M. Tevfik Bıyıklıoğlu

Tarihçi M. Tevfik Bıyıklıoğlu kimdir?

Tarihçi M.Tevfik Bıyıkoğlu 1889 yılında  Çanakkale'de doğmuş,1961 yılında Ankara'da ölmüştür. 1908 yılında Harp Okulu, 1914 yılında Harp Akademisi  mezunudur. Millî Mücadele sırasında Batı Cephesi Harekât Şubesi müdürlüğü yaptı. Lozan Konferansına katılan delegeler arasında askerî danışman olarak bulundu. 1924-1926 ve 1928-1932 yılları arasında İki defa Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri, 1927 yılında bir yıl Moskova Elçisi olarak görev yaptı. Türk Tarih Kurumunun ilk başkanlığını yapmış olan Bıyıklıoğlu’nun tarih alanında telif ve çeviri çok sayıda eserleri vardır.

BAŞLICA ESERLERİ:

Trakya’da Millî Mücadele (1956), Atatürk Anadolu’da 1919-1921(1959), Osmanlı ve Türk Doğu Politikası (1958), Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı (1962), Türk İstiklâl Harbi (1962).