Pertav-Nihâl (Pertevniyal) Valide Sultân

Osmanlı padişahı Abdülaziz‘in annesi, Valide Sultan ve II. Mahmud‘un eşidir.

Perteviyal Valide Sultan Ulah asıllıydı ve doğduğu zamanki adı Hasna Besîme’ydi. 1829'da II. Mahmud‘un eşi oldu. 10 yıllık bir evlilikten sonra eşi hayatını kaybetti. 25 Haziran 1861'de Sultan Abdülmecid’in ölümü üzerine oğlu Abdülaziz tahta geçince Pertevniyal Sultan da Valide Sultan unvanını aldı. Oğlunun bütün saltanatı boyunca Valide Sultan kaldı. Hayır hasenata çok önem verirdi. Pertevniyal Lisesi‘ni, Pertevniyal Valide Sultan Camii‘ni yaptirdi. Konya Aziziye Camii‘nin yapımında da büyük maddi yardımları oldu (1867).

Oğlu vefat edince Valide Sultanlık dönemi bitti ama 7 sene daha yaşadı. Ayrıca Yusufpaşa’da bulunan Aksaray Mahmudiye İlk Öğretim Okulunu’nu eşi II. Mahmud‘un anısına yaptırmıştır. Okul birkaç kez talihsizliklerle karşılaşmasına rağmen bugün hala hizmet vermektedir.

5 Şubat 1883 tarihinde Dolmabahçe Sarayı‘nda hayatını kaybetti. İstanbul‘un Aksaray semtinde bulunan kendisinin yaptırmış olduğu Pertevniyal Valide Sultan Camii‘ndeki Pertevniyal Sultan Türbesine defnedildi.