• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Stratrajik Oyunlar
TÜM YAZILARI

Kâinatın asıl bilimi “madde-frekans-enerji”! (1)

08 Şubat 2022
A


Prof. Dr. Ahmet Maranki İletişim: [email protected]

 Kainatta her şey bir enerjidir-Albert Einstein

Firavunların yılanlı başlığı, eşlerinin yukarı uzanan uzun başlıkları, Sümer tanrılarının elindeki garip cisimler, papaların asasındaki çam kozalağı, Buda’nın ritüelleri, Hintlilerin iki gözünün arasına çizdikleri şekil-renk-boyalar, Horus’un gözü, kimler için, ne ifade ediyor..?

 Fizik âlemde yaşananları anlamak için; fizik ötesi dünyadaki sayısız mistik-sürreel-antropolojik bilgi-belge-uygulama-metod ve disiplinlere bakılır. Fakat kilit noktasında, dini terminolojide “saf sıklaştırma” denen, “evrendeki asıl ve tek güç”ün “adalet” tecellisiyle, “iyi ve kötü talipler”ini belirlemedeki ivmelendirmesini görmek gerek..!!?

HER BİLGİ, MEMBÂINA ÇIKAR!

Sır, ulaşana; bilgi kavuşana kadar, gizlidir-esrarengizdir, korkutur ve sevdirir. İslâm’da bu, insana bahşedilen “havf-reca” müsbet! ikilemiyle izah edilir. Hayrı da hoştur, şerri de..! Vâki olanda hayr vardır, görmesini bilene. Akıl-idrak-izan sahipleri; her musibetten, elemden, ıstıraptan bir ibret ve müsbet hâl çıkarmayı bilmiştir!

 Hayatın her noktasında cereyan edenler, ‘ilâhi nizam’ın ‘modern’ çıkarımı ‘tümden gelim’le daha tatmin edici neticeler verir. Çünkü, her hususu-vukuyu-mevzuyu-zerreyi! “esbâb-ı mucîbe”kabilinde, sebepler dairesinde aramak, tam mânâsıyla “curcunada debelenen” milyarlar için, tek çıkar yoldur!!!

 Filozof Descartes diyor ki; “Ruh ve bedenin birleştiği yerde bir cisim vardır.”

Çoğu ilim-bilim, san’at ve zenaat ehli, eserlerinde, muhataplarının anlayacağı kadarını anlatır; bir kısmı da, görülmesini istedikleri kadarını. Ne var ki; mâleyâne yaşayanlar, büyük insanların, harikulâde derinlikteki eserlerini ‘çalakalem’ görebilir. Halbuki, sırtını dönüp başını kuma gömmekle, güneşin nuru sönmez. Kişi, kendi sığlık ve karanlığında yok olur!

 İşte Descartes da, ruh ve bedenin birleşmesindeki “sonsuz girift”e işaret etmiştir!? Bu girift, İslâmi jargonda “kalp gözü” diye geçer. Kalp gözü açık, deriz. Keşif ehli, deriz. Bunlar, yaratılış gâyesine en uygun yaşayanlar, hayatı keşfedenlerdir! Zira ilmin kapısı, nefsin tahakkümüne rağmen açıktır. O barajı da geçen kendini, ilâhi-sonsuz boşluk-hoşlukta bulur. Bu huzurda kaybolur..!?

 MÂNÂ ÂLEMİNİN BİLİMSEL İZDÜŞÜMÜ

Manevi dünyamızla ilgili “akıllara kapı açan” bilgileri müşahhas olarak, yani yaşadığımız fizik dünyanın şartları ve idrakiyle izah etmek gerekir. Yoksa, bugün olduğu “en elzem mâlumat” dahi, askıda ve kusurlu te’vile açık kalır! Misalen, daha doğru dürüst yüremeyi beceremeyen gâfiller, Yaratıcı’nın sonsuz ilmiyle donanıp, yerden yükselen aşkın zâtlara “uçtu-kaçtı” deme cahil cesaretine düşer!!!

 Din, bilimdir! Din; bugünkü şeytani amaçlarla saptırıldığı şekliyle anlaşılmayacağı gibi, geleneksel inanç bakışıyla ötelendiği şekilde de, bilimle asla çelişmez. Aksi de iddia edilemez! Bu ötelenme, gayri ihtiyari-cehaletten gelir. Tabii bu cehalet de, şer mihraklarınca oluşturulup körüklenmiştir. Alenen-maksatlı şekilde, “din tahribi” noktasında, özellikle Yaratıcı’ya yakın, maneviyatı güçlü kitleleri kontrol altında tutup, uyanıp daha müreffeh yaşamalarına mâni olmak için, hakikât-gerçek ilim-bilim kasten perdelenmiştir!!! 

 Uyanan, uyarır! Uyaran uyandırır!

Topyekûn uyanış da, tüm şeytani planları bozar. Kötülük yer-mekân bulamaz. Tabii, bütün bu hüsnü niyetleri, “mukadderat” noktasında da düşünmek iktiza eder. Yani, toplu bir uyanış maalesef, ‘hayatın sırrı’ minvalinde ‘imtihan’dan dolayı mümkün değildir. Kurtulanlardan olalım!!??

GERÇEK BİLİM, İNSANLIĞI “MEMBÂINA” 

TAŞIMAK İÇİN TALİPLERİNi BEKLİYOR!

Bugün, her sahada ve her bir meselede bocalandığı için, özellikle inanç noktasındaki kaide ve kuralların, ilmen-fennen izâhı zaruridir, kat’idir, elzemdir! İstinasız herkese referans-dayanak-düstur olacak misal, “aklın yolunun bir olduğu”dur! Saf akıl, tüm yolların vardığı “bir”lik yolunun zeminidir. Aklın yolunun bir olduğu aynı zamanda, mücerrebtir. Zira tüm din, mistik boyut, inanç ve sistemlerde, aklını kullananların aldıkları neticelerin, tam da “yaratılış programı”yla uyumlu bir huzura erdirdiği olduğu görülmüştür.

 Mısır başta olmak üzere tüm kadim geleneklerde, fizik dünyadaki işlerin yoluna koyulabilmesinin, metafizik dünyadaki kaide-kural ve sebeplere uymakla mümkün olduğu görülmüştür. İnsan bedenini, zihni ve ruhu yönetir. O hâlde, zihin ve ruhu diri tutmak gerekir.

 Bugün, bütün dünyadaki ‘insan’ tahribatının merkezi “epifiz bezi”dir. Zihnin-ruhun birleşimindeki! Bu hayrete mucip organ, insanın davranışlarını, duygularını, yaptıklarını ve yapmadıklarını belirler!!! Bugünkü karanlık bilimin, köreltici teknolojik araçlarıyla da, ilk ve tek hedef olarak, epifiz bezini kireçlendirip aktivasyonunu kaybettirme yatmaktadır!

 Epifiz bezi körelmiş bir insanın, madden-manen sağlıklı kalabilmesi-düşünebilmesi-yaşayabilmesi, imkân ve ihtimal dahilinde değildir!!!!

 Asıl tecavüz, zihin ve ruhadır!!! 

Yalan-yanlış, boş ve yaratılışına tamamen aykırı sayısız bilgi ve etkiyle iğdiş edilmiş insanı, zarara rıza gösterdiği için bulunduğu karanlıktan kurtarmak ve acımak bir vebâldir! Tebliği yapamadan kurtaramamak başka bir vebaldir!! 

Ötelere yolculuk yapmak ve metafizik-siber bilgilenmek için yazı dizimizi takip edin !

Vesselâm.

WhatsApp İhbar Hattı 530 200 00 96

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

samimi

Tam bize hitab eden bir yazı olmuş...cân- û gönülden teşekkür ediyorum...her bir paragrafı dopdolu yazınızın sonunda " Yalan-yanlış, boş ve yaratılışına tamamen aykırı sayısız bilgi ve etkiyle iğdiş edilmiş insanı, zarara rıza gösterdiği ...." Kısmı dînimizin maleyani ( boş ve faydasız ) sözler ve işlerden uzak durulmasını emretmesinde ki sır bu olsa gerek... Kur'an'ı Kerim'de Allah cc. buna kendi nefsine zulmetmek diyor ve inkâr edenlerin her defasında kendi nefsine zulmettiğine vurgu yapıyor... dahası kendi nefsine zulmeden başkasına da çok rahatlıkla zulmedebiliyor...Allahu Teala bizi bizden İyi biliyor...

Rabbim

İlminizi ve ömrünüzü artırsın, iki cihanda da mesut ve bahtiyar eylesin. Şükrünüzü, gayretinizi, gücünüzü artırsın. Tüm yollarınız iyi insanlara açılsın. İstikametten hem sizin, hem de bizim ayaklarımızı kaydırmasın...Âmin.!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23