AK Parti’den "süresiz nafaka", "erken evlilik" ve "af" açıklaması

 Mehmet Özmen  yeniakit.com.tr 

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili M. Emin Akbaşoğlu, Meclis gündemine ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuştu. “Süresiz nafaka” ve “Erken Evlilik” mağdurlarının sorunları ne zaman giderilecek? İşte cevabı...

"Süresiz nafaka ve erken evlilik konusuna 2’inci ve 3’üncü yargı paketinde yer verilecek"

- Milyonlarca vatandaşın gözü ve kulağı bu dönem TBMM’de olacak. Süresiz nafaka mağdurları, erken evlilik mağdurları ve EYT’lilerin durumuyla ilgili neler söylemek istersiniz?

Biliyorsunuz başkanlığa birtakım kanunlar sevk edildi oradan da komisyonlara sevk edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren de bu kanunlar görüşülmüş olacak. 30 Mayıs 2019’da Sayın Cumhurbaşkanımız’ın başkanlığında Beştepe’de Yargı Reformu Stratejisi Belgesi açıklandı. Bu 5 yıllık bir yol haritasını ihtiva ediyor. Bunun paketler halinde yasalaştığını görme imkanımız olacak. 39 maddelik ilk pakette de, yargı reformuna, temel hak ve özgürlüklerin genişlemesine ilişkin ve vatandaşlarımızın adalete erişiminin kolaylaştırılması, adalete olan güvenin sağlamlaştırılması gibi hususlarda bir çok maddeyi içeriyor. Aynı zamanda da tutukluk sürelerini azaltan, ifade hürriyetini genişleten ve istinaf mahkemelerince verilen kararların temyiz yolunu açarak Yargıtay denetimine tabi kılan, avukatlarımıza çeşitli haklar getiren ve hukuk eğitimi ile ilgili kaliteyi arttırmaya yönelik ve bu konuda mesleklere giriş sınavı ile daha da nitelikli bir yargı süreci haline gelebilecek. Bahsettiğiniz konularla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda 2’inci ve 3’üncü paketler gündeme gelecek. Özellikle infaz ile ilgili, erken evlilik mağdurları ile ilgili çalışmalar gündemimizde. Bu konuyla ilgili uzlaşı kültürü içerisinde, dün de örneğini gördüğümüz üzere yargı paketini siyasi grubu bulunan ya da bulunmayan partilere ulaştırmak ve onların kanaatlerini ve değerlendirmelerini almak suretiyle alarak, meclis başkanlığımıza vermiş olduk.

"Birinci çalışma bitti, kanun teklifine büründü"

- Sayın başkan süresiz nafaka ve erken evlilik ile ilgili de çok sayıda mağdur var...

- Bunlarla ilgili de teknik anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Bu bir süreç, bu süreçle ilgili en adil, en doğru, en isabetli ve toplumun beklentisine de cevap verecek nitelikte çalışmalarımız devam ediyor. Birinci çalışma bitti, kanun teklifine büründü, yasama meclisine geldi, komisyonda görüşülüp önümüzdeki hafta genel kurula gelecek. Yakın bir dönemde de inşallah diğer hususlarla ilgili olarak aynı süreçleri işletip çalışmalarımızı netleştireceğiz.

"Cumhurbaşkanımız BM’de yüzyılın konuşmasını yaptı"

- Son olarak neler söylemek istersiniz ?

- Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler’de yüzyılın konuşmasını yaptı. Küresel bir manifesto ortaya koydu. Ticaret Bakanlığı’mızın, Turizm Bakanlığı’mızın en son Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın ortaya koymuş olduğu ekonomik anlamdaki yeni programlar, atılımlar ve yeni heyecanlarla beraber, Türkiye’de hem ekonomik refahı artırma, pastayı büyütme ve dengeli bir biçimde bunu tüm toplum kesimlerine dağıtma, hem de temel hak ve özgürlükleri, ifade hürriyetini genişletme ve bunu güven altına alma, aynı zamanda Türkiye’nin terörle mücadelesi konusunda hem içeride hem de dışarıda güvenli bölge oluşturmayı kapsayan bir yaklaşımı hep beraber bugüne kadar getirdik, köprüden önceki son çıkış olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler’de bu mesajları ortaya koydu. Bugün de dün alınan Milli Güvenlik Kurulu kararları, Milli Siyaset Belgesi çerçevesinde burada kuvvetli mesajları hep beraber verecek ve yol haritamızı belirleyecektir. İnşallah biz de hem yasama hem yürütme hem yargı olarak kuvvetler ayrılığının senkronizasyonu şeklinde milletimizin, devletimizin ve insanlığın lehine sonuçlar üretecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sestemi’ni en verimli şekilde inşallah yürütmeye devam edeceğiz.