Necdet İpekyüz

Batman Milletvekili Necdet İpekyüz kimdir? Anayasa Komisyonu Üyesi olan Necdet İpekyüz’ünhayatı...

Batman Milletvekili Necdet İpekyüz kimdir? Anayasa Komisyonu Üyesi olan Necdet İpekyüz’ün  hayatı... 

Necdet İpekyüz, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu, Elazığ Sivrice’de Sorumlu Hekimliği, Diyarbakır Sağlık Müdür Yardımcılığı, Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Çeşitli kurumlarda işyeri Hekimliği, Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi, Bağlar Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev aldı ve kamudan ayrılıp özel sağlık kurumlarında çalıştı.

1994–1996’larda Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak Tabip Odası Genel Sekreterliği ve Tabip Odası Başkanlığı yaptı. TTB Merkez Konseyi Üyeliğini üstlendi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Yönetim Kurulu Üyeliği olan Necdet İpekyüz, birçok eğitim ve kurs programına katıldı. GAP Bölgesi Sağlık Master Planı’na öneriler hazırlanmasında koordinatörlük yapan İpekyüz’ün kitap yayını ve zorunlu göç, bölgede bulaşıcı hastalıklar ve koruyucu sağlık konusunda makaleleri bulunuyor. Aynı zamanda Sarmaşık Derneği kurucusu ve Mezopotomya vakfı üyesi.