• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-07-10 00:01:00 -

T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/109 Esas

DAVALI : AFRED NELSON Duatepe Mah. Şahadet Sok. No:13 Şişli Şişli/ İSTANBUL

Davacı Data Select Limited tarafından açılan ancak alacağın temliki sonucunda davacı sıfatını alan DS HIGHLAND LIMITED tarafından yürütülen Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında davalıya tebligat yapılamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişiler 21.06.2023 tarihli raporlarında; Dava konusu alacak talebinin davacı ile dava dışı Bullitt Group arasında devam eden ticari ilişki çerçevesinde Bullitt Group’ a ait “@bullitt-group.com” uzantılı kurumsal mail adresine ilk bakışta ayırt edilemeyecek kadar benzer olan “@bullitt-groups.com” üzerinden davacıya gönderilen mail ile bildirilen ve davalıya ait olan hesaba davacı tarafından gönderilen paranın iade talebinden ibaret olduğu, davacının, dava dışı Bullitt Group ile aralarındaki ticari ilişkinin, dolandırıcılar tarafından gönderilen mail yazışmasında adresi bulunan “[email protected]” mail adresi üzerinden elde edilmiş olmasının muhtemel göründüğü, ancak Bullitt Group isimli firmada çalışan Martin Carter isimli personelin davalı taraf ile işbirliği içerisinde olup olmadığı veya gerçekten de “[email protected]” mail adresinin 3. Kişiler tarafından ele geçirilip geçirilmediği hususunun bilirkişi tarafından tespitinin mümkün olamayacağı, Mahkemece davacının haklı görülmesi halinde davalıya gönderilen 383.882,50 USD’den dolayı davacı alacağının oluştuğunun kabulü ile davalı hesabında bulunan Ziraat Bankası hesabındaki tutarın davacıya iadesi ile toplam alacağından mahsubu konusunun da mahkemenin takdirinde olduğu, kabul edilecek alacak tutarına haksız fiil tarihinden itibaren 3095 sayılı yasanın 4/a maddesi gereğince Kamu Bankalarınca1 yıl vadeli döviz tevdiat hesabına uygulanan en yüksek faiz oranı üzerinden faizi yürütülebileceği yönünde görüş bildirilmiş,

Mahkeme ara kararı uyarınca alınan 11.06.2024 tarihli ek raporda; Kök raporda açıklanan görüşün aynen geçerli olduğu, “[email protected]” adresinin ele geçirilme hususunun aradan geçen süre nedeniyle teknik olarak tespit edilemeyeceği, ancak söz konusu hesap değişikliği mailinin “[email protected]” adresine gönderilmesine karşın, böyle bir değişikliğin dava dışı Bullitt Group tarafından gerçekleştirilmediği bilgisinin teyit edilmemesi nedeniyle bu şekilde bir sonuca ulaşıldığı, dosya muhteviyatında davacı ile davalı tarafında başka bir ticari ilişki ve yazışma kaydına rastlanmadığı, aynı zamanda davacı tarafından sunulan 25/12/2023 tarihli beyan dilekçesi ekinde yer alan dekonttan, davaya konu olan ödemenin dava dışı Bullitt Group'a 23/11/2018 tarihinde yeniden yapılmış olduğunun anlaşıldığı yönünde görüş bildirmişlerdir.

Durusma Günü: 19/12/2024 günü saat: 10:35'da duruşma yapılacak olup yukarıda özeti yazılı bilirkişi kök ve ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02058622