Mengü Han

Cengiz Han'ın torunu olan Mengü Han, 11 Ağustos 1259 tarihinde savaş alanında ölmüştür.

Cengiz Han'ın torunu olan Mengü Han, 10 Ocak 1209 tarihinde Karakurum'da doğdu. Möngke olarak da bilinmektedir. Karakurum'da hüküm süren son büyük hükümdardır. Yönetimi sırasında kent büyük bir gelişme gösterdi ve imparatorluk hızla yayılmayı sürdürdü.

Mengü Han'ın kardeşi Hülagü Han komutasında İran'a saldıran Moğol orduları, 1256'nın sonlarına doğru buradaki son direnişi de kırdı. Daha sonra Irak içlerine doğru ilerleyerek 1258'de Bağdat'ı, 1259'da Şam ve Halep'i ele geçirdiler.

Doğudaki orduların başındaysa Mengü Han'ın öteki kardeşi Kubilay Han vardı.Bu ordu Çinlileri güneyden çevirip Nanzhao'daki Tay Krallığı'nı ele geçirdi. Ardından bugünkü Vietnam'ın büyük bölümüne egemen oldu. Bu dönemde ana Moğol kuvvetleri Çin topraklarında ilerlemeye başlamıştı. Mengü Han 1257 yılında Çin içlerindeki ordusunun başına kendisi geçti. Fakat bu dönemde baş gösteren salgın hastalık orduyu büyük zarar uğrattı.

Mengü de 11 Ağustos 1259 tarihinde savaş alanında öldü ve yerine, Çin'in fethini tamamlayan kardeşi Kubilay Han geçti. Katı ama cömert bir hükümdar olan Mengü, geleneksel Moğol yaşam tarzının ve değerlerinin korunması için çaba gösterdi. Annesi Nasturi olduğu için bu inanca bağlı kalmakla birlikte Budacılığa ve Taoculuğa da ilgi duymuştur.