THY - Nevşehir

Mehmet Fuat Köprülü

Türk edebiyat tarihinin önemli isimlerinden biri olan Mehmet Fuat Köprülü kimdir?

Mehmet Fuat Köprülü 4 Aralık 1890 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ayasofya Rüştiyesi ve Mercan İdadisi'nde eğitim gördü. Edebiyat alanında kendini geliştirebilmek için okuduğu İstanbul Hukuk Fakültesi'nde ki tahsilini yarıda bıraktı. 1909 yılında dönemin ünlü bir edebiyat toplumu olan Fecr-i Ati grubuna katıldı. Bunun yanında pek çok dergide şiirler yazdı. Öte yandan farklı okullarda öğretmen olarak çalıştı. Ziya Gökalp'le tanışmasının ardından Milli Edebiyat akımını benimsedi. Ayrıca Türk tarihi hakkında pek çok araştırma yaptı. 1924 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildi. 1931 yılında Türk Hukuk Tarihi Mecmuası’nı çıkardı. 1933'te ordünaryus profesör oldu.  Ayrıca İstanbul Üniversitesi’nde dekanlık görevinde bulundu. Köprülü, yaşamı boyunca yazdığı eserlerle birçok ödüle layık görüldü.

1934 yılında CHP'den Kars milletvekili seçildi. Bunun yanında Demokrat Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. 14 Mayıs 1950 tarihinde Adnan Menderes kabinesinde Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 1957 yılında partiden istifa ederek Hürriyet Partisi'ne katıldı. Mehmet Fuat Köprülü 28 Haziran 1966 tarihinde bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi, 1 Temmuz Cuma günü Bayezid Camii'nde kılınan namazıyla aile kabristanında toprağa verildi.

 

ESERLERİ

- Türk Tarihinin Ana Hatları 
- Erzurumlu Emrah
- Edebiyat Araştırmaları 
- Ali Şir Nevai
- Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesri 
- Demokrasi Yolunda 
- Les Origines de L'Empire Ottoman 
- Fuzuli Hayatı ve Eserleri 
- Türk Tarih-i Dinisi 
- Malumat-i Edebiyye
- Türk Dilinin Sarf ve Nahvi
- Mektep Şiirleri 
- Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı
- Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar 
- Nasrettin Hoca 
- Türk Edebiyatı Tarihi 
- Türkiye Tarihi 
- Bugünkü Edebiyat 
- Hayat-ı Fikriye 
- Azeri Edebiyatına Ait Tetkikler 
- Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türk-i Basit 
- Türk Saz Şairleri Antolojisi 
- Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar 
- Anadolu'da Türk Dili ve Edebiyatı'nın Tekamülüne Bir Bakış 
- Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu 
- Edebiyat Araştırmaları Külliyatı 
- İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi 
- Divan Edebiyatı Antolojisi
- Türk Saz Sâirleri Antolojisi
- Türk Edebiyatı Târihi
- Tevfik Fikret ve Ahlakı 
- Milli Kıraat