• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2024-06-15 00:00:00 -

DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN
Taşınmazı No İlçesi Mah./Köy Cinsi Pafta Ada Parsel Y. Ölçümü (m2) Hisse Oranı İmar Durumu Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati1
Dereli Kuşluhan Mah. Arsa G40-C-05-A-3-D, G40-C-05-D-2-A 230 1 847,17 Tam Ticari ve Konut 6.000.082,00 (KDV Hariç) 181.000,00 03.07.2024 10,00

1)Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Dereli Belediye Başkanlığına ait taşınmaz malın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Dereli Belediyesi Başkanlık odasında toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır.

2)Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Dereli Belediye Başkanlığı Mahalli Hizmetler Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.

3) İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatine geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile ikametgâh ilmühaberi, Şartname alındı Belgesi, nüfuz cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

4)Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6)İhale komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7)İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

İlan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02048529