Eğitimin kalitesi ve eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi

24 Ocak 2019 Perşembe

EĞİTİM BİR-SEN “Eğitim Kurumları Yöneticisinin Seçimi ve Yetiştirilmesi” isimli oldukça hacimli ve bilgilendirici bir araştırma raporu yayınlamış; rapor geçmişten günümüze yönetici atama sürecini ve dünyadaki okul yöneticisi atama yöntemleri incelenmiş, oldukça kapsamlı bir araştırma.

Raporda nitelikli bir yöneticide bulunması gereken özellikleri ele alınmış ve eğitim yöneticisi yetiştirme programı önerilmiş. Okul yöneticisinde bulunması gereken nitelikler şöyle sıralanmış:

 Eğitim lideri, yol gösterici ve kolaylaştırıcı olmalı.

 Okulundaki eğitimin kalitesini yükseltmeli. 

 Okulda huzuru, barışı sağlamalı.

 Eğitim iklimini iyileştirmeli.

 Sorun çözümünü kolaylaştırmalı.

Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeli, yeteneklerini sergilemelerine imkân sunmalı.

Öğretmen, veli, öğrenciler ve personeller sağlıklı iletişim kurabilmeli.

Araştırmada okul müdürü olabilmek için gereken şartlar şöyle sıralanmış:

Öğretmen olmalı.

En az üç yıl müdür yardımcılığı yapmış olmalı.

Yönetici yetiştirme programlarına katılıp sertifika almış olmalı.

Yöneticilik alanında yüksek lisans yapmış olmalı. 

Yönetici yetiştirme konusunda Amerika, İngiltere, Almanya, Finlandiya, Singapur gibi ülkelerdeki “yönetici yetiştirme programları” araştırılmış ve önerilerde bulunulmuş. 

Ülkemizde idarecilik bir meslek olarak görülmüyor. En büyük eksiklik bu. Eğitici yetiştirme programı almadan öğretmenler müdürlüğe tayin ediliyor. Mutlaka eğitim yöneticiliği programları düzenlenmeli ve bu programlardan geçip sertifika alamayan öğretmen, yönetici olarak atanmamalıdır. 

Ayrıca yöneticilikte kariyer basamakları düzenlenmeli ve uygulanmalı. 

Eğitim lideri rolünü oynayacak müdürler; etkin karar verme, risk alma, problem çözme, kaos yönetme, finansman gibi eğitimin farklı alanlarına yönelik, bilgi birikimine sahip olacak şekilde yetiştirilmeli ve atandıktan sonra sürekli eğitime tabi tutulmalı. 

Eğitim yönetimi alanında yüksek lisans programları yaygınlaştırılmalı. 

Lisansüstü eğitim yapan yöneticilerin maaş ve ek ders ücretlerinde iyileştirme yapılmalı. 

Okul Performans Karnesi ve Verimliliğin Ölçülmesi

Okullarda öğrenci, öğretmen ve veli katılımıyla verimlilik kriterleri belirlenmeli ve bu kriterlere göre okul karnesi hazırlanmalı, okulların verimliliği ölçülmeli ve daha iyi olması için hedefler konmalı.

Okul müdürlerinin görevine devam edip etmemesi, okuldaki verimliliğin artıp artmamasına bağlı olmalı. Kurumunda verimliliği artırmayan yönetici mutlaka seminerden geçirilmeli, verimlilik kriterlerine göre başarıyı artıramıyorsa görevi bırakması sağlanmalı.

Almanya Saksonya eyaletinde müdür adayından şunlar istenmektedir:

1. Ders sunumu 

2. Öğretmenin yaptığı dersi değerlendirme 

3. Personelle yönelik bir toplantıyı yönetme

4. Resmi bir konuşma yapma

Amerika’da eğitim alanında reformlar yapılmış ve müdürlerin öğrenci başarısını artırmaları istenmiş, göreve devam için başarıya artırma şartı konmuş. Bunun neticesi olarak yöneticinin rolü, dönüştürücü kimliğe bürünmüş; müdürler; müfredatı şekillendiren, veri analizi yapan kimseler olmak zorunda kalmıştır. Bu şart; doğal olarak tüm eğitim yönetimi müfredatlarını etkilemiş. Okul yöneticileri, bu reform sürecinde istisnasız okuldaki tüm öğrencilerin akademik başarısını artırmak gibi zorlu bir görevi üstlenmişler.

Öğrencilerin başarısını artırma şartı gelince okul müdürleri, bina yöneticisinden çok bir eğitim ve öğretim lideri olarak görülmeye başlanmış. Bu da programlarda değişiklikleri gündeme getirmiş, program ve öğretim, öğrenme ve öğretme, eğitimin sosyal bağlamı, okul kültürü, okulun ahlakî ve insanî yönü önem kazanmaya başlamış. Yine bu bağlamda programlarda karar verme, problem çözme, takım oluşturma, amaç belirleme, yenileşmeyi teşvik, öz değerlendirme, yetki devri, çatışma yönetimi gibi konular önem kazanmıştır.

İngiltere’de nitelikli idareci yetiştirmek için “Ulusal Okul Müdürlüğü Liyakat Programı” geliştirilmiş ve müdür olmak için bu programlarda başarılı olma şartı konmuş.

Eğitim Bir-Sen’in okul müdürü yetiştirme konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’na çok önemli bir önerisi var:

Milli Eğitim Bakanlığı mutlaka “Eğitici Yetiştirme Programı” hazırlamalı ve programlardan geçen adayları yazılı ve sözlü sınavlardan geçirmeli.

Özellikle sözlü sınavı yapacak komisyonun tüm iş ve işlemlerinde liyakat, adalet, hakkaniyet, objektiflik, şeffaflık ve etik ilkeler esas alınmalı. İdarecilerin yılda asgari 30 saat nitelikli ve uygulamaya yönelik hizmet içi eğitim alması sağlanmalı. 

Milli Eğitim Bakanı Prof. Ziya Selçuk’un Türkiye’nin “en büyük eğitim sendikası”nın tekliflerini dikkate alacağı, yönetici atamalarını, eğitimde verimliliği artıracak bir sistem kuracağı ümidindeyim.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

 • muallimmuallim7 ay önce
  "eğitim muallimler biırakilmayacak kadar önemli"...şuan ihniyet bu ..yazınızın girişinde EĞİTİM BİR-SEN “Eğitim Kurumları Yöneticisinin Seçimi ve Yetiştirilmesi” isimli oldukça hacimli ve bilgilendirici bir araştırma raporu yayınlamış; rapor geçmişten günümüze yönetici atama sürecini ve dünyadaki okul yöneticisi atama yöntemleri incelenmiş, oldukça kapsamlı bir araştırma.""eğitimin bu kadar Kaçkar olmasının en büyük taşerona bu raporu hazırlayan muhteremler.bunların tezgahında geçmeyen idareci olamaz liyakat değil itaat esastır ..sayın hocam sizi yazımızda samimi olduğunuzu zannederek diyorum ki sağlam hakikatler çürük direklere ayakta kalmaz.....
 • MüslümMüslüm7 ay önce
  Okulun kapısından giren 4 yıl sonra elini kolunu sallayarak mezun oluyorsa istediğin sistemi getir. Zaten uygulanmayan sistem kaldı mı ki? Bu yazdıklarınız hep tâlî mevzular.
 • aliali7 ay önce
  Hocam allaha aşkına şu konuya bir değinin.12 yıl olayına yüksek okulu bitiren işsiz kalıyor . ilkokul 5 yıl olmalı bırakın isteyen devametsin isteyen küçük yaşta sanata gitsin.Hiç olmazsa yüksek okulu veya liseyi bitirip işsiz kalmaktansa.Berber ,tamirciye,marongoza vs.adam bulamıyorlar ve iş yerleri kapanıyor bir araştırın lütfen ...saygılar
 • TürkiyemTürkiyem7 ay önce
  Daha dün gibiydi Trabzon of ,da.imamhatip de öğretmenlerimiz bizleri öğrencileri toblar deşvik eder arkataşlar bizim ulaşacağimiz arzumuz emelimiz vatana bayrağa islama milletimize ve ümmete hizmet olmalı şimtiyse galsin maaş gerisi angarya (K.A.İ.H.Lisesi velileri)öğencileri deşvik şöyle dursun birde (İB)ingilizce imdihani icin (2500.avro)yani 15000 tl. Ücret isdeniyor baran varsa imdihana girersin başarin başarili olman onamli değil hani O öğrenci yedişdiren eski nesil öğretmenler Selam olsunİslami dini bayraği milletini düşunub calişan oğretmenlere velilere insanlara Selamlar
 • MuallimMuallim7 ay önce
  Sayın hocam yazdıklarıniza katılıyorum. Fakat bu sendikadan olmayan kimseye idarecilik verilmez. Bunu herkes bilir. Bizde liyakat kavrami bizden olan ve olmayan olarak ayrilir. Bakiniz bütün idarecilere hangi sendikadan. Ayrıca görevini iyi yapanlari ayri tutuyorum...
 • yusuf toygunyusuf toygun7 ay önce
  "kurs, formasyon, doktora, yüksek lisans" gibi emperyal zırvalıklarla beyni iğdiş edilen eğitmenler neslimizin beynini bitiriyor. eğitimi önce eğitimlilerden temizlemek lazım. zira eğitim doğuşla gelenn tabi bir süreçtir ve okulla ilintisi pek azdır/az olmalıdır.
 • SinanSinan7 ay önce
  Hocam bu da yeni çıktı.Öğrermenlerin yüksek lisans yapması , bizim ülkemizde bir elin parmakları hariç akademik çalışmalar yapanların toplumla hiç bir bağlantısı yokken tüm manevî değerleri sıfırken , öğretmenlerinden buna katmak demek , çocuklarımıza hiç ulaşamayan öğretmenler ordusu ile çocuklarımızın yok olmasını sağlamak demektir.
 • doğrucudoğrucu7 ay önce
  bu sendika öncelikle nalına mıhına vurmayı bırakıp dürüst olmalı. son 5 yılda bütün müdür ve müdür yardımcıları şube müdürleri., il ilçe müdürleri nin atamasını yaptı. haberi ve etkisi izni olmadan MEB de yaprak oynamıyor. yaptığı hangi idarecide bu saydığı kıriteri aradı veya hangisinde bu kıriterler hasbel kader var?? yalanla bir yere varılmaz. atadıkları kişilerin kahir ekseiyeti bunun tersi özelliklerde diğerleri gözden kaçanlar.avrupada ilçe müdürlülüğü yok. bizde okulları okul müdüründen ziyade il ilçe müdürü kaymakam ve vali ve bakanlık bürokratları yönetir. bunların atamasında kalite ve kıriter ekside. asıl sıkıntı bunların atanmasında bunlara kalite kıriter eğitim getirilmediği sürece okul müdürü ne kadar kaliteli olusa olsun boş.çoğu tanıdığım kaliteli çalışkan müdür sendikanın yanlışları yüzünden yakendi ayrıldı yada görev verilmedi. atamada durum çoooooook vaaaaaahimmmm . sadece bazılarının kötü niyet ve ememlerine hizmet edecek yanlışlara evet diyecek eğitimle okulla ilçeyle ilgilenmeycek kişiler müdür olarak seçiliyor çalışkan okulunu il ilçe birincisi yapanlar değil sahtekar yağcı yedirici içirici vs kişiler ödüllendiriliyor. ahhhhhh akif inan ah nekadar ğişmandır bu sendikayı kurduğuna çünkü bu yanlışların günahı sebeb olan yapan gbidir sırrıyla onada yzılıyor.
 • AliAli7 ay önce
  Siz de biliyorsunuz ki yönetici olmak için iki şart var

Günün Özeti