• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Yeniakit Publisher
2024-05-30 00:01:00 -

DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

     Mülkiyeti İdaremize ait Demre İlçesi Beymelek Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1400 nolu parsel A Blokta bulunan 1 adet taşınmazın (asma katlı dükkan) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır.

Satışı Yapılacak Taşınmazın;
 

  Mahalle Cinsi Ada/Parsel Blok/İşyeri No Zemin+Asma Kat (m2) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati
  Beymelek İşyeri 1400 parsel A/1 150,71 ₺4.521.300,00 ₺452.130,00 10:00:00

 

1-İhaleye Katılma Şartları ve İsteklilerde İstenecek Belgeler;

     a)     Başvuru dilekçesi,

     b)    Kanuni Tebligat Adres Beyanı,

     c)     Nüfus Cüzdanı sureti,

     d)    İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

     e)     İhaleye katılacakların taşınmazların satış bedeli üzerinden %10 Geçici teminat bedelini ve 1.000,00.-TL şartname bedelini Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırmak zorundadır. (Her taşınmaz için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.)

     f)     Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ve kanıtlayıcı belgeler,

     g)    İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

2-İhale, 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10:00 ‘da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.

4-İhaleye katılma ile ilgili diğer bilgi ve belgeler şartnamenin 4. maddesinde açıklanmıştır.          

5-İhale ile ilgili şartname Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.

    İlgililere duyurulur.           

#ilangovtr

Basın No: ILN02039385