• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Stratrajik Oyunlar
TÜM YAZILARI
31 Mayıs 2019

Kadir, itikâf, fetih, âlemin ölümü ve diriliş..!

Bizi Leyle-i Kadr’e kavuşturan sonsuz azamet sahibine hamd-ü senâlar olsun. Ramazanın son on günü içerisinde itikâfın sünnet-i müekkede olmasının bir hikmeti, Kadir Gecesi’ni aramak ve ihyâ etmektir. Çünkü Kur’ân’ın bildirdiği üzere, bin aydan daha hayırlı olması hasebiyle Kadir Gecesi, gecelerin en faziletlisidir.

İtikâfın bu geceye rastlamasının feyiz ve sevabı ise hesapsızdır.

İTİKAFDA FARKLI BİR KOZMİK BOYUT!

*İtikâf İçin Niyet*

Bu günlerde ister vakit namazı kılmak için bir camiye, ister bir mescide, ister iman ve Kur’ân dersi tezekkür ettiğimiz, içinde cemaatle vakit namazı kılınan Allah için vakfedilmiş bir mabed hükmünde bulunan külliyemize girelim…

Dış kapının eşiğinden adımımızı atarken dilimizde şu niyet olmalı:

“Niyet ettim Allah rızası için şu vaktin namazını kılıncaya kadar/ veya bir ders süresi kadar/veya bir gece/ veya bir gün/ veya şu kadar süre itikâf yapmaya.”

İtikâf süresinin en çoğu on gündür.

En azı “sübhanallah” diyecek kadar bir andır.

Eğer on günlük niyet edersek veya on günden kısa olmakla beraber bir-iki günlük niyet edersek, bu günlerden biri Cuma günü ise, niyet ettiğimiz mekânda Cuma namazının kılınır olması şarttır.

Hanımlar evlerinin bir odasında itikâfa girebilecekleri gibi, ders yaptıkları külliyenin odalarını itikâf için de kullanabilirler.

İTİKAFTAKİ HİKMET VE HİMMET!

Demek oluyor ki bir Müslüman, Ramazanın son on günü içerisinde bir mescide vakit namazı kılmak için bile girerken aynı zamanda “vakit namazı kılma süresince” itikâfa niyet etse, namazı kılıp camiden çıkarken itikâf yapmış olarak çıkar.

Niyet güzel! Akıbeti güzel!

KADİR’İN KADRİNİ BİLMEK!

“Şüphe yok ki biz o Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sana ne bildirdi. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her bir iş için peyderpey inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar selâmettir.” (Kadir 1-5)

Cenâb-ı Hakk, sonsuz rahmet deryasından sızan katreleri ‘her an’ kullarına sunar. Bilhassa mübarek aylarda, leyle-i Berat, leyle-i Mirac gibi mübarek gecelerde veya mübarek saatlerde Cevad-ı Mutlak olan Allah’ın rahmeti bütün âlemleri kapsar. Bu vakitler fani dünyada ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bakiyeyi kazandırır. İşte bu mübarek zamanlardan biri de Ramazan-ı Şerifteki Kadir Gecesi’dir.

Bu gecede Kur’an dünyamızı aydınlatan bir ışık-nur olarak Levh-i Mahfuz’dan alınarak dünya semasındaki “Beytü’l-İzze” denilen makama indirilmiş, daha sonra Cebrail as onu peyderpey, yirmi üç yılda Hz. Peygamber’e ulaştırmıştır.

 “Kadr’inde vardır bir hikmedi..!”

İnsanlarda velî, Cuma’da dakika-i icabe, Esmâ-i Hüsnâ’da İsm-i Âzam, ömürde ecel gibi Ramazan’da da Leyle-i Kadir gizlenmiştir!

 Bediüzzaman’ın ahirete irtihalinin yıldönümünde duamız!

Alimin ölümü alemin ölümü gibidir! Yeniden diriliş çok yakındır!

Her karanlığın sonu aydınlık her kışın sonu bahardır..!

Hicri 25 Ramazan 1376 tarihinde, 63 sene önce bu gece, saat 2.30’da; günümüz dünyasında milyonların hidayetine vesile olan, küfrün bel kemiğini kıran, dinsizlerin planlarını altüst eden büyük mütefekkir mübeccel Üstadımız, sertacımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Urfa’da İpek Palas otelinin 27 nolu odasında dar-ı ahirete irtihali ve Halilürrahman da kendisine ayrılan yere defnedilmesinin yıldönümünde kendini rahmetle ve minnetle anarken bıraktığı eserlerin ve vasiyetlerinin hayata geçmesi için Rabbim gayretlerimizi âli etsin başımızdakilere de yalnızlıktan kurtulup gerçek hak dostlarıyla beraber iman hakikatleri ile bu milletin ihyasına vesile olma ferasetini nasip eylesin! Âmin

..

“Dünya madem fânidir.

Hem madem ömür kısadır.

Hem madem gayet lüzûmlu vazifeler çoktur.

Hem madem hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır.

Hem madem dünya sahipsiz değil.

Hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet Hakîm ve Kerîm bir müdebbiri var.

Hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır.

Hem madem “Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez!” ayetin sırrınca güç yetirilemeyen teklif yoktur.

Hem madem zararsız yol, zararlı yola tercih edilir.

Hem madem dünyevî dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır.”

“Elbette, en bahtiyar odur ki, dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyevîye için bozmasın, mâlâyâni şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telâkki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selâmetle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin.” Mektûbât

Allah (c.c), bizleri madde âlemindeki sonsuz nimetlerinin, mana âleminde de tecelli ettiği letâif ve hususiyetlerimizin kadr’ini ve Kadir gününü bilenlerden eylesin. 

FATİH SULTAN MEHMET HAN, FETİH VE İSTANBUL!

Yüce Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olan, “Kostantiniyye elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askeri ne güzel askerdir” ifadesinde yer alan İstanbul’un fethinin 566. yılında merhum ata dedelerimiz Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerini ve şanlı ordusunu rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun, mekânları cennet olsun!

Biz torunları da Necip Fazil Üstadımızın lisanıyla diyoruz ki;

İnşaallah! “Ayasofya öyle bir açılacak ki bu millete iyilik yapmış kötülerle, kötülük yapmış iyilerin gerçek dosyaları da onun mahzeninden çıkacak..!

İstanbul’u yeniden fethedecek sahiplerini beklemektedir.”

556.’sına vasıl olduğumuz İslâmbol’umuzun feth-i mübîninin de kadrini bilip ona sahip çıkacak basiret, feraset, liyakat ve ehliyet sahibi alim-ulema ve umerayı -devlet adamlarımızı necip milletimize ve devletimize şehr-i emin ve baş kılsın, âmin, amin, amin..!

WhatsApp İhbar Hattı: 0530 200 00 96

 

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23