Taspar Kağan

Taspar Kağan, 572-581 yılları arasında hüküm sürmüş Göktürk Devleti'nin hükümdarıdır.

Taspar Kağan, 572-581 yılları arasında hüküm sürmüş Göktürk Devleti'nin hükümdarıdır. Bumin Kağan'ın oğlu ve Mukan Kağan'ın kardeşidir. Mukan Kağan ölmeden önce oğlu Ta-lo-pien'in yerine kardeşi Taspar'ın tahta geçmesini vasiyet etmişti. Böylece Taspar hükümdar oldu. Döneminde kuzey Çin'de bulunan Chou ve Chi hanedanlıklarını baskı altında tuttu.

Devletini yeni bir idari yapılanmayla teşkilatlandırdı. 576 yılından sonra kuzey Çin'de bulunan devletler arasında savaş çıkmış ve 577'de Chi devleti Chou'lar tarafından yıkılmıştır. Chi'leri destekleyen Taspar Kağan 578 yılında Chou'ların You eyaletine saldırmış ve ordularını mağlup etmiştir. Chi prenslerinin başarısız olacağı anlaşıldıktan sonra 580 senesinde Chou'lu prenses ile evlenerek onlarla ittifak kurdu.

Taspar Kağan 581 yılında yakalandığı hastalık sonucu ölmüştür. Ölümünün ardından İşbara Kağan, kurultay tarafından hükümdar seçilmiştir. Bu dönemde İstemi Yabgu’nun ölümü üzerine Batının yönetimini sağlayan Tardu, hem Tapar Kağan’a hem de İşbara’ya karşı taht mücadelesine girişmiştir. İç karışıklıklar ve devletin iyi yönetilememesi sonucunda I.Gök Türk Devleti 582’de Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.  Doğu Göktürk Devleti 630’da, Batı Göktürk Devleti ise 659’da Çin’in egemenliği altına girerek yıkılmıştır.

Öte yandan Taspar Kağan, Budizmi kabul ederek bu dinin yayılması için çalışmıştır. Ayrıca Çin’e olan hayranlığı halkın tepkisini çektiği gibi devletin ileri gelenleri tarafından da hoş karşılanmamıştır.