• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

SİLİVRİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

Yeniakit Publisher
2024-06-15 00:00:00 -

SİLİVRİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

İLAN
 
ESAS NO   : 2016/689 Esas
KARAR NO: 2018/274

     1- Davacının Kıdem Tazminatı talebinin KABULÜ ile NET 5.773,23 TL nin iş akdinin fesih tarihi olan 30.01.2014 tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduatlara uygulanan en yüksek faizi ile davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

     2- Davacının ihbar tazminatı talebinin KABULÜ ile NET 3.299,36 TL 'nin 2.000,00 TL sine dava tarihi olan 16.12.2016 tarihinden itibaren; 1.299,36 TL'sine ıslah tarihi olan 15.03.2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

     3- Davacının Fazla Çalışma ücreti alacağı talebinin KISMEN KABULÜ ile, 14.866,57 TL'ye % 30 oranında hakkaniyet indirimi yapılması sonucu bulunan NET 10.406,60 TL' nin dava tarihi olan 16.12.2016 tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduatlara uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

     4- Davacının Ulusal Bayram Genel Tatil ücreti alacağı talebinin KISMEN KABULÜ ile, 615,65 TL 'ye % 30 oranında hakkaniyet indirimi yapılması sonucu bulunan NET 430,96 TL' nin dava tarihi olan 16.12.2016 tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduatlara uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

     5- Davacının Hafta Tatili ücreti alacağı talebinin KISMEN KABULÜ ile, 3.330,28 TL 'ye % 30 oranında hakkaniyet indirimi yapılması sonucu bulunan NET 2.331,20 TL' nin 500,00 TL sine dava tarihi olan 16.12.2016 tarihinden itibaren; 1831,20 TL'sine ıslah tarihi olan 15.03.2018 tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduatlara uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

     6- Davacının yıllık izin ücreti alacağı talebinin KABULÜ ile NET 1.866,67 TL 'nin 1.000,00 TL sine dava tarihi olan 16.12.2016 tarihinden itibaren; 866,67 TL'sine ıslah tarihi olan 15.03.2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

     7- Harçlar Yasası Uyarınca alınması gerekli 1.646,78 TL harçtan; peşin alınan (226,31 TL ıslah harcı+281,78 TL peşin harç) 508,09 TL' nin mahsubu ile bakiye 1.138,69 TL harcın davalıdan tahsili ile Hazine' ye İrat Kaydına

     8- Davacı tarafından yapılan 214,60 TL tebligat/talimat/posta gideri +468,20 TL bilirkişi ücreti + 226,31 TL ıslah harcı+281,78 TL peşin harç+ 29,20 TL başvurma harcı ile toplam 1.220,09 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine

    9- Davacı kendisini vekil ile temsil ettiridğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereği 2.892,89 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine

     10- Taraflarca yatırılan ancak kullanılmayan artakalan gider avansının TALEP HALİNDE VE KESİNLEŞMESİ HALİNDE taraflara iadesine

Dair davalı tarafın yokluğunda davacı vekili Av.Birkan Umuç'un yüzüne karşı 7036 sayılı kanunun 7. Maddesinin 3 ve 4. Fıkraları gereğince gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İstinaf Kanun Yolu açık olmak üzere verilen karar teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/05/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02049596