Kentleri iyi yönetmeyenler iktidara talip olmasınlar

05 Mart 2019 Salı

Başkan Erdoğan’ın yerel yönetimler reformunu uzun zamandır masaya yatırmış olmasını ve yapılan çalışmaları takip ediyorum. Büyükşehir Yasası’na tabi mevcut iller ve bundan sonra Büyükşehir statüsü kazanacak iller için birçok kriter belirlenecek. Kent konseylerinin statüsü ile de; yerel halkın daha etkin söz sahibi olduğu, yaşanılabilir şehir kültürü, teknolojik yerel hızlı iletişim kaynakları seferber edilecek. Ancak orta ölçekli şehir yapılanması adına daha hızlı ve yerinde yönetim anlayışı ile pilot kent kültürü kapsamında birçok ilde uygulamaya geçilmesi bekleniyor.

Ak Parti, 2019 yerel seçimlerine hazırlık yaparken elini güçlendirmek adına bundan sonrası için reformist kararlar noktasında ciddi yenilikler yapmanın peşinde. Bu yapılacak olan çalışmalar muhalefet tarafından da yakından izleniyor. Muhalefet denilince kamuoyunun yararına bir destek beklenirken sanırım yine sadece “şahsa muhalefet” altında asli görevlerini gerçekleştirecekler…

Dünya kentleri hızla teknoloji dönemine geçerken, Ak Parti’nin de bu duruma hazırlık noktasında belediyeleri daha da güçlendirmesi kaçınılmaz oldu. Ak Partili belediyeler döneminde sağlanan dönüşüm ve gelişimin hakkının teslim edilmesi gerekir. Oligarşik ve bürokratik engelleri ortadan kaldırmanın peşinde olan Ak Parti’nin epey yol aldığını ifade edelim. Bugün E-Devlet ve E-Belediyecilik üzerinden birçok işlem çok daha kolay sağlanabiliyor.

BM raporuna göre 2050 yılına kadar yaklaşık 3 milyar insanın yaşanabilir modern kent alanına yerleşeceği tahmin ediliyor. Sosyal statüsü yüksek; konut alanından sağlığa, gıdadan ulaşıma, eğitimden sosyal donatı ve istihdam alanlarına kadar birçok alt yapının planlanması ön görülmektedir. Ak Parti’nin tam da bu manada ciddi bir yükün altına girerek kamunun dikkatini çektiğini biliyoruz. Mesela Ak Partili Beyoğlu Belediyesi’nin 2004 yılından bu yana yaptığı bütün çalışmalarla dünya ile entegrasyon örneği sergilediğini görmekteyim. Beyoğlu Belediyesi’nde gerçekleştirilen “Smart Beyoğlu” projesini modern şehircilik adına diğer belediye başkanlarına da tavsiye ederim.

Modern kent alanları oluşturmak için birkaç başlıkta neler yapılması gerektiğini okuyucularımızla paylaşalım… 

Metropol alanlarında nüfus yoğunluğunu hafifletecek mastır plana ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde kentlerin büyümesine koşut olarak gıda, tarım, hayvancılık ve istihdam gibi unsurları içeren kırsal alan yönetiminin de belediyeler tarafından üstlenilmesi beklenmektedir, bunu takiben cazibe alanları oluşturmalıdır. Doğayla barışık, yeşil ve akıllı kentler oluşturulmalı, modern çağın kentleri beton yığınlarından kendilerini arındırmalı, çevreci kuşak ile entegrasyona geçmelidir. Örneğin Sayın Başkan Erdoğan’ın “Millet Bahçeleri” kapsamında geliştirdiği proje alanlarına mesleki eğitim atölyeleri ile eğitim kampüsleri ilave edilerek çevre ile barışık eğitim merkezleri üretilebilir.

Kent Konseylerinde belirli sorunlarla ilgili görüş bildirme hususunda çok geniş bir yelpazede katılım davranışı gösterilebilir. Akademisyenlerden aydınlara, kenti ile barışık, bilgili yerel halk da konseylere dahil edilmelidir. Kent Konseyi, bilinçli yönetim ve bilgi birikimi açısından donanımlı kişilerden; toplumun beklentilerini karşılayacak vasıflardan seçilmelidir.

Açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı olarak farklı kentsel aktörlerin katılımıyla önemli projeler, hizmetler ve kararların birlikte alındığı yönetim anlayışı her geçen gün önemini artırmaktadır. Bu ancak ve ancak yerel demokrasi ve etkin hizmet sunumuna ilişkin yeni dinamiklerin, ulusal ve bölgesel gelişmeleri dikkate alarak, farklı düzeydeki aktörler arasında işbirliği ve koordinasyonu ile sağlanabilir.

“Belediyecilik” denilince akla yalnızca çöp, yol ve su gelmemeli… Çağın amaçlarına, gerekçelerine uygun ihtiyaç listeleri hazırlanmalıdır. Bizden sonra gelecek nesiller için her anlamda planlı ve donanımlı alanların; reformist bir yapıda devamlılığı esas alan “merkezi değil”, “özerk” statüde olması zorunludur. 

Sonuç olarak yerelde kim iktidar olursa olsun çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine dair plan yapılması gereklidir. Muhalefetin amacı kamuoyunu oyalamak değil, milletin yararına oluşacak her türlü projeyi desteklemek olmalıdır. Yerel iktidarın da güzel ve ahlaklı projelere karşı hiçbir zaman muhalefeti ötekileştirmemesi gerekir. Unutmayalım ki; bu kentler hepimize bir mirastır.

Vesselam…

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • Yaşlı DoçentYaşlı Doçent3 ay önce
    Sayın Cumhurbaşkanımız; Malumunuz, Profesör olmak için Doçent olarak 5 yıl beklemek gerekmektedir. Oysa 25-30 yıl boyunca Üniversitelerimizde öğretim elemanı olarak çalışmış; 10 binlerce öğrenci mezun edip deneyim kazanmış Yaşlı Doçentler olarak, koskoca 5 yılı boşu boşuna tüketip biyolojik ve psikolojik olarak ezilme sürecine girmemek adına; yaşlılıkta beklenmesi bir ömür kadar uzun olan söz konusu bu 5 yıllık bekleme süresi belasından, EMEKLİLİK HAKKINI ELDE ETMİŞ Yaşlı Doçentleri kurtarmanızı saygılarımızla istirham ediyoruz.
  • receprecep3 ay önce
    yolsuzluk yapmayacaklar rüşvet almayacaklar hirsızlik yapmayacaklarda olmasın
  • engineerengineer3 ay önce
    yemesini bilmeyenler de talip olmasınlar..

Günün Özeti