• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
Faruk Köse
Faruk Köse
TÜM YAZILARI
10 Haziran 2015

Ak Parti için Acil Eylem Plânı önerisi

Ne dersek diyelim, sonuç ortada. Geçmişi değiştiremezsiniz. Olanı iptal edemezsiniz. Ama olup-bitenden ders alır,  hataları düzeltir, geleceği yeniden plânlayabilirsiniz.

Dün de söylediğim gibi, şimdi “geçmişin muhasebesi”ni yapıp, geleceğe dair “gereken adımlar”ı ivedilikle atma zamanı. Bu kapsamda Ak Parti’nin bir “Acil Eylem Plânı”na ihtiyacı var. İşte benim 16 maddelik “Acil Eylem Plânı” önerim:

1- İlk MGK toplantısında “Kırmızı Kitap” değiştirilerek, daha önce oraya yazılan ve tüm cemaatleri baskı altına alma kapısını açabilecek “Devlete Paralel Tüm Yapılanmalar” tanımlaması kaldırılmalı veya “cemaat çalışmalarına zarar ver(e)meyecek şekilde tashih” edilmeli.

2- Ak Parti içine doldurulmuş olan ve fakat “partinin ana unsurunu teşkil eden inançlı kesimler”in duyarlılıklarını paylaşmayan, dikkate almayan, hatta çiğneyebilen, “toplumun inanç, kimlik ve kişilik değerleri”ne karşı duyarsız kalan “yabancı unsurlar” derhal ayıklanarak, parti, “kuruluşunda sahip olduğu ruh”a döndürülmeli.

3- Bu kapsamda “3 dönem kuralı” kaldırılarak, “toplumun tanıdığı ve güven duyduğu isimler” tekrar partide etkin konumlara getirilmeli.

4- Partide “iki başlı yönetim görüntüsü”ne ve “Cumhurbaşkanı’nın, partinin işlerine müdahil oluyormuş görüntüsü”ne son verilmeli. Bazı “özel ilişkiler”in kamuoyunun gözü önünde değil, arkaplânda yürütülmesi sağlanmalı. Davutoğlu, “A takımı”nı belirlemede daha serbest olmalı.

5- “Kamu ihaleleri” ve diğer “akçalı işler” geriye dönük olarak incelemeye alınmalı ve “sıkıntılı durumlar”ın üzerine gidilmeli. “Sorun üreten noktalar” tesbit edilerek tekrarlanmamasına yönelik tedbirler alınmalı. “Üzerinde şaibe bulunanlar”ın parti ile ilişiği derhal askıya alınarak, bağımsız yargıda aklanmaları veya suçlu bulunurlarsa cezalandırılmaları sağlanmalı. Aklanamayan olursa parti ile ilişiği kesilmeli.

6- Toplumsal kesimler arasındaki “gerilim, tasfiye ve ötekileştirme politikası”na son verilerek, “kazan-kazan tutumu”na geçilmeli.

7- Bürokrasiden ayıklanan “inançlı kadrolar”a “hakları iade” edilmeli ve eski “derin yapıya mensup olanlar”ın “etkin konumlar”a getirilmesine son verilmeli.

8- “Çözüm süreci”nde yeni bir değerlendirme ile “yeni yol haritası” hazırlanmalı. “Terör örgütü”nün “Kürt halkı üzerindeki baskı”sına derhal ve etkili biçimde son verecek operasyonlara başlanmalı. “Kürt halkı ile terör örgütü arasında ayrım” yapılarak, “Kürtlerin insani hakları”, karşılıksız ve pazarlıksız olarak verilirken, terör örgütünün hiçbir eylemine göz yumulmamalı, asla hafife alınmadan “etkin müdahale” ile bastırılmalı.

9- Uzun süre yönetimde kalan partili kadroların “kibre kapılarak veya başka alanlara yönelerek halktan kopuk, halkı hesaba katmayan, tepeden bakan ve söz dinlemez, laf anlamaz, nasihat tutmaz, eleştiri kabul etmez vb. tutumlar”ından vazgeçmeleri sağlanmalı.

10- Bazı “temel hak ve hürriyetler” üzerinde var olan ve “çözümü zamana bırakılan kısıtlamalar” belirlenip, “kuvvetli yasal metinler”le, derhal kaldırılmalı. “Uygulayıcının fiili göz yummasıyla kullanılan haklar” ve iyileştirmeler, “uygulayıcının inisiyatifiyle kısıtlanamayacak, işlevsiz bırakılamayacak yasal dayanaklar”a kavuşturulmalı.

11- “Halkın dini duyarlılıkları”na aykırı söz ve eylemleri olanlar, alenen “itikadi ve ameli suç” işleyenler partiden derhal atılmalı.

12- Ekonominin “sıcak para”ya ve “arsa rantı ile inşaat sektörü”ne dayalı yapısı, “üretim”e dayalı yapıya kavuşturulmalı.

13- “Parti içi muhalefet”e bir mekanizma olarak işlerlik kazandırılmalı. “Esaslara bağlı kalmak” kaydıyla yapılan “yapıcı eleştiriler”e karşı tutum alınmamalı, hatta bunlar teşvik edilmeli. Bu kapsamda, “menfaatçi yalaka takımı” etkin konumlardan uzaklaştırılarak, “doğrucu davut”lardan müteşekkil bir “uyarı/denetim ekibi” kurulmalı; “dost uyarıları”na itibar edilmeli.

14- Parti, bir yandan “kitle partisi” hüviyetiyle geniş toplumsal tabana dayalı haliyle sürdürülürken, bununla beraber, insanları sadece sandıktan sandığa bir araya getiren değil, bir “esas dava” etrafında toparlayabilecek nitelikleri haiz hale getirilmeli.

15- Çeşitli kesimlere karşı yürütülen mücadeleler, o kesim içindeki “somut delillerle kesin belirlenmiş suçlular”a yönlendirilmeli; “kitlesel tard” uygulamasına son verilerek; insanlar kazanılmaya çalışılmalı.

16- Vakit kaybetmeden geniş katılımlı bir “saha çalışması” yapılarak, “teşkilatlardaki herkes”le tek tek görüşülerek, tüm “kanaat önderleri”ne ulaşılarak, gerekirse “seçmen”e kadar inilerek, “gerilemenin nedenleri” olarak neler gösterildiği ve tekrar “atağa kalkmak” için neler önerildiği tesbit edilmeli ve bunlar mutlaka değerlendirilmeli.

Bu önerilerim bazılarına acı gelebilir. 

Ancak yerine getirmeseniz de kaydedin bir kenara; bir sonraki seçim sonunda açıp okuyun; ömrümüz olursa o zaman görüşelim. İnşaallah ben yanılırım. Ancak, önceki uyarılarımda yanılmadığımı da -üzülerek- görüyorum.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı