Muhammed Zahir Şah

Muhammed Zahir Şah, 1933 yılında babası Muhammed Nadir Şah'ın öldürülmesi üzerine 19 yaşında tahta çıktı. Ülkesi'nin refah seviyesini artırmak için çalışmalarda bulundu. 23 Temmuz 2007 tarihinde de Kabil'de hayatını kaybetti.

Muhammed Zahir Şah, 15 Ekim 1914 tarihinde Afganistan'ın Kabil şehrinde doğdu. 1933 yılında babası Muhammed Nadir Şah'ın öldürülmesi üzerine 19 yaşında tahta çıktı. Ancak devlet işlerini akrabalarının yönetmesi sebebiyle uzun yıllar geri planda kaldı. Daha sonra 1964'te bir anayasa çıkararak meşruti monarşiye dayalı bir düzen haline getiren Zahir, yakınlarının kamu görevleri üstlenmesini yasaklayarak iktidarını pekiştirdi. Ayrıca bu dönemde bir dizi ekonomik kalkınma projesi gerçekleştirerek ülkede refah seviyesini artırmaya çalıştı. Bunun yanında Sovyetler Birliği ve ABD'den aldığı dış yardımlarla Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde eserler yaptırdı. Ancak bu çabaları  Kabil çevresi dışında pek etkili olamadı. 17 Temmuz 1973 tarihinde de kayınbiraderi General Muhammed Davud Han tarafından kansız bir darbeyle yönetimden alınarak İtalya'ya sürgün edildi. 2001 yılında da ABD'nin Afganistan'daki Taliban yönetimini devirmesinin ardından ülkesine geri döndü ve Loya Jirga başkanlığına geldi. Fakat bu hareketi halk tarafından monarşinin geri dönüşüne zemin hazırlayabileceği endişesiyle yoğun tartışmalara yol açtı. Muhammed Zahir Şah, 23 Temmuz 2007 tarihinde Kabil'de hayatını kaybetti. Cenazesi Maranjan Hill kraliyet türbesine defnedildi.