Marcus Licinius Crassus

Döneminin en zengin insanlarından biri olan Marcus Licinius Crassus, Spartaküs'ün liderliğini yaptığı köle isyanını bastırmıştır. Jül Sezar ve Pompey ile ''Birinci Triumvirlik'' adı verilen üçlü yönetimi kurmuştur. Crassus'un dünya tarihindeki önemi Jül Sezar'a verdiği mali ve siyasi destekten kaynaklanır. Bu destekle Sezar kendi siyasi kariyerini inşa etmiştir.

Marcus Licinius Crassus MÖ 115 yılında doğmuştur. Doğum yeri bilinmemektedir. Genç bir subayken siyaset hayatına atıldı. Sulla ile Gaius Marius arasındaki savaşta Sulla’yı destekledi. Marius M.Ö 87 yılında Roma’yı ele geçirince şehirden kaçtı.

Sulla M.Ö 82’de yönetime gelince yeniden Roma’ya döndü. Sulla’nın diktatörlüğü bir iç savaşa yol açınca bu duruma son vermek ve yeni bir hükümet kurmak için mücadeleye girişti. Sulla’nın ölümünden sonra yaptığı servetini artırdı. İş alanındaki başarılarıyla dönemin en zengin kişilerinden biri oldu.

M.Ö 73’te praetorluğa getirildi ve Spartaküs liderliğinde başlatılan köle ayaklanmasını bastırdı. M.Ö 70’te Pompeius’la birlikte konsüllüğe seçildi. Pompeius’un güçlenmesi Crassus ve Sezar'ı korkutuyordu. Önceleri Catilina’nın Pompeius’a karşı düzenlediği darbe girişimlerini desteklediyse de M.Ö 63’teki girişime arka çıkmadı. 

M.Ö 60 yılında Sezar ve Pompeius ile birlikte ''Birinci Triumvirlik'' adı verilen üçlü başkanlık yönetimini kurdu. Bu dönemde Mısır’ın Roma topraklarına katılmasını destekledi.

M.Ö 55’te Pompeius ile birlikte konsül seçildi. Daha sonra Partlar ile savaşmak üzere büyük bir orduyla doğuya gitti. Fırat Irmağı’nın ötesinde büyük topraklar elde etmek istiyordu. Mezopotamya’ya kadar ilerleyen Crasus, Fırat’ı geçerek Dicle üzerindeki Seleukeia’ya girmek istediğinde büyük bir direnişle karşılaştı ve Karrhai’ye çekildi.

Buradan ayrılmak için hareket ettiğinde Part süvarilerinin saldırısına uğradı. Carrhae Muharebesi'nde yenilen Crassus, M.Ö. 53 yılında Karrhai (bugün Irak’ta) yakınlarında öldürüldü.