Süleyman Kocabaş

Tarihçi Süleyman Kocabaş kimdir?

Süleyman Kocabaş, 10 Mart 1950'de Sindelhöyük kasabasın'da dünyaya geldi. Sindelhöyük İlkokulu ve Mimar Sinan İlköğretmen Okulunu tamamladı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (1975) mezunu. 1975 yılından itibaren Kayseri Tarım İl Müdürlüğünde teknik eleman olarak görev aldı. İlk yazıları, okuduğu ilköğretmen okulunun yayın organı Sinan gazetesinin Mart 1969 sayısında yer aldı. Diğer yazılarını Bizim Anadolu (1976-78), Bayrak (1978-79, 1987), Zaman (1987, 1993-95), Gündüz (1995-96), Tercüman (1992-93), Ortadoğu (1992-93) Erciyes (1989-93), Askerî Tarih Dergisi (1995), Türk Dünyası Tarih Dergisi (1988-93) gazete ve dergilerinde yayımladı. Kitaplarının bir bölümü ismi geçen gazetelerde tefrika edildi. Eserlerinin basımı, sahibi olduğu Vatan Yayınlarınca yapıldı. Kayseri Talas’ta sahip olduğu evlerden birini Kocabaş Özel Kütüphanesi olarak düzenleyerek araştırmacıların hizmetine sundu. Türkiye Yazarlar Birliği ve İLESAM üyesidir.

ESERLERİ:

YAKIN TÜRKİYE TARİHİ: Türkiye Üzerine Emeller: Ermeni Meselesi Nedir Ne Değildir? (1983), Tarihte ve Günümüzde Türk-Yunan Mücadelesi (1984), Hindistan Yolu ve Petrol Uğruna Yapılanlar Türkiye ve İngiltere (1985), Avrupa Türkiyesi’nin Kaybı ve Balkanlarda Panislavizm (1986), Vaadedilmiş Toprak Filistin İçin Mücadele Türkiye ve Siyonizm (1987), Penceremizin “Şark’a Doğru” Politikası Tarihte Türkler ve Almanlar (1988), “Kuzey’den Gelen Tehdit” Tarihte Türk-Rus Mücadelesi (1989), Türkiye Nereye Gidiyor? (1996), Paris’in “Doğu Yolu”nda Yaptıkları Tarihte Türkler ve Fransızlar (1990), Alman Kapanı 1883-1913 (2002), İngiliz Tuzağı 1783-1923 (2003).

Türkiye’nin Sosyal ve Siyasal Değişimi: Kendi İtiraflarıyla Jön Türkler Nerede Yanıldı? 1890-1918 (1991), Sultan II. Abdulhamid Şahsiyeti ve Politikası (1995), Sultan Abdülaziz ve I. Meşrutiyet Tarihi (2001), Bir Kuşağın Dramı (2004).

İhtilaller ve Darbeler: Osmanlı İhtilallerinde Yabancı Parmağı (1993), Türkiye’de Politikada Şiddetin Perde Arkası (1996), Refahyol Hükümeti Sonunun Perde Arkası / Türkiye’nin Sendromları (1997), Postmodern Darbe Süreci 28 Şubat’a Doping Şubat-Mart 1998 Sendromları (1998), 2000’e Girerken Olaylarla Türkiye’nin Çıkmazları 1999-2000 Postmodern Darbe Sendromları (2000).

Çeşitli Tarihî Konular: Osmanlı İsyanlarında Yabancı Parmağı (1992), Türkiye’nin Canı Boğazlar (1994), Tarihte Adil Türk İdaresi (1994), Tarihimizde Yanlışlıklar Geçidi (1997), Tarihimizde Komplolar (1997), Tarihimizde ve Günümüzde Türkiye’yi Parçalama ve Paylaşma Planları (1999), Geçmişten Günümüze Çarpıtılan Tarihimiz (1999), Merak Edilen Tarihimiz (2000), Son Haçlı Seferi Balkan Harbi 1912-1913 Avrupa Türkiyesinin Kaybı (2000), Balkan Harbi (2000), Misyonerlik ve Misyonerler (2002), Alman Kapanı (2002), Geçmişten Günümüze Bilinmeyen Tarihimiz (2004).