Râbi'â Şerm-î Kadın

Râbi'â Şerm-î Kadın,Osmanlı Padişahı I. Abdülhamit'in annesi ve Sultan III. Ahmet'in eşi.

Kökeni ve doğum yeri bilinmemektedir.1714 yılında III. Ahmet'in eşi oldu. 1732 yılında vefat ettiğinde oğlu I. Abdülhamit yedi yaşındaydı. I. Abdülhamit annesinin ölümünden ancak 42 sene sonra tahta çıktı. O yüzden Râbi'â Şermî Sultân, Valide Sultan unvanını alamadı. Necdet Sakaoğlu'nun bildirdiğine göre Râbi'â Şermî Sultan'ın doğum tarihi Hadikatü'l-cevamî ve Sicill-i Osmanî gibi eserlerde Hicrî 1135 / Milâdî 1723 olarak yanlış verilmiş, Alderson da ise bir kayıt düşülmemiştir.

1732'de hayatını kaybeden Râbi'â Şerm-î Sultân'ın Rokoko üslûbundaki muhteşem mezârı İstanbul'da Yeni Camii (Turhan Hatice Valide Sultan) Havatin Türbeleri haziresinde, hâcet penceresi önünde, eltisi Mîhr-i Şâh'ın yanındadır.

Çocukları
Zeynep Sultan, (d. 8.4.1714 - ö. 25.3.1774) (İlk evliliği 21.10.1727 ile Damad Mustafa Paşa (d. Muşkara, 1710; ö. 11.2.1764), (ikinci evliliği Şubat 1765'te Damad Melik Mehmet Paşa (d. 1720 - ö. 1802) ). İlk evliliğinden bir oğlu var.
Rabi'a Sultan, (d. 19.11.1719, - ö. 28.9.1721)
I. Abdülhamid (d. 20.3.1725, - ö. 7.4.1789)