Uldız

Uldız Hun İmparatorluğu'nun hükümdarıdır.

Uldız, Hunların Attila döneminin sonlarına kadar izleyecekleri dış politikayı belirlemiştir. Bu politikaya göre Doğu Roma İmparatorluğu sürekli baskı altında tutulacak, Batı Roma İmparatorluğu ile iyi ilişkiler kurulacaktı.

Batı Roma İmparatorluğuyla iyi ilişkilerin kurulmasının sebebi gerek Avrupa Hunlarının, gerekse de Batı Roma İmparatorluğunun ortak düşmanı olan ve sınırlara saldırıp zarar veren barbar toplumlar karşısında birlikte hareket etmekti.

Ancak sonraki dönemlerde Cermen kabilelerini önderliği altında toplayan Attila Avrupa'nın birçok bölümünü ele geçirmiştir. Attila'nın ölümünün ardından Cermen kabileleri Hun hakimiyetini reddetmiş, ve ayaklanmışlardır.

Batı Roma İmparatorluğu ile ilişkiler

Uldız'ın politikasına göre Vandallar, Vizigotlar ve diğer barbar halklara karşı Batı Roma İmparatorluğu ile işbirliği yapılacaktı. Feasuale Savaşı'nda Hun ordusunu kumanda eden Uldız, Romalıların korkulu rüyası barbar Radagais'i Roma ordularıyla birlikte yendi. Ardından Radagais idam edildi. Bu olayla beraber Uldız Roma'nın geleceğini kurtarmış oldu.

Doğu Roma İmparatorluğu ile ilişkiler

Uldız, Tuna Nehrini geçerek Doğu Roma İmparatorluğu'na karşı çeşitli akınlar düzenlemiştir. Yunan kaynaklarına göre kendisi ile barış yapmaya gelen Trakya valisine "Güneşin battığı yere kadar her şeyi zaptedebilirim" dediği söylenmektedir.