Saadettin Gömeç

Tarihçi Saadettin Gömeç kimdir?

1 Mayıs 1964 yılında Boyabat / Sinop'ta dünyaya geldi. Ankara Şinası İlköğretimokulunu tamamladı. Gazi Lisesi (1978), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Kürsüsü mezunu.. “Milli Mücadelede Gaziantepadlı yüksek lisans tezini 1987’de (hacettepe Üniversitesi), “Kök Türkçe Yazılı Metinlerin Türk Tarihi ve Kültürü Açısından Değerlendirilmesi isimli doktorasını 1992 yılında (Ankara Üniversitesi SBE) bitirdi.

1992'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Genel Türk Tarihi Kürsüsü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. Bu fakültede Kök Türk Tarihi, Uygur Türkleri Tarihi, Türkistan Tarihi, Sibirya Türkleri Tarihi ve Kültürü, Kıpçak Türkleri ve Kültürü, Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Türk Kültür Tarihi, Sibirya Türkleri İnanç Sistemi gibi dersleri verdi.

1992 yılından 1994 yılı başlarına kadar Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi’nde (TİKA) danışman olarak görevde bulundu. 1994’te, “Dünyada Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar (AT, NAFTA, PASİFİK) ve Türkiye (AT, EFTA, KEİ, TÜRK CUMHURİYETLERİ, EKİT (ECO), İSLAM ÜLKELERİ) İlişkileri Özel İhtisas Komisyonunda yer aldı. 1 eylül 1994 yılından itibaren, Kazakistan’ın Türkistan (Yesi) şehrinde kurulmuş olan Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Türk-Kazak Üniversitesi’nde bir sene süre ile Türk tarihi dersleri verdi. 3 Ekim 1996 yılında Doçent unvanını aldı. 2001’de ise profesörlüğe yükseldi. 1997-2005 yılları arasında Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Kuzey-doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanlığı vazifesini yürüttü. 2001 ve 2003’de Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi’nin sorumluğunda bulunan “Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi” (MOTAP) başkanlığına yürüttü. Kitapları dışında, yüzlerce ilmî ve fikrî makalesiyle, çevirileri de bulunan Saadettin Gömeç, Kıymet Gömeç ile evli; Atsız İlkhun ve Tolunay İlderen adlarında iki çocuk babasıdır. İlk yazısı 1979’da Tercüman Çocuk dergisinde yer almıştı. Makaleleri daha çok Orkun, Türk Kültürü, Türk Dünyası Tarih Araştırmaları, DTCF Tarih Araştırmaları dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ:

Milli Mücadelede Gaziantep (1989), Hindistan’da Türk Hükümdarları (1990), Türk Cumhuriyetleri Tarihi (1996), Kök Türk Tarihi (1997), Uygur Türkleri Tarihi ve Kültürü (1997), Asya’nın Uyanışı (1999), Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi (1999), Tarihte ve Günümüzde Kırgız Türkleri (2002), Türk Kültürünün Ana Hatları (2006), Türk Destanlarına Giriş (2008), Şark Meselesi (2008), Şamanizm ve Eski Türk Dini (2008).