• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Sabri Balaman
Sabri Balaman
TÜM YAZILARI
14 Ocak 2020

İran İslam’da hançer mi?

İran’da dini inanış, M.S. 630 yılına değin genel olarak Zerdüştlük idi. Ancak Arap Yarımadasında Mekke’de Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed’e (S.A.V) Kur’an’ın gelmesi ile İslâm dini vahiy oldu. Hz. Muhammed tarafından 630 yılından başlayan İran’ın İslâm’a davetleri 652 yılında İslâm Devleti tarafından fethedilinceye değin devam etti. 652 yılında Sasani İmparatorluğu (dönemin İran Devleti’nin ismi) El-Kadesiye Savaşı’nda İslâm Devleti tarafından fethedilerek İslâm’la şereflendiler İslam dini, İran sınırları içerisinde yaygınlaşmaya başladı.

İran, tarihinin hem köklü bir geçmişe dayanması hem de coğrafî konumu itibariyle her zaman güçlü bir ordu bulundurmak zorundadır. Jeopolitik konumu ele alındığında dünyanın ulaşım ağının her zaman göbeğinde yer almıştır. Dünya›daki birçok kaynağın da var olduğu bir bölge olan Ortadoğu coğrafyasında konuşlanmıştır. 

İran, asırlar boyunca genelde Sünni, özelde ise Türk düşmanı hüviyetiyle temerküz etmiş olan bir devlettir. Sünnilere ve Türklere olan bu husumet, bugün de teolojik bir zemin üzerinde kurulmuş olan totaliter molla rejiminin canhıraş gayretiyle son sürat devam etmektedir. Hem de eskiye nazaran çok daha aleni, çok daha kesif ve çok daha sistematik bir şekilde…

“Mezhepçilik hastalığı” İran’ın gözünü o kadar döndürmüştür ki, mevcudiyeti boyunca hemen hemen hiçbir gayr-i Müslim devletle savaşmayıp, müteaddit defalar dindaşı olan Osmanlı’ya karşı savaşma garabetinde bulunmuştur. Osmanlı’nın Avrupa’da yaptığı her savaşı fırsat olarak bilip, devamlı surette Osmanlı’ya arkadan hançeri saplamıştır. Günümüzde ise, bu durum İran’ın hem ulusal hem de uluslararası arenada Türkiye karşıtı siyasetiyle tek taraflı bir düşmanlık olarak devam etmektedir. İran, bu tutumunu asırlar boyunca İslam âleminin lideri olmuş olan ve günümüzde ise bu konumunu fiili anlamda olmazsa bile gönüllerde devam ettiren Türkiye’ye karşı olan bu kıskançlığını devlet siyaseti haline getirmek suretiyle devam ettirmektedir.

Farisi, Pers’in çocukları Sünnilerin geçmişinden ve İslam’a yaptıkları hizmetten ve tarihi gerçeklerden utanmalıdır. Gelin İslam’ın sultanları ve Sünni mücadeleye ışık tutan önemli fetihlere bakalım, Şam, İran ve Irak’ı kim fethetti? Ömer bin Hattab, Sünni. Pakistan, Hindistan ve iki nehir ardındaki ülkeyi kim fethetti? Muhammed bin Kasım, Sünni.

Kim Kuzey Afrika’yı fethetti? Kutaybe bin Muslim, Sünni. Endülüs’ü kim fethetti? Tarık bin Ziyad ve Musa bin Nasır, Sünni. İstanbul’u kim fethetti? Fatih Sultan Mehmet, Sünni. Sicilya’yı kim fethetti? Esed bin Furat, Sünni.

Kim Endülüs medeniyetini kurdu ve ilim yuvası yaptı? Emevi Halifeleri, Sünni. Hıttin’de Müslüman lider kim idi? Salahaddin Eyyubi, Sünni. Calut’ta Müslümanlara kim liderlik etti ve Tatarları hezimete uğrattı? Seyfeddin Kataz ve Rukniddin Baybars, Sünni.

Kim İspanya’yı bozguna uğrattı Fas’ta? Abdulkerim al-Hattâbi, Sünni. Kim İtalya’yı hesap vermeye zorladı Libya’da? Ömer el-Muhtar, Sünni. Ve yakında kim Rusları perişan etti Çeçenistan’da? Hattab, Sünni.

 Kim Afganistan›da NATO›nun yüzünü toprağa sürttü? Sünnîler (Taliban ve Tanzimul Kaide) Kim Amerika’nın Irak’tan çekilmesini sağladı? Sünnîler.

Lakin sizler Şiî çocuklarınıza ne bıraktınız? İhanetin doktorasını, Sünnilere karşı kin ve nefreti bıraktınız, Kim Huseyn’e ihanet etti ve Kerbela’da yalnız bıraktı? Al Muhtar al-Sakafi, Şii. Abbasi halifesi Râdî Billah’a kim ihanet etti? Buvehyun, Şii. Irak’ı Tatarlara satan kim? İbn al-Alkami, Şii.

Kim Hülagu’nun pis işlerini örtbas ederdi? Nasır al-Tosi, Şii. Kim Tatarlara Şam işgalinde yardım etti? Şiiler. Kim Fransızlara yardım etti Müslümanlara karşı. Fatimiyyun Şiileri. Selçuklu Sultanı’na kim ihanet etti Kudüs’ü işgalde Haçlılara kim yardım etti? Ahmet bin Ata’a, Şii. Kim Selahaddin Eyyubi’nin ölümünü organize etti? Kenz al-Devle, Şii. Hülagu’yu Şam’da kim ağırladı? Kemalettin bin Bedir al-Tiflis, Şii.

Suriye’de kanlı rejimle kim birlik oldu ve Rusya’ya destek verdi? Hamaney, Şii. Ve görülüyor ki, İslam’ın ayrık otu olarak Şiilerin kalemleri, kılıçları ve dilleri hep Sünni Müslümanlara karşı olmuştur. Ve her ne kadar kâfirlere karşıyız diyen, Şiiler olsa da tarih sizleri asla af etmez, kalpleriniz aynı duyguyu taşıdığı sürece sizler İslam dünyasında aklanmasınız. Vesselam. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

çeviri yapıp İran medyasına gönderin

İran halkı gerçekleri bilmek zorunda...diyanet uyuyor.
 • Yanıtla

Üzerine şialık elbisesi giydirilmiş sasani kavmiyetçiliği: iran

Şah bir rezildi, humeyniciler ondan da soytarı çıktılar, ama İran eninde sonunda müslümanların yönetimine geçecektir.
 • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23