“Hak” kavramı üzerine

19 Temmuz 2019 Cuma

Batıda “Hak” kavramı yok. Onlar’ın “Riht” dediğine bizimkiler, “Hak” demiş. Bu doğru bir çeviri değil. “Human Right” “İnsan Hakları” değil, “İnsani Sağduyu”dur. “Sağduyu” “seküler”, “beşeri” bir kavramdır. Sözlükte “Sağduyu”, “doğru, gerçekçi, akla uygun ve yerinde yargılar verme yeteneği”, “doğruyla yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama yetisi” gibi anlamlara gelir..

Hak” İlahi bir kavramdır. “Allah’a ait, O’nun rızasına uygun davranış”ı ifade eden, Manevi bir kavramdır. Aslında beşeri olan bir şeye bağlı ve bağlı olmama anlamında Mücerred ve Münezzeh bir kavramdır. “Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal” derken, “Hak” Allah’a ait bir isim olarak kullanılır. Dünyaya yansıyan yönü ile O’nun rızasını ifade eder. “Hukuk”, “Hakkı koruyan, O’na ulaşmayı, o endişeyi esas alan düzenleme”yi ifade eder.

Mesela batıda devlet ve hükümet iki ayrı kavram olmadığı gibi “Kanun” ve “Hukuk” da iki ayrı kavram değildir. Ya da İngilizce “Hükümet” “Government”, Devlet ise “State”, şehir idaresi, “statü” de aynı kökten gelir.. Mesela İngilizce’de “Hukuk” da “Kanun” da “Law” diye çevrilir. Hâlbuki biz de “Hukuk”, “Şeriat”, yani “meşruiyet” ile ilişkilendirilir. Mesela bizde “Hukuka uygun olmayan yasa suç aletidir!”

Onun için “İnsan Hakları” kavramı, batıdaki “Human Right”in karşılığı değildir. Bizde bu çaba “Hukuk-u Beşer”, “Müdafa-yı Hukuk” gibi bir şekilde ifade edilir.

Bu anlamda “Kadın Hakkı, Erkek Hakkı, Çocuk Hakkı” gibi tanımlamalar doğru değildir. Mesela “İnsan Hakları” gibi bir tanım hiç olmaz. Hakkın tecellisi, yani dünyaya, insana yansıması çok olabilir. Ama “Hak”, ıstıllahi anlamda çoğul olarak kullanılamaz. Dini açıdan “Hak” İlahi rızanın tecellisini ifade eder. “Haklıyım” derken, “Allah’ın rızası benim Hak sahibi olduğum yönünde” gibi bir anlam taşır. Bir medeniyet inşa edeceksek, kavramları ve kurumları yerli yerine oturtmamız gerek. Yoksa özümüze/fıtratımıza/yaratılış gayemize yabancılaşırız! Masivaya dalar, sekülerleşiriz. Yani dünyevileşiriz!

Burada mesela tartışılmakta olan “İstanbul Sözleşmesi” ile ilgili olarak “Kadına karşı şiddet ve ayırımcılık” konusu da bu anlamda tuzak bir başlıktır. Maalesef “Özgürlük” ve “Eşitlik” “Demokrasi” gibi kavramlar kulağa hoş gelen içi boş kavramlara dönüşmektedir.

Bu arada dışarıdan ithal kavramlarla medeniyet inşa edilemeyeceğini bilmemiz gerek.

Kadına şiddet derken aslında burada, mefhumu muhalifinden tuzaklanan kavram “erkeğin potansiyel, olağan şiddet zanlısı” olmasıdır.

Madem kadını erkeğe karşı koruyorsunuz, “Kaynanayı geline”, “Gelini kaynanaya karşı” koruma şeklinde bir düzenleme yapılacak mı?

Haksızlık kimden gelirse gelsin kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı” deseniz sorun çözülür. “Adalet mülkün temelidir”, “Ehliyet ve liyakat imandan önce gelir” derseniz, eşitliğe filan gerek yok. Bu herkes için böyle.

Birileri bir yandan cinsiyet farklılığını yok etmeye çalışacak, sonra da cinsiyetçi bir yaklaşımla bir cinsi, ötekine karşı koruma paravanı arkasında aileye karşı fitne çıkartmaya çalışacak. Bu kabul edilemez. Zırva te’vil götürmez, mızrak çuvala sığmaz. “Suret-i haktan gözükerek” ağu adeta altın tas içre sunulup, bala karıştırılıp demokrasi sosu ile aromatize edilerek oltaya takılan yem gibi sunulmaktadır. Onlar da biliyorlar ki “Oltaya takılan balık yem istemez”. Bu “bal tuzağı”na karşı herkesin dikkatli olması gerek. Sözleşme ve buna bağlı düzenlemeler, bu düzenlemelerin sebep olduğu sonuçlar ortada. Bakın bu sözleşmenin ayrıca sembolik bir anlamı var. Birileri bu sözleşmenin arkasına saklanarak dine ve geleneğe meydan okuyor. Bu tuzağa düşülmemeli. Elbette cinayetler, zulüm anlamına gelen kötü muamelenin her çeşidine karşı çıkılmalı. 

Bu demokrasi, özgürlük, insancılık, akılcılık, faydacılık hepsi, şeytanın oltasına takılan bir yeme dönüştürülebilir.. “Demos”, “Kratos”, “Pragma”, “Human”, “Akıl” hepsi birer “put”a dönüşebilir.. Ne “Cumhuriyet” ne de “Demokrasi” tek başına ve her zaman, mutlak anlamda “Fazilet” içermeyebilir. Meşru zeminde, Hakk’a ve rızaya aykırı olmamak kaydı ile iyi bir yöntem de olabilir. Yoksa Lut kavmi ya da Nuh kavmi zamanında demokrasi herhalde Hakk’a hizmet etmeyecekti. Helak vesilesi olacaktı.

Hakikati aramalı ve ona ulaşmak için meşru yollardan mücadele etmeliyiz. Yoksa “kem alat ile kemalat” olmaz. Hz. Ali’den aktarılan bir örnekte olduğu gibi, “Düşmek üzere olan kaleyi ele geçirmek için namaz feda edilmez”. Meşru bir hedefe gayrimeşru yollarla ulaşılmaz. Mesela hırsızlık yapanın namazı ayrı, günahı ayrı değildir. Masiyet ibadetin faziletinin mahvına sebep olabilir. Onun için “Vay o namaz kılanların haline ki..” diye başlayan ayetler vardır. Onun için “Ey iman edenler, iman ediniz” denmiştir. Namaza dururken abdest ile bir yandan necasetten arınırken öte yandan Hades’ten taharet onun içindir.

Muhkem nas çerçevesinde “Hak”ka bir şey ilave edilmez ve ondan bir şey çıkartılmaz. Kim ki ondan bir şey çıkartır ya da ona bir şey ilave ederse kişi eklediği ve çıkarttığı ile baş başa kalır, hak aradan çekilir. “Hak gelince batıl zail olur”. 

Kadın üzerinden bir tartışma cinsiyetçiliktir. Kadınlar sadece çocuk doğurmaz, toplumu doğurur. Her kadın ve erkek aynı zamanda bir başka kadın tarafından doğuruldu. Kadın onun annesidir. Kişiliği ezilmiş bir kadın, şahsiyetli nesillere analık edemez. Kadın ve erkek aslında bir bütünün, insanın iki parçasıdır. Erkekçilik ya da kadıncılık insanın tuzağıdır. 

Şeytan bizi “Yeryüzünde bir cennet” vaadi ile aldatmak ister. Oysa yeryüzü bir imtihan yeridir. Buradaki söz ve fiillerimizle ya kendi cennetimize kendi sırtımızda tuğla taşıyor olacağız, ya da kendi cehennemimize kendi sırtımızda odun taşıyor olacağız. Şeytan, oğulları ezilmiş anaların başlarını eğmek için aradığı fırsata çok yaklaşır.

Şimdi birbirimizle kavgayı bırakalım da, batılıların başımıza bela ettiği şu İstanbul Sözleşmesinden nasıl yakamızı kurtarabiliriz, bugüne kadar yaşananları nasıl telafi ederiz, ailenin dağılmasının nasıl önüne geçeriz, bu cinsiyetçi tartışmaları, gay, lezbiyen, ensest, biseksüel belasından nasıl kurtuluruz ona bakalım. Bu konu parti, vakıf, dernek, yasadan daha önemlidir.

İlk haram, ilk günah, ilk lanet ırkçılığadır. Kadıncılık, erkekçilik de bir başka ırkçılık türüdür. Haramlar kronolojisinin 2.’si Fahşa’dır. Yine kadınla-erkek arasındaki yanlış ilişkidir. Haramlar kronolojisinin 3.’sü katildir. O da bir kadın yüzünden çıkmıştır ve iki erkek kardeş arasında yaşanmıştır. Bütün haramlar eytani bir sapmayı ifade eder. Selam ve dua ile.. 

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • İlker durmuşİlker durmuş1 ay önce
  Allahın en "eşrefi mahlukat" diyerek yüksek bir değer vererek dünya hayatının hatta belkide evrenin varlık nedeni olan ve doğrudan kendisine muhattap kılarak kendisine "şah damarından daha yakınım" dediği oysa dünya üzerinde yaratılmışlara nezdinde aşağılanmış kendisine bahşedilmiş şerefi elindan alınmış insana yakın olunmayıp Allahın en değerli varlığını en değersiz görürsek yada o hale getirirsek herşeyimiz bozuk, işlevsiz, samimiyetsiz, hedef ve neticeden uzak ve Allahın gösterdiği hedeften sapmış vaziyette olur. Ne bu dünya mebfaatine nede ahiret menfaatine uygun olur. Her işimizde Allahı, onun "Hak" ve "Adil" ismini unutmamak yatılış gayemizin olmazsa olmazıdır. Allah her şeyi gören ve bilendir. Ne yazıkki ona yakın olmaya çalışmamız gerekirken koşarak uzaklaşıyoruz.Evet hocam. Hemde koşarak uzaklaşıyoruz. Nereye kadar. Aklımızı başımıza almamız için yaşadıklarımız yetmiyormu.
 • SmilieSmilie1 ay önce
  Hocam...Herkes ilk önce kendi kapısının önünü temizleyecek böylece tüm sokaklar temizlenmiş olur. Sen ilk önce kendi ailene eğil çoluğunu çocuğunu torununu bunlardan koruyabiliyormusun ... Evinde televizyon izlendiği sürece bu da ulusal kanallar olduğu sürece senin ailende bunlara katılmaya aday ilk önce herkes kendi evinin içini temizlesin ..
 • BirisiBirisi1 ay önce
  İnsan hakları/kul hakkı en büyük Hak. Uluhiyetin hakkı Şirk hariç affedilebilecekken Affedilmeyen sahibiyle ödeşmeye bırakılan en büyük Hak Kul hakkıdır.... Cenabı Hak kullarının velisi vede hamisi olarak kul hakkı ihlallerini lanetlik suçlar olarak ilan etmiş/kul Hakkı ihlallerini Uluhiyetine yapılmış sayarak kendi Haklarıyla özdeştşrmiştir...Evet din davası insan hakları davasıdır... Zulüm ile abad olunmaz... Vela udvane illa minezalimiyn... Cenabı Hak haksızlığın her türlüsünü Zalimlerin suratına çalar hem bu dünyada hemde ahirette Hakk yerini bulur. El cezau min cinsil amel...
 • BirisiBirisi1 ay önce
  Hak, ebedi değişmez, eskimez pörsümez sabit gerçekler...Cenabı Hakkın tüm tecellileri mahlukatıda Hak.. Herşeyin ölçü denge ve yerli yerinde olmasıda Hak. Mahlukatın varolmak için (tüm canlılarda dahil) muhtaç olduğu tüm varlık şartları/menfaatleride Hak. Beşerî yet için makasıdı hamse/insan hakları
 • ElifElif1 ay önce
  "O da bir kadın yüzünden çıkmıştır "hayır iki erkek kardeşten birinin hakkına razı olmamasindan çıkmıştır.
 • HALİTHALİT1 ay önce
  Şu lafın bile kadınlara ne kadar çarpık baktığının göstergesi sayın Dilipak.“Haramlar kronolojisinin 3.’sü katildir. O da bir kadın yüzünden çıkmıştır ve iki erkek kardeş arasında yaşanmıştır. ”
 • Ahmed61Ahmed611 ay önce
  Cemiyet ah cemiyetyokedilen ruhiyle ve cemiyetyokeden güruhiyleİnannmıyorum bana òğretien tariheSebebne mezardansa buhayatı terciğezamanı kokutanlar mürtecidiyorbana yükseldik sanıyoorlar alçaldıkca tabanaBuluştururlar bizi birgün elbet hesapta.(üsdat)
 • Erkeğe Allahın verdiği haklardan fazlasını vermek erkeğe zulümdür. Kadına Allah'ın verdiği haklardan fazlasını vermek kadına zulümdür.
 • ÖmerÖmer1 ay önce
  Hak gelince batıl zail olurHak gidince batıl kaim olur
 • ALI.FALI.F1 ay önce
  Allah razi olsun
 • has hus has hus 1 ay önce
  bunun ne olduğunu anlamayan uçmuşlaravrup ta yaşayan bir yakınına dostuna sorup öğrensin bizlere neyi giydiriyorlar ister şia ister sünni inançlı biri olsun bunu ülkesinde istemez sanırım o kadar genişlemedik daha
 • Veysi SoykuVeysi Soyku1 ay önce
  Yahu nedir şu demokrasiyle alıp veremediğiniz? Zora düşünce adalet, hakkaniyet, eşitlik isteyen İslamcıların neden böyle bir sorunu var? Neden kadınlarla erkeklerin bu dünyada eşit haklara sahip olmasından rahatsızsınız? Doktor, avukat, öğretmen, devlet başkanı kadın olunca neden gocunuyorsunuz bundan? (Eşinizi doktora götürürken kadın doktor istemesini de biliyorken üstelik.) Erkeğin sırf erkek olduğu ve daha fazla fiziksel güce sahip olduğu için bir kadına şiddet uygulamasından, onu öldürmesinden duyduğumuz rahatsızlığa neden itiraz ediyorsunuz? Demokrasiye şeytan icadı deyip kendi yurtlarınızı cehenneme çevirdikten sonra neden demokratik ülkelere kaçıyorsunuz? Şu yaptığınızla İslam dinine taraftar toplayacağınızı mı zannediyorsunuz? Gerçekten anlamıyorum. Görün artık sizin savunduğunuz sistem çirkin bir sistem. Neden Allah'ın çirkin bir düzen, adaletsiz bir sistem, zalim despotik bir idare istediği yalanını sürekli pişirip pişirip önümüze koyuyorsunuz? Haşa Allah kötü olanı, çirkin olanı mı salık veriyor bize? Lütfen kendinize gelin.
 • Göksen MereyGöksen Merey1 ay önce
  Hocam bir an önce geçmşten bu güne yazdıklarını kitaplaştırmalısın bence.
 • Eden bulurEden bulur1 ay önce
  Bu ladini yöneticiler ülkede ne kadar imanlı ahlaklı insan varsa tasfiye etti. Yerine eski tüfek solcular ,Ergenekon artıkları,perincekciler doldu.. bugünler iyi günlerimiz..daha durun ne hallere düşeceğiz..
 • FerhatFerhat1 ay önce
  Hocam Allah aşkına siz gerçektenonaylanan gayri milli sözleşmelerden ve yahut gayri ahlaki projelerden vazgeçileceğine inaniyormusunuz, aksine bunlarin devamı gelecek, zira yurdumuzu tanzimat döneminden buyana veyaseti altinda tutan masonik derin güç sureti haktan gözüken akp yi kullanarak fesadi yaymakta. Akp olmasa meclis çatısı altında faliyet gösteren liberalizm merkezli başka bir partiye bu projeyi tamamlatır. Yurdumuzda şuan yaşanan lar 50 - 60 yıl önce Ab ülkelerinde yaşandi ve iblisin varisleri masonik siyonist derin güç kadın hakları ve lgbt hakları adı altında ab de fesadı yaymakta başarili oldular. Malesef aynı sapkın ve azgın projeler yurdumuzda büyük oranda başarılı oldular. Nasıl tanzimat dönemindeki modernizm adi altindaki sapkınlıklardan ve yahut inkilaplardan vazgeçilmedi ise bu istanbul sözleşmesinden vaz geçmeyecekler. Aksine Aile hukunda Çekirdek aile tanimlaması artik Anne ve Babadan oluşmayacak. Zira avrupa konseyinin adalet anlayşına göre eşcinsellerinde cocuk evlat edinebilmeleri icin anne ve baba nin yerini ebebeyn1 ve ebebeyn 2 gibi tanimlanacak. Hatta bu aralar unisex yani cinsiyetsiz tuvaletlerden bahs edilmekte ve bu uygulamaya ana okullarinndan küçük yaşta başlayarak sıradanlastirmak istiyorlar. Kadinin hukuken üstün konuma getirilmesi evlilkten insanlarin gözünü korkutarak iki cins arasinda gayri meşru iliskiyi tesviklemek.
 • "Gurbet"çilerimize sâhib çıkalım..! "Gurbet"çilerimize sâhib çıkalım..! 1 ay önce
  Şu @Gurbetçi'lerimizin sesini duyan yok mu ?!
 • mevhibe inalmevhibe inal1 ay önce
  Bizim KUL HAKKI denen şartımızı bütün dünya oturup incelesin.İnsan bunu hakkıyla anlasane edeceğini, ne diyeceğini şaşar.Herkes uymaya çalışsa Dünya gülistan olur.
 • hüseyinhüseyin1 ay önce
  "Biz bir ülkeyi/medeniyeti mahvetmek istediğimizde, onun servet ve nimetle şımarmış elebaşlarına emirler yöneltiriz/onları yöneticiler yaparız da onlar, orada bozuk gidişler sergilerler. Böylece o ülke/medeniyet aleyhine hüküm hak olur; biz de onun altını üstüne getiririz." İSRA 16
 • Aliaddin ÖZİŞAliaddin ÖZİŞ1 ay önce
  EyDİLİPAK,sonra da kalkıp " İlâhiyatta şu kadar,İmam Hatiplerde şu kadar kişi namaz kılmıyor deistlik artıyor " diye ağlaşıyorsunuz. Şu yazınıza bakıp,insanı dinden,imandan soğutan,uzaklaştıran başka ne olabilir ki. Zaman zaman size hak veriyordum,ama şimdi ikna oldum ki siz Kur'andaki " Dikkat edin sizi Allah'la aldatmasınlar" ayetinde sözü geçen,ve ( bana göre) islâmı bozmak,yozlaştırmak için islâm düşmanları tarafından "Tarihte örnekleri çoktur "içimize yerleştirilmiş bir ajansınız. Yoksa imkânı yok yukarıda bahsettiğiniz ve yorumladığınız sözlerin asla ve kat'a islâm'la müslümanlıkla,Kur'anla ,Kur'anda yazılı ayetlerle,tabiatta var olan ayetlerle hiç mi hiç alakası ,bağlantısı yok. Baştan sona yalan,saptırma.Ben elhamdülillah iman etmiş bir müslüman,bir mümin'im. Eksiklerim,hatalarım,günahlarım vardır. Çoğunu bilmeden işlemişimdir,bilerek,ama nefsime yenilerek işlediğim ( başkalarına zarar veren değil,kendime zarara veren) günah,hata yanlışlarım vardır. Kul hakkı'na dokunmadığım için onların hesabını da Yüce Rabbim bana mahşer günü elbette soracaktır. Ama siz "Kanaat önderi " konumunda olduğunuz için ve yazdıklarınızdan etkilenenler çok olduğu için,onların da veballerinin ağırlığını beraber taşıyacaksınız diye düşünüyorum.
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Eskiden çok eskiden sağlam itikat bidat sız TEVHİD Lâ diyerek reddedilen Tâğût. Ve şirkten beri olurduk. Sonra ameller gelirdi. Şimdi ise önce bol bidatlı uydurma amel imanın yerini aldı
 • a.lideria.lideri1 ay önce
  20 yıl sonunda ordu ne hale geldi? Adalet sistemi ne hale geldi? hakimlerin yüzde kaçı tutuklanıp fetöden içeri girdi? Ekonomi ne hale geldi? İthal edilmeyen tarım ürünü kaldı mı? Hayvancılık ne halde?kaç tane eğitim bakanı değişti.Her biri bir öncekinin yaptığı kötüki hepside tekara değişiklik yaptı? eğitim sistemi ne hale geldi? Abbas güçlü bugün yazmış:YKS sayısal verileri tam bir felaket! MEB ise sessizliğini koruyor. Keşke açıklama yapsa. “Bizim öğrencilerimiz başarılı da, sınav sistemi yanlış” dese ya da öğrenci ve velilerden “Biz bu işi beceremiyoruz” diye özür dilese. En kötüsü sessizlik!Türkiye ortalamalarına bakıldığında, bu bir sıralama sınavı değil de, başarı sınavı olsaydı, adayların yüzde 90’dan fazlası elenecekti!İşte Türkiye ortalamaları:Birinci basamak sınavı TYT Temel Matematik’te 40 soruda 5.6, Fen’de 20’de 2.2, Sosyal’de 20’de 6.6, Türkçe’de 40’da 14,6, ikinci basamak sınavı AYT’de ise Matematik 40’ta 4.7, Fizik 14’te 1, Kimya 13’te 0.9, Biyoloji 13’te 1.2, T.D. Edebiyatı’nda 24’te 4.9, Tarih1’de 10’da 2.0, Coğrafya1’de 6’da 2.1, Felsefe’de 12’de 2.4, Tarih2’de 11’de 1.9, Coğrafya2’de 11’de 2.3........Bu konularda bvir yazı yazın lütfen
 • seherseher1 ay önce
  açık ve net bir şekildeislamı ,şeriati ilke edinen,savunan bir parti niye yok?niye gerçeklerin üstü örtülüyo?lgbt si var,kominist partisi var ama islam partisi yok!.trajik,vahim bir durum.müslümanları demokratik partilere mahkum ederek uyuşturup dinlerinden uzaklaştırmayı,çıkarmayıhedefliyolar.halbuki islam ayrı bir din demokrasi ayrı bir dindir.bu yolun sonu felaket ve azaba çıkar.
 • SılaSıla1 ay önce
  AYET: (Bakara-216)’’ Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.''............. Osmanlı EĞER devam etseydi; islamiNÜfus diye BİR şey kalmayabilirdi. EVET.. müslümanKADINLARIN çalışmasınA OSMANLIzamanın da HİÇbir ENGELyoktu. Sağolsun :) ATATÜRK geldi VE örtülüleriN VE müslümanlarıN KAMUda çalışmasını UZUN süre MENetti. İSlama YAPTIĞI iyiliğİn FARKINda OLmayarak YAPTI bunları.ŞİMDİgünümüzeBAKALIM.... KAPALILara VE (sözDE) müslümanlaraHERyerSERbestHattaMEYhanelerBİLeee. Geçenlerde Sayın başkan meyhanede ki kapalıların HAKKINI savunmuyor muydu????? lâf mı atılmış NEYmiş????Kapalılar meyhanelere gidemez miş....... Tabii ki REisbu LÂFların üzerine küplere BİNDİ. DENİZçakır yanlış bir şey mi ifade etmiş BEN ANLAMADIM da.... EVET kapalılar meyhanelere gidemeZzzz. ÖRTÜLÜLERE her yer serbest REZİLLİĞinden BİRan EVVEL vazgeçilmeli. ___________MÜSLÜMAN hanımlara batılı ÜNV. de yasaklanmalı; Batılı KARMA Okullarda.__________ATATÜRK zamanın DA %90 larda olan dindarMÜSlümanlık SEVİYESİ; günüMÜZDE %3 bile DEĞİL. VE son 20 YILda; Ne olduysa OLDU.......... Kusura BAKMAYIn ama AKPARTİ müslümanların PARTİSİ aslaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa OLAMAZ. ATATÜRKün partisi de olamaz.((((çünkü Onun zamanIN; DA dindar NüFUS patlamasıYAŞANDI.. İSTEmemiş DE olsa....)))) dışGÜÇLERİNpartisiOlabilirbelki.... Saygılar. Yorumum dan kendim MESUlüm. lütfen yayınlayın.
 • ayhanayhan1 ay önce
  Müslümanlar olarak;trumpun,putinin,emperyalist avrupanın ,homoseksüellerin,laiklerin dini olan demokrasi dinini reddediyoruz.ișbirlikçi suudun,işidin sahtetahrif edilmis islamınıda reddediyoruz..hayat rehberimiz,anayasamız Kuran-i kerimdir.Kuran-i kerim mezarliklarda okunsun diye gonderilmedi,anayasa olsun,devlet yonetimine referans kaynak olsun diye gonderildi."Allah'ın sana gösterdiğini, öğrettiğini esas alıp, insanlar arasında idareci, hâkim ve hakem olarak, icraat yapasın diye vetoplumda hakça düzeni gerçekleştirmen için Kur'ân'ı indirdik. Hâinlerin, haksızların savunucusu olma."nisa 105.
 • azerazer1 ay önce
  Yenilenen İstanbul seçimini Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasına rağmen istifa etmeyen İSPARK yönetiminin 9 Temmuz’da 894 bin 480 TL’lik araç kiralama sözleşmesi imzaladığı ortaya çıktı. İhaleyi ise,AKP'liAbdulbaki Kara’nın sahibi olduğu şirket aldı.23 Haziran seçiminin ardından istifa etmeyerek koltuklarında oturmaya devam eden İSPARK yönetiminin skandal bir ihale yaptığı ortaya çıktı. Birgün Gazetesi'nden İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi olan İSPARK, 23 Haziran seçimlerinden sonra Kamu İhale Yasası’nın “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumunda kullanılmasına izin verdiği pazarlık yöntemi kullanılarak 894 bin 480 TL’lik araç kiralama ihalesi yaptı.
 • ŞaşkınŞaşkın1 ay önce
  "Bu demokrasi, özgürlük, insancılık, akılcılık, faydacılık hepsi, şeytanın oltasına takılan bir yeme dönüştürülebilir.." diyorsunuz. İslamiyeti şeytan'ın oltasına takmışlar, umurunuzda değil. Bir iki Arapça kelimeyi "din kisvesi" ile saklayıp ava çıkmış gibisiniz. İçine düştüğünüz kelime kargaşasını yorumcu 'Nuran DEVRES' yeterince açık yazmış. İyi ki Kur'an yorumlama gibi bir gayrete girmemişsiniz, maazallah Bakara suresinden çıkamadık.
 • ORHAN İNANORHAN İNAN1 ay önce
  ELLERİNİZE SAĞLIK.TEMENNİM BÜTÜN AKLI SELİMİN ÇAĞRINIZA UYMASI VE GEREKLİ TEDBİRLERİ BİR AN EVVEL ALMASIDIR.MÜBAREK CUMA GÜNÜNÜZÜ KUTLUYORUM..
 • Şeytanın avukatıŞeytanın avukatı1 ay önce
  Sayın yazar size göre kendi milletini örneğin bir Türk olarak Türk milletini sevmek ırkçılık oluyor, biride çıkıp mensubu olduğu dinini seviyorsa buna din ırkçılığı derse( ki din ırkçılığı ifadesinde bu ülkede maalesef kullanılmıştır) ne diyeceğiz. Takımını seviyor takım ırkçısı, ailesini seviyor aile ırkçısı, memleketini seviyor memleket ırkçısı, vesaire vesaire vesaire... Sizbu Türk milleti alerjinizi Atatürkü sevmeye başlayarak tedavi edebilirsiniz. İbni Haldun göre bir milletin varolabilmesi için en önemli asabiyye kavmiyetçilik asabiyesidir. Türk milletinden olmam kader dinim ise tercihimdir. Allah sizi kavimlere ayırdık medeniyet ve adalet yarışı yapın diyor siz milletini sevmek ırkçılıktır diyorsunuz... Bizim ırkçılığımız Mehmet Akif Ersoy ırkçılığıdır varmı bir derdiniz... Yani kültür ırkçılığı..." Bilelim ki millî benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar" Atatürk
 • maraşlımaraşlı1 ay önce
  Hani bi söz vardır : Kadınlar insandır bizde insanoğlu , Maalesef sözde % 99 ama özde % kaçı müslüman olduğu belli olmayan yurdum insanı kadının etinden sütünden yünüden faydalanmaktan bıkmadı utanmadı , Modernim diye geçinenler bile kadını iş hayatına sokarak parasını söğüşledi bunun adınada çağdaşlık dedi , dini yaşadığını sanan yobazlarda çoçukarını okutmayarak cahil bıraktı sonrada karısını kızını muayene edecek kadın doktor bulmaktan sızlandı. İslam geleli 1400 yıl oldu ama biz din deyince sadece hayatımıza namaz oruç zekat ve haccın dışında bir şey sokmadık. Sonrada sızlanıp duruyoruz. Şu halimize bakarmısınız yaşantı ve inanç olarak neye benziyoruz. Cumhuriyet ve demokrasi dediler , türk kadının güzelliğini dünyaya göstererek medeni olduğunu iddia edenler batılı ağababalarına yaranmaya çalıştılar güzellik yarışması rezaleti ile , Birde utanmadan kadına tüm haklarını cumhuriyet veri diye konuşurlar , gidin bakın bakalım sosyete denen ve zengin ahlaksızlara kadınlar nasıl sunuluyor gencecik yaşında kart gavatlara , (kedicikler misali) kimse kimseyi kandırmasın kimin ne bok olduğunu biliyoruz. işinize gelince kadın hakkı gelmeyince yobazlar , Neyse cennet ucuz değil cehennem lüzumsuz değil , topunuzun canı cehenneme
 • Gurbetçi...Gurbetçi...1 ay önce
  Pek saygıdeğer Cumhurbaşkanı'm, 2015 seçim beyânnâmenizde de va'dedilmiş olduğu üzere, YURT DIŞINDAN BORÇLANARAK EMEKLİ olanlara hiç değilse "MİNİJOB" yani "yarı zamanlı" ÇALIŞMA MÜSÂDESİnin bir ân önce verilmesini çok ricâ ediyoruz..! Teşekkürler, vesselâm...
 • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE1 ay önce
  Allah insanı muhtaç yarattı. erkek kadına muhtaç kadın erkeğe.... yaksa yeryüzünde nice nice kendini ilah zanneden nasipsizler çıkardı. bak ayrışıma başladı mı o zaman hangi tarlaya girersiniz görünüz.
 • şükrü onukşükrü onuk1 ay önce
  Ahlaki değerler aşındıktan , aile yapısı çözüldükten , suç oranı arttıktan sonra ne kadar ekonomik büyüklüğe ulaştığımızın bir anlamı yok . Fakir kalalım ama ahlaklı kalalım , bu bizim için daha hayırlı .
 • NURAN DEVRES NURAN DEVRES 1 ay önce
  Maalesef  ... sayın yazar. Hak kelimesinin-bağlantılı da olsa-iki ayrı anlamı vardır. Biri Allahın isimlerinden biri olan Hak'tır. YA HAK derken bunu kastederiz.buradaki anlamı Mutlak hakikat, inkar edilmez doğru demektir. Diğer anlamı ise bireyin, kulun, hatta hayvanların sahip olduğu, olması gereken menfaatlerdir. Kelimenin çoğulu hukuktur. Bağlantısı da șudur: Allah hukuk sahibidir, hukuku gözetir. Adildir, adalet sahibidir. Dini anlamı ayrı, dünyevi anlamı ayrıdır. Diyorsunuz ki Batıda hak diye bir kelime yok. O sağduyu demektir. Bunu da nereden çıkardınız? Right kelimesinin apayrı iki anlamı vardır: Birisi hak (yasaların verdiği hak) demektir. Aynı zamanda doğru, haklısın anlamında da kullanılır. HUMAN RIGHTS insan hakları demektir. Sağduyu ile falan zerre alakası yoktur. Birisi bir șey söyleyince, tasvip anlamında RIGHT dersiniz. Yani, DOĞRU.Zıddı WRONG dur. YOU ARE RIGHT derseniz doğru söylüyorsun, haklısın demektir. YOU ARE WRONGyanlış söylüyorsun, haksızsın demek. Diğer anlamı da SAĞ TARAF demektir. Sağdaki yol, sağ el, sağ ayak gibi. Zıddı SOL dur. Sol taraf, sol el, soldaki ev gibi. Yön belirtir. Siyasette de RIGHTISTS-LEFTISTS denir. Yani SAĞCILAR ve SOLCULAR anlamında. Kadın hakları, insan hakları falan derken bunun sağduyuyla ilgili olduğunu herhalde buradan çıkardınız. İslam Ansiklopedisine bakarsanız görűrsünüz zaten. İngilizcede bu HAK ile SAĞ kelimelerinin telaffuzu aynı olduğu halde yazılıșı farklıdır. Biri RİGHT diğeri WRIGHT dır. Ancak kendileri de, özellikle gençler yazıda ikisini karıștırdıkları için 30-40 yıldır aynı șekilde yazmaya bașladılar.
 • SılaSıla1 ay önce
  ÜLKEmiZİ islâmSIZLAştıranların ALLAH BELÂSINI versin.amin. Asla yüceATATÜRK'E veya İSMETpaşaya VEya CHPye Lâf söylemem ARTIKkk. Geçmişte yaptığım tümKINAMALAR için de ÖZÜR DİLERİM. Meğer çok Dindar VE liyâkatli insanlarmış. BETERİN de betERİ olduğunuİNSAN görmeden ANLAMaZ mış. İçimizdeki BİRİLERİNin; bizleri islâmSIZLAştıracağı, akLIMIN ucundan DAHİ geçmezdi. Ahh.
 • İzzet İzzet 1 ay önce
  Öncelikle ülkemize Adalet gelsin. Adalet olmayan ülkelerin sonu hüzündür... Sayın yazar tahminim siz yorumları incelemiyorsunuz kadın hakları diyorlaro diyenler ceza evinde ne kadar eften püften sebeblerle yatan genç kızlar var.bu kızanların bazıları üniversite 3 ve 4. Sınıf öğrencileri kimi mevzun olmuş evde oturup iş bulunmayan kızlar bunlara 7.5 ile 12 yıl arası ceza alanlarda var tek söyledikleri kaderimiz böyleymiş ama biz bu inanan gençleri cemaat evinde ve telefonlarında boyloc var diye ceza aldılar. Konuşmalarına bakılmaksızın konuşmaları sohbet derslerle alakalı her nedense suç öncelikle hernedense bunlar hep fakir çocukları zengine ve siyasi güçlere ADALETvar RAHiPlERE ADELET var Fakire Adalet yok.birde bu olayları inceleyin fetö borsasını araştırın inanları ahını almayalım.inanlara cezaevinde zengin parası olanın zaten suçu olmaz siyasetçiler kanarlar ve güç yetmez.ama garibanlara güç yeter.Gercek takva sahibi olan musluman günümüzde yok.cikarcı çok. İnşallah Allah yar ve yardımcınızolur. Kuldan olan Adalet bu kadar olur. Yapılacak birşey yok.
 • Cüneyd Cüneyd 1 ay önce
  Sene 2017Bi cuma namazıçıkışında KONYALI DİNGİLİNbiri; DAVUDOĞLUNA BAŞBAKANLIK, PEYGAMBERİMİZTARAFINDANverildidemişti.... 
 • şükrü onukşükrü onuk1 ay önce
  Batıl toplumlarda meşrulaştırılan sapkınlıkların başka toplumlara sirayet edebileceğinin örneği Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa’ya dans sebebiyleçektiği ihtardır. Dinden imandan uzaklaşan toplumların ilk uğrayacağı felaket kadın erkek arasındaki çarpık ilişkiler, Kadın erkek arasındaki aile yapısının çözülmesi ve devamında meydana gelen gayrı meşru hayat özentisidir . Ahlaklı toplumların kanunlara ihtiyacı yoktur diyor Konfüçyüs , aileyi birbirine karşı koruyacak kanunlar ,sözleşmeler değililahi mesajı muhatap olarak sabır ve tahammülle doğruda direnmek ve meşru yaşamayı öğrenmek ve bu eğitimi almaktır . Yıllar önce biri anlatmıştı , bizim bölgeye gelen turistler yanı başımızda bulunan dereden kurbağa avlayarak yerlerdi ,sonraları siz yemiyorsanız bizim için para karşılığı bu işi yapın dediklerini yaparak kendileri yemeyip Turistlere servis yaptılar , arada geçen zaman içinde bizimkilerde kurbağa yemeye başladılar demişti .Gidişat , gidişat değil ahlaki değerler sos veriyor , bu işin nereye varacağını bilmek için fazla düşünmeye degerek yoktur.
 • şenay doğan şenay doğan 1 ay önce
  yeryüzünde bir cennet vaadi şeytandan değildir herkesin allaha taptığı bir dünyadaahiret cenneti kemalatında olmamakla birlikte dünya cenneti mümkün dünyayı cehenneme çeviren bizlerin nefislerimize ve hevalarımıza tapınmamızdır tapmanın şiddeti oranında dünya cehennemine odun taşırız kimi bir odun getirir kimi 10 kimi bir ton kimi yüz ton sonuçta herkesin ortak emeği ile yeryüzü cehenneme döner rabbime sordum beni doğruladı yani dünyanın ızdırap yeri olması allahın mutlak sünneti değil insanların emeğidir allaha emanet olun
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Kurandan koptuk uydurulan bol bidatlı ameli bir din.yanlışları hataları ve doğrularıyla raşit halifeler Hz eb u Bekir Hz Ömer Faruk Hz OsmanHz Ali ranh anlatılmadı. Yetmedi Tarihimizyalanlarla dolu isimler dışında bir çoğu yalan. Tek doğru KURAN GERİSİ YALAN KİMSENİN DEĞİŞTİREMİYECEĞİ DOĞRUYU KURANI OKUYUN.
 • dur düşündur düşün1 ay önce
  ah hocam sıkıntı bu sözleşmede değil. bu sözleşme yokkende 2004 allahın büyük günah dediği zinasuç olmaktan çıkarıldı. bu sözleşme olmasada bu işler yapılacaktı. bu şunu gösteriyor. 1909 dan sonra idare ajan hain ingiliz masonların eline geçmiş. lavras lar lord gürzonlar, hayim nahumlar perde arkasında memleketi idare edip ne kadar memleket aleyhine hainlik varsa yaptırmışlar. halada memleket arka pılanda onların ellerindebunlardan kurtulmadan bunlardan kurtuluş yok. hükümet kukla formalite elinde hiç bir şey yok.
 • ÖZGÜR BEYİN VE PRANGASIZIM ÖNERİRİMÖZGÜR BEYİN VE PRANGASIZIM ÖNERİRİM1 ay önce
  Eline koluna sağlık,umarım dinlerler,zira burunlarından kıl aldırmıyorum edası içersinde ler.
 • MustafaMustafa1 ay önce
  Allah c.c. razi olsun. Aynı konuya yaşanan haksızlıklıklardan bir iki örnek vererek olayı anlaşılır yapmak daha iyi sanırım. Toplumu ne hale getirdiklerini bu vebalin ödenemeyeceğini beyinsizlerin beynine ince ince işlemek gerekiyor. Adaletsiz yıkım ekibine..
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Kadınlara şiddete hayır. KADINLARA BUKADAR HAK VERMEKTE YANLIŞ KÖTÜYE KULLANANLAR ARTMAYA BAŞLADI.
 • İlkerİlker1 ay önce
  Sayın Dilipak, yıllardır yazı yazıyorsunuz ama şu adalet kelimesini kullanmaktan imtina ediyorsunuz. Bu yazdığınız yazıyı kaç kişi anladı diye sorsanız, kimse tam olarak anladığını söyleyemez. Bazıları da anladık derler fakat anlat dediğin zaman da iki kelimeyi bir araya getiremezler. Adalet ise herkese hakkının verildiği, adil kanunların çıkarıldığı, hükümlerin haksızlığın karşısında olduğu sistemin adıdır. Adaletin olmadığı yerde mutlak suretle zulüm vardır. Bütün Müslümanların asli görevi yeryüzünde hakkın ve adaletin hâkim kılınması için var gücü ile çalışmaktır. (Milli Gazete'den alıntı)Bu gün bu ülkede her tarafta adaletsizlik yangını var. Cumhuriyet Türkiyesi'ne göz attığınız zaman en adaletsiz dönemin bu dönem olduğunu görürsünüz. Tek başına iktidara, en son Anavatan Partisi gelmişti. Ama o zamanda bile bu kadar adaletsizlik yoktu.Bu iktidar, -çok partili hayata 1946 yılında geçilmişti- en uzun süre tek başına devleti idare ediyor ama adaletsizliği kendisi yapıyor.Yani yazılacak o kadar şey var ki, sayfalarca yazı yazılabilir. Durum içler acısıdır. Her gün üzücü haberler duyuyoruz. Dünyada her gün üzücü haberler duyan başka bir millet var mıdır? Yazmakla sadece belirli konuları anlatmaya çalışıyoruz, fakat daha fazlasını yapamıyoruz.
 • Malkoç Malkoç 1 ay önce
  27 yıl sonradiplomatımız şehid edildi.... Yeni USABüyükelçisi, TÜRK Dışişleri ziyaretindeşehid diplomatlarımızınisimleri önünde poz verirken.... SATTERFİELD geldi, saldırı emrini verdi.... CİA BAŞKANI GİNAHASPELVESATTERFİELDKİMDİR, HERKESÖĞRENSİN..... ALÇAK VE AHLAKSIZ DÜŞMANLAR..... Ne yaparlarsayapsınlar,yolun sonu.... ABDÇÖKÜŞTE,AMERİKAN RÜYASININ SONU.....
 • AliAli1 ay önce
  Eskiden çok eskiden sağlam itikat bidat sız TEVHİD Lâ diyerek reddedilen Tâğût. Ve şirkten beri olurduk. Sonra ameller gelirdi. Şimdi ise önce bol bidatlı uydurma amel imanın yerini aldı
 • bu işler öyle değil.bu işler öyle değil.1 ay önce
  o kar amaçlı faiz haramdır.sahih hadisinde belirttiği gibi alan veren aracı olan herkes için kar amaçlı faiz haram.ev almak gibi bir ihtiyacını sıcak para bulamadığı zamanalınan faiz temel bir bir ihtiyacı karşılıyorsa buna haram mı diyeceğiz.kuranın faizle ilgili ayeti indiğinde faiz zayfları ezen kar yapmak amaçlı bir para kazanma biçimindeki tefecilikti.
 • İLBEYHAN İLBEYHAN 1 ay önce
  S 400 lerinsivriucu U. S. A ' nınve yerli işbirlikçilerininbi yerinebattı.... ZIPLADILAR.... HDPKK, Y CHP,İYİ PARTİ, HAKAN ALBAYRAK, GÜL, DAVİDİNOĞLU,BABACAN,MESİHİN ABİSİFETOŞ, velhasıltümAMERİKANPERESTHAİNLER.... SİVRİUCUBATTIZIPLADILAR,DAADUR , PATLAMADI ....
 • Malkoç Malkoç 1 ay önce
  Aile eski bakanıFATIMABETÜL SAYANKAYA'nınkardeşi hem BTK 'dahem deTÜRKTELEKOM YÖNETİMKURULUNDAgörevyapıyor..... Maaşlarüçer , beşerheryerdenverdikçeveriyordemişti PARSELCİ AĞLAKBÜLOŞ..... DAMADIFETÖNÜNÖZELDOKTORU,kendisiAPO VEFETOŞMUHİBİ.... AİLE BOYUeski Bakan Betül Sayan’ın bir diğer kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi olarak görev yapıyordu. Sümeyye Sayan, milyonluk ihaleleriyle gündeme gelmişti. Sayan kardeşlerin bir diğeri Ayşe Hilal Sayan Koytek ise Başbakanlık Müşavirliği ve Aile Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcılığı görevi yapmış, daha sonra da Kuveyt’e Büyükelçi olarak atanmıştı. Öte yandan “ailenin eniştesi” Hilal Sayan’ın eşi Enes Koytak’ın da TÜRKSAT’da yıllarca yüksek maaşla araştırmacı sıfatıyla çalıştığı iddia EDİLMİŞTİ....İNSANINSOYADISAYAN KAYA,KAVAKÇI,ARSLAN olmalıymış..... Ana rahminedüştükleri andaSGK lı, devlet güvenceliballıkaymaklıişleri hazır.....EMİN OLUNMAK , EHLİYET midemiştiniz.....
 • Mehmet gerçek TürkMehmet gerçek Türk1 ay önce
  Bu ülkede herşeyi islam a bağlayalın da istediğiniz gibi çalın! Hak istiyoruz hak...
 • Eli GoldEli Gold1 ay önce
  Eytani ne demek sayın yazar?
 • Bahtiyar yaBahtiyar ya1 ay önce
  Yazar bey.daha bir hafta önce bütun medyadı cıktı 80 yaşındaki bir nineyi gelini sopayla döverek agır yaraladı.şimdi dikkat...bu gelin sırf kadın hakları yasalarından faydanılarak serbest bırakıldı lütfen girin internet haberlerine görürsünüz isin tuhafı dayak yiyen de kadın 80 yaşında hey allahtan korkmaz lar sizin kadın haklarınız batsın ..son yıllarda kadınlarınyaptıgı şiddet yüzünden başta çocuk yaşlı demeden bir çok insan magduriyete ugradı çocuguna işkence yapan kadınlar cinayet işleyen kadınlar serbest bırakıldı ...bakın ken di çocugunu dostuyla öldüren kadın vakaları o kadar arttiki ve bu olaylarda erkek dostu tutuklanırken kadın serbest birakıldı son 5 yıl içerisinde medyada haber olan yaklaşık 20 nin uzerinde kadın kendi çocugunu öldürmek işkence etmekten hakim tarafından tek beyan yasası meselesinden beratla sonuclandı .işin ilginç yanı medyaya yansıyan olaylarda feminist dernekler ve avukatları bu igrençligi kadınlara para ve avukat destegi verdiler hemde ücretsiz bir sürü avukat isteyen bu davaları ögrenebilir..mesele başka bu suç işleyen kadınlari berat ettirip toplumda medyayıda kullanarak kadınlara her seyi yapabilirsiniz biz arkanızdayız mesajı vermek..iki kız kardeş anneleri ni öldürdü bu feminist dernekler yine meydana cıkarak bu kız kardeşleri 2 yıl sonra beratt ettirdi düşünsenize anneyi öldüren lere beraat destek kimden yine feminist örgütler ve barolar.simdi anlayın mesele kadın ları kullanarak toplumda siddeti arttırmak kadınlara siz her haltı yeyin biz arkanızdayız mesajı vermek toplumda sosyal kaos olusturup gerisini siz düşünün .kadına bak 6 yıl öncesine dönüp bana falan yerde bu adam cimdik attı diyor mahkeme polis savcı aklınıza ne gelirse bir hummalı calısma ulan sen 6 sene bekledin simdimi aklına geldi bu diyen yok bu ulkeyi birileri ele gecirmis bu ak partini erdoganın haberi yok yada onlarda bu işin içinde .
 • TAVSİYECİTAVSİYECİ1 ay önce
  Hocam, dünkü yorumları bir okusanız bunları yazmanıza gerek kalmazdı. Ben, sizin anlatmak istediğinizi bir kaç cümleyle anlattım zaten. Hocam bakın tekrar yazıyorum. Okuyun: " Hesap günü geldiğinde ve yediğimiz naneler ortaya döküldüğünde, Allah'a ne cevap vereceğiz; Allah'ım, bizimkiler bir sözleşme yapmışlardı da (İstanbul Sözleşmesi) biz de, ona uyduk mu diyeceğiz. Yoksa; Allah'ım, İslam'ın aile yapısından haberimiz yoktu, biz daha çok dizilerdeki karakterleri örnek alıyorduk mu diyeceğiz. Yoksa; Allah'ım, sosyal medyanın ihtişamına mı kapıldık diyeceğiz. Bırakalım bu hikayeleri. Bütün bu yozlaşmayı, bir sözleşmenin üzerine yıkarak ancak kendimizi kandırırız, Allah'ı nasıl kandıracağız."
 • alkanalkan1 ay önce
  Ahbe DİLİPAK insanları CHP ile korkutup İslama aykırı tutum ve davranışları görmezden geldiniz. Allahın ayetlerini bir kısmıyla İKTİDARINIZINpartinizin üç beş oy daha fazla ala bilmesi için Allahın hükümlerine aykırı kanun ve düzenleme yapıp uygulamaya koyan iktidarı görmezden geldiniz. Siz bugünkü sızlanmanızı dertlenme nizi AKP kuruluşundan günümüze kadar olan süreçte ve zamanın da yapmış olsaydınız bugün bu sıkıntıları belki yaşamış olmazdık. AKP nin AB uyum yasaları adı altında yaptığı İslama aykırı düzenleme ve kanunları CHP yapsaydı her hafta cuma günleri Beyazıt meydanında bu aşağılık uygulamaları eleştirir yazı ve konferansladınızda hitap ettiğiniz kitleyi uyarıp tepki göstermesini Saglam aya çalışırdınız. Ama söz konusu AKP olunca görmediniz duymadınız hissetmeyecek üç maymunları oynadınız. Bununlada kalmadınız konferans yazılarınız ve TV programlarında ALLAHIN HÜKMÜNE RAGMEN AKP destek verdiniz hitap ettiğiniz kitleyide bu manada siyasi amellerinize alet ettiniz. YANİ MÜSLÜMANLARA HAKKI HAKİKATİ SÖYLEYECEK YERDE MÜSLÜMANLARI CHP GELİR HA DİYEREK ALLAHA ALDATTINIZ.
 • GerceklerGercekler1 ay önce
  İlk emir oku dur..yani oku ve bil oku ve anla oku ve uygula oku ve gör...Kadın erkek diye başında bir sıfat olmadan oku dur emir.Mesaja israf haramdır israf garibanin ekmeğini çalmaktir israf kargaşasıdir israf sonu hüsran olan bir tam bir bozguncu şeytan dir.yani oku dur ilk emir ben bir kadın olarak israf a susmayan bir ilahi bir Emirin sesiyim..israf a Susan kör ne kadın nede erkekle eşit olamam. ..olmayacamda
 • AhmetAhmet1 ay önce
  Emre...faiz haramdır.Helaldiyen kafir olur...bile bile yiyen günağı kebair işlemiş olur.zinadan daha büyük günahtır
 • emreemre1 ay önce
  Bütün haramlar konusun da yazilar yazdiniz.Birde Faiz konusunda yazi yazın!!!
 • YaseminYasemin1 ay önce
  Çokgüzel bir konuya degindiniz.üzerinde çok kafa yormadigimiz konular hakkında düşünmemize vesile oluyorsunuz.allah razı olsun hocam.saygilar
 • Hasan DoganHasan Dogan1 ay önce
  Wealeykum selam. Sevgili Dilipak sen doğruyu söyledin. 20 yıl önce de doğru bildiklerini tebliğ ettiğiniçin bedel ödüyordun. Bu gün müslüman adamların ikidarında gene dışlanarak ve danışılmayarak benzer muamele görüyorsun. Başkanlar ve danışmanlar için adetaromantik veütopik bir Müslüman gibisin. Senin bu tür yazılarına itiraz edenler , Doğru dediklerine biat etmeyenler ; eskide, Peygamberler devrinde yaşasaydılar Onlara da düşmanlık edeceklerdi. Ben senin doğruyu söylediğine şahidim. Allah seni yüceltsin. Bizim bilmediğimiz günahlarını da bağışlasın. Selam ve dua ile.

Günün Özeti