Sapkınların bir sonraki hedefi eşcinsel evliliğin yasallaşması!

 Yasemin Karahan  yeniakit.com.tr 

Küresel bozguncular bütün dünya ülkelerinde uygulamaya koydukları cinsiyetsiz, kimliksiz tek dünya hayalini gerçekleştirmeye dönük faaliyetlerine hız verirken, eşcinsel evlilikleri yasal hale getirdikleri Batı ülkelerindeki yasal düzenlemeleri Türkiye’ye de dayatıyorlar. 3. cinsiyet olarak tanınmasını istedikleri sapkın güruhu meşrulaştırmak için adımlar atan odaklar, bir sonraki aşamada ise eşcinsel evliliklerin tanınmasını isteyecekler.

Sözde kadın hakları üzerinden toplumsal yapıyı bozarak aile kurumunu dağıtmayı amaçlayan Feminist oluşumlar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında sahneye sürdükleri projelerle amaçlarını toplumdan gizlemeye çalışıyor. Dünyada artık yasal hale getirilmeye başlanan eşcinsel evlilikleri Türkiye’de uygulamaya koymayı hedefleyen çevreler, sapkın grupların toplumda kabul görme sürecini bekliyor.