• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

KALKANDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-05-30 00:01:00 -

KALKANDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/144

KARAR NO : 2022/167

Mahkememizce verilen 23/09/2022 tarih ve 2019/144 esas, 2022/167 sayılı kararı ile özetle "

     DAVANIN KABULÜ ile,

     1-a-Dava konusu Rize İli, İkizdere İlçesi, Güneyce Köyünde bulunan 129 ada 1 parsel sayılı 3.032,24 m² yüz ölçümlü Tarım arazisi vasıflı taşınmazın, 20/12/2019 tarihli fen bilirkişi raporunda B+B1 ile sarı renkle gösterilen 1.427,80 m² kısmının Kamulaştırma Kanunu' nun 10. maddesi uyarınca KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı kurum adına YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİNE,

     b-Dava konusu Rize İli, İkizdere İlçesi, Güneyce Köyünde bulunan 129 ada 11 parsel sayılı 186,23 m² yüz ölçümlü Tarım arazisi vasıflı taşınmazın, 20/12/2019 tarihli fen bilirkişi raporunda B ile sarı renkle gösterilen 186,23 m² kısmının(tamamının) Kamulaştırma Kanunu' nun 10. maddesi uyarınca KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı kurum adına YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİNE,

     c-Kamulaştırılan 129 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 178.272,87 TL olduğunun, 129 Ada 11 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 23.294,59 TL olduğunun, TESPİTİNE,acele kamulaştırma dosyasında belirlenerek iki taşınmaz için toplamda davalılara ödenen 69.311,62 TL tutarın mahsubu ile bakiye 132.255,84 TL tutarın taşınmazın maliklerine 15/03/2022 tarihli bilirkişi kurul ek raporunda ve tapu kaydında belirtilen hisseleri oranında ödenmesi için bilirkişi kurul raporu eklenmek sureti ile İkizdere Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü' ne müzekkere yazılmasına,

     d-Kamulaştırma Kanunu' nun 10. maddesine 6459 sayılı Yasanın 6. maddesi ile eklenen fıkra gereğince, dava 4 ay içinde sonuçlandırılamadığından, kamulaştırma fark bedeli olarak tespit edilen 132.255,84 TL' lik tutara, dava tarihinden itibaren 4. ayın bitim tarihi olan 28/09/2019 tarihinden karar tarihi olan 23/09/2022 tarihine kadar YASAL FAİZ İŞLETİLMESİNE, işleyecek faizin davacı kurumdan alınarak davalılara verilmesine,

     2-a-Dava konusu Rize İli, İkizdere İlçesi, Güneyce Köyünde bulunan 1092 parsel sayılı 1.267,00 m² yüz ölçümlü çalılık vasıflı taşınmazın, 20/12/2019 tarihli fen bilirkişi raporunda B+B1 ile sarı renkle gösterilen 259,95 m² kısmının Kamulaştırma Kanunu' nun 10. maddesi uyarınca KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı kurum adına YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİNE,

     b-Dava konusu Rize İli, İkizdere İlçesi, Güneyce Köyünde bulunan 1104 parsel sayılı 1.289,00 m² yüz ölçümlü çalılık vasıflı taşınmazın, 20/12/2019 tarihli fen bilirkişi raporunda B ve E ile sarı renkle gösterilen 1.289,00 m² kısmının(tamamının) Kamulaştırma Kanunu' nun 10. maddesi uyarınca KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı kurum adına YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİNE,

     c-Dava konusu Rize İli, İkizdere İlçesi, Güneyce Köyünde bulunan 1104 parsel sayılı 1.569,00 m² yüz ölçümlü çalılık vasıflı taşınmazın, 20/12/2019 tarihli fen bilirkişi raporunda B ve E ile sarı renkle gösterilen 1.569,00 m² kısmının(tamamının) Kamulaştırma Kanunu' nun 10. maddesi uyarınca KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı kurum adına YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİNE,

     D-Kamulaştırılan 1092 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 35.453,63 TL olduğunun, 1104 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 155.596,963 TL olduğunun, 1107 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 200.703,55 TL olduğunun, TESPİTİNE,acele kamulaştırma dosyasında belirlenerek üç taşınmaz için toplamda davalılara ödenen 99.345,74 TL tutarın mahsubu ile bakiye 292.408,37 TL tutarın taşınmazın maliklerine 15/03/2022 tarihli bilirkişi kurul ek raporunda ve tapu kaydında belirtilen hisseleri oranında ödenmesi için bilirkişi kurul raporu eklenmek sureti ile İkizdere Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü' ne müzekkere yazılmasına,

     e-Kamulaştırma Kanunu' nun 10. maddesine 6459 sayılı Yasanın 6. maddesi ile eklenen fıkra gereğince, dava 4 ay içinde sonuçlandırılamadığından, kamulaştırma fark bedeli olarak tespit edilen 292.408,37 TL' lik tutara, dava tarihinden itibaren 4. ayın bitim tarihi olan 28/09/2019 tarihinden karar tarihi olan 23/09/2022 tarihine kadar YASAL FAİZ İŞLETİLMESİNE, işleyecek faizin davacı kurumdan alınarak davalılara verilmesine,

     .... Dair tarafların yokluğunda kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar verilmiş olup tüm aramalara rağmen adresleri tespit edilemeyen davalılar (TC: 165*****704) Ayşe MURTEZAOĞLU ile (TC:165*****868) Emine MURTEZAOĞLU'na 23/09/2022 tarihli Mahkeme kararı ile tashih şerhinin ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup ilanın neşredildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02040261