• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Ahmet Hikmet Müftüoğlu kimdir?

Ahmet Hikmet Müftüoğlu kimdir?

Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 3 Haziran 1870 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Müftüoğlu Yahya Sezai Beydir. Dedesi Yunanlılar tarafından şehid edilen Mora Müftüsü Abdülhalim Efendidir. Dedesinin müftü olması nedeniyle "Müftüoğlu" adını almıştır. Babasını yedi yaşında iken kaybetti, ağabeyinin himayesinde büyüdü. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Dökmecilerdeki Taş Mektebi ile Mahmudiye Vakıf ve Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesini bitirerek (Galatasaray lisesi) Galatasaray Mekteb-i Sultanisine girdi. Dördüncü sınıftayken ilk eserinin basılışı edebiyata ilgisini artırdı. 1888 yılında Galatasaray Lisesinden mezun oldu.

Lisedmezun olunca Hariciye Nezareti Umur-ı Şehbenderi Kalemine memur tayin edildi ve vazifesi dışında Fransızcadan roman tercümeleri yaptı. Marsilya, Pire ve 1890 yılında da Poti Kafkasya'ya gönderildi. Sefaretlerde çalışan Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 1896 yılında İstanbul'a dönerek Umur-ı Şehbenderi Kalemi Ser-halifeliğine getirildi. Meşrutiyete kadar Hariciye Nezareti merkezinde çalıştı. Aynı zamanda 1898-1908 yılları arasında Galatasaray Lisesinde ders verdi.

1908 yılında Darülfünun’da Edebiyat Fakültesi Fransız ve Alman edebiyatları hocalığına başladı. Bu dönemde dil ve konu yönünden eskisinden çok farklı eserler verdi. Bir yıla yakın Nafia Nezaretinde, Ticaret Müdiriyet-i Umumiyesinde vazife aldı. Tekrar Hariciye Nezaretine dönerek 1912 yılında Peşte Başşehbenderi oldu.

1908 yılında Türk Derneğinin ve 1911 yılında da Türk Yurdu'nun kurucu üyesi olarak hizmet verdi. 1918 yılında İstal'a döndü. 1924 yılında Halife II. Abdülmecid Efendinin Ser-karinliğine, iki sene sonra da Hariciye Vekaleti Müsteşarlığına getirildi.

Anadolu-Bağdat Demiryolları İdare Meclisi Azalığı ve Elektrik Şirketi İdare Meclisi Azalığı görevlerini de üstlendi.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 19 Mayıs 1927 tarihinde İstanbul’da 57 yaşında karaciğer kanserinden hayatını kaybetti.

Ahmet Hikmet'in edebiyat merakı daha lise yıllarında başlamıştı. İlk olarak Asır Kütüphanesi neşriyatı arasında çıkan Leyla Yahut Bir Mecnunun İntikamı yayınlandı. Daha sonra Fransızcadan Tuvalet ve Letafet ve Bir Riyazinin Muaşakası adlarında iki eser tercüme ettiyse de, doğu ile batı kültürünün çok farklı olduğunu görerek bir daha eser tercüme etmedi.

Servet-i Fünun devrinde, İkdam ve Servet-i Fünun dergilerinde yazdığı hikaye ve nesirlerini 1901 yılında Haristan ve Gülistan adlı eserlerde topladı.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu, İkinci Meşrutiyetten sonra, zamanın modasına uyarak o da Turancılık edebiyatı akımına uymuştur. Bu akıma bağlı olarak yazdığı yazıların büyük kısmını 1922 yılında Çağlayanlar adlı eserinde toplamıştır.

Kitapları : 
1890 - Patates (ilmî)
1891 - Leyla yahud Bir Mecnunun İntikamı (hikaye)
1892 - Tuvalet yahud Letafet-i Aza (tercüme ve ilaveler)
1892 - Bir Riyazinin Muaşakası yahud Kamil (tercüme, roman)
1901 - Haristan ve Gülistan (hikaye)
1920 - Gönül Hanım (roman tefrikası),
1922 - Çağlayanlar (hikaye)
- Bir Tesadüf 
- Kadın Ruhu 
- Beliren Simalar 
- Salon Köşeleri 
- Bir safha-i kalb 
- Silinmiş Çehreler 
- Bir Damla Kan 
- Alparslan 

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23