Eğitimde liyakat çağrısı

Eğitim-Bir-Sen’in 45’inci toplantısında, eğitim yönetiminde liyakat ve kariyer sistemine ilişkin çalışma yapılması talebi dile getirildi. Sendika, hak edenin görev almasını, hakkını verenin görevde kalmasını ve yeterliliğini kaybedenlerin görevine son verilmesini öngören bir modelin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:32
Eğitimde liyakat çağrısı

 Hasan Türkmen  Ankara 

45. Başkanlar Kurulu toplantısını gerçekleştiren Eğitim-Bir-Sen, eğitim yönetiminde liyakat ve kariyer sistemine ilişkin olarak, hak edenin görev almasını, hakkını verenin görevde kalmasını ve yeterliliğini kaybedenlerin görevine son verilmesini öngören bir modelin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Çalışanın beklentileri

Toplu sözleşme, öğretmen atama ve yer değiştirme, liyakat ve kariyer sistemi talebi, sözleşmeli öğretmenlerin beklentileri, 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının genel idare hizmetleri sınıfına alınması gibi birçok konunun görüşüldüğü toplantıda şu kararlar alındı:

-Irk, dil, din, sınıf gibi, hiçbir ayrım gözetmeksizin temel insan haklarının korunmasını ve yaşatılmasını zorunlu değerler olarak telakki ediyor; hukukun üstünlüğüne, adalete, hakkaniyete dayalı uluslararası siyasal bir düzenin tesis edilmesini zaruri görüyoruz.

Belediyelerde işçi kıyımı

-31 Marttaki yerel seçimler sonrasında bazı belediyelerdeki iş güvencesinin bütün yönleriyle ihlal edilmesi sonucunu doğuran, kamu çalışanlarına yönelik işten çıkarma, görevden alma, sözleşmesini sona erdirme, sürgün, geçici görevlendirme ve görev tanımlarına aykırı faaliyetlerde bulunmaya zorlama şeklindeki haksız ve hukuksuz kararlara ve uygulamalara karşı yetkilileri göreve, kamuoyunu tepki davet ediyoruz.

-5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşvereni sıfatıyla toplu sözleşme masasına oturacak olan siyasi irade, bütçe kısıtları mazeretini ileri sürerek kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin taleplerine duyarsız kalmamalı, toplu sözleşmeyi refahın adil paylaşımı için fırsat olarak gördüğünü ispatlayacak bir anlayış ve içerikle hareket etmelidir.

-Eğitim çalışanlarının mali ve sosyal haklarının geliştirilmesinin, sorunlarının çözülmesinin, ülkemizin kalkınmasında anahtar faktör olan eğitimin kalitesinin artırılmasında başat etken olduğu unutulmamalıdır.

Herkese 3600 gösterge

-3600 ek gösterge ile ilgili verilen sözün gereği bir an evvel yerine getirilmeli; tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak bir ek gösterge artışı için düzenleme yapılmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yapmayı tasarladığı değişim ve dönüşüm süreçlerinde, öğretmenleri ve öğrencileri doğrudan ilgilendiren konularda ortaya çıkacak pozitif ve negatif durumların çok iyi hesaplanabilmesi için sahada olan, emek veren, ter döken, işin içinde yoğrulan tüm paydaşları sürece dâhil etmelidir.

-Eğitim, şiddeti ortadan kaldıracak bir enstrüman olarak tavsif edilirken, şiddetin eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, bunun geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta doğru tırmanıyor olması, eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı ivedi, acil ve köklü bir çözüm getirmeyi zaruri kılmaktadır.

-Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması konusunda verilen sözün gereği yerine getirilmeli; öğretmenlerimizin kazanılmış haklarını koruyacak, itibarına yatırım yapacak, özlük haklarında hak ettiği iyileştirmeleri gerçekleştirecek bir meslek kanunu daha fazla zaman geçirilmeden çıkarılmalı.

Sözleşmeli öğretmen

-Sözleşmeli öğretmenlerimizin sorunlarına kısmi çözüm getiren ‘hizmet süresini 4 yıldan 3 yıla, kadroya atanma sonrası yer değişikliği talep sürelerini 2 yıldan 1 yıla indiren’ yasal düzenleme, önemli bir adım olmakla birlikte, geçici bir çözümdür. Yapılan düzenlemeye ek olarak, 2019 Ağustos ayını da kapsayacak şekilde eş mazereti tayin hakkı tanınmalıdır.

-Eğitim çalışanlarının atama ve yer değiştirme süreçleri, günübirlik kararlardan azade; belirlilik, idari istikrar ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde mağduriyetleri önleyecek, adalet ve hakkaniyeti tesis edecek şekilde kalıcı bir düzenlemeye kavuşturulmalıdır.

-Eğitim kurumu yöneticilerinin, kariyer ve liyakat ilkesi çerçevesinde, kazanılmış haklarının korunduğu, değişim, dönüşüm ve gelişime hazırlayacak haklar, yetkiler ve imkânlarla teçhiz edildiği, sürdürülebilir bir eğitim kurumu yöneticiliği sistemi inşa edilmelidir.

Herkese eşit kadro

-4/C statüsünden sözleşmeli personel statüsüne geçirilen, ancak özlük hakları itibarıyla sözleşmelinin haklarından mahrum edilen personel arafta bırakılmamalı, memur kadrolarına geçirilmeli, haklarında iyileştirme yapılmalıdır.

-Ücretli öğretmenlik gibi geçici istihdam türlerine son verilmelidir.

-Yardımcı hizmetler sınıfı uygulamasına son verilmeli.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:32

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019