Ecdad Yadigarı: Laleli Bodrum Camii

İstanbul Laleli’de Mesihpaşa mahallesinde kiliseden çevrilme bir camii.

Mesih Paşa Camii adıyla da bilinen yapı, Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri vezirlerinden olan ve Gelibolu’da da bir camisi bulunan Mesih Paşa tarafından yaptırılmıştır.