çapındaki ekonomik sıkıntılardır.

8) bir toplumda var olan kişisel özgürlüğün derecesi, o toplumdaki kanunlar veya yönetim biçiminden çok, toplumun ekonomik ve teknolojik yapısına bağlıdır.

9) aklı etkileyen (uyuşturucu) ilaçlar modern toplumun insan davranışını kontrol etmek için geliştirdiği yeni yöntemlerden sadece bir tanesidir.

10) eğlence, modern insana önemli bir kaçış aracı sağlar. insan televizyona, videoya vs. gömülmüşken, stresi, endişeyi, hayal kırıklığını ve tatminsizliğini unutabilir.

11) ebevenylere öğretilen, çocukların sistemin temel değerlerini kabul etmesini ve sistemin arzu ettiği şekilde davranmasını sağlamayı amaçlar.

12) gelecekte toplumsal sistemler, insanların ihtiyaçlarına göre düzenlenmeyecek, bunun yerine insanlar sistemin ihtiyaçlarına uydurulacaktır.

13) teknoloji, insanları dönüşü olmayan bir yola sokmuştur.