Nilüfer Hatun

Orhan Gazi'nin eşi, Nilüfer Hatun kimdir?

Asıl ismi Holofira'dır. Yarhisar Tekfurunun kızıdır. Müslüman olduktan sonra Nilüfer ismini aldı. Bursa yöresinde yaptırdığı camilerle ve hayır işleriyle çok sevildi. İsmi Bursa'da bir ilçeye verildi. Kabri, Söğüt'teki Orhan Gazi türbesindedir.

Bilecik tekfurunun oğlu ile düğünü yapılacaktı. Tekfur, Osman Gazi'yi davet ederek öldürmeye hazırlandı. Osman Gazi dostu olan Harmankaya hakimi Köse Mihal vasıtasıyla durumu öğrendi. Tekfurun bulunmamasından istifade ederek Bilecik Kalesi'ni fethetti. Gelin alayı basılarak, gelin esir alındı. Müslüman olan ve Nilüfer ismini alan tekfurun kızı, Orhan Gazi ile evlendirildi. Nilüfer Hatun'dan Süleyman Paşa ve Murad-ı Hüdavendigar dünyâya geldi. Orhan Gazi serhat boylarında mücadele ederken, hanımı da hayır işleri yaptırdı. Bursa-Tophane semtinde bulunan Orhan Gazi Türbesi'ne defnedildi.

Nilüfer Hatun, Bursa’nın doğusundaki çayın üzerine köprü yaptırarak bu çayın kendi adı ile anılmasına sebep oldu. Ayrıca Bursa Kalesinde bir cami, kaplıca kısmında bir tekke yaptırdı. Oğlu Murad Hüdavendigar ise annesi adına İzmit’te meşhur Nilüfer Hatun İmaretini inşa ettirdi.