Saliha Sebkati Vâlide Sultan

Saliha Valide Sultan Osmanlı padişahı I. Mahmud'un annesi ve Sultan II. Mustafa'nın eşiydir.

1680'de İstanbul’un Galata semtinde dünyaya geldiği bilinen Saliha Sultan’ın asıl adının Aleksandra olduğu tahmin edilmektedir. Harem eğitimini aldıktan sonra padişah 2.Mustafa’nın gözdesi konumuna gelen sultan 16 yaşındayken Şehzade Mahmud’u dünyaya getirmiştir.

1.Mahmud’un 1730 tarihinde tahta çıkmasıyla Valide Sultanlık makamına yükselen Saliha Sultan’ın 9 sene süre ile bu mevkide kaldığı bilinmektedir.1739'da ,Valide Sultan’ken hayatını kaybeden Saliha Sultan,Yeni Cami’ye Turhan Hatice Valide Sultan Türbesi’ne defnedilmiştir.