Mükrimin Halil Yinanç

Tarihçi Mükrimin Halil Yinanç kimdir?

Tarihçi Mükrimin Halil Yinanç KahramanMaraş/ Elbistan'da 1898 senesinde doğdu. İstanbul'da 22.12.1961 senesinde vefat etti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Siyasal Bilgiler Fakeltesi mezunu. 

Paris’te bir süre öğrenim gördükten sonra Türkiye’ye döndü, daha sonra İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim görevlisi oldu. 

Türk ve İslâm tarihi alanında yaptığı araştırmalarıyla tanındı. Türk Tarih Kurumunun kurucu üyelerindendi.

BAŞLICA ESERLERİ:

XII. Asır Tarihçileri ve Müverrih Âzimî (1937), 

Musul ve Elcezire’de Oğuz Türkleri

Düstûrnâme-i Enverî, Düstûrnâme-i Enverî’ye Medhal, Anadolu’nun Fethi, 

Türkiye Tarihi - Selçuklu Devri.

 

Tarihçi (D. 1898, Elbistan / Maraş - Ö. 22 Aralık 1961, İstanbul). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fakeltesi) mezunu. 

Bir süre Paris’te öğrenim gördü. Türkiye’ye döndükten sonra İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim görevlisi oldu. 

Türk ve İslâm tarihi alanındaki araştırmalarıyla tanındı. Türk Tarih Kurumunun kurucu üyelerindendi.

BAŞLICA ESERLERİ:

XII. Asır Tarihçileri ve Müverrih Âzimî (1937), 

Musul ve Elcezire’de Oğuz Türkleri

Düstûrnâme-i Enverî, Düstûrnâme-i Enverî’ye Medhal, Anadolu’nun Fethi, 

Türkiye Tarihi - Selçuklu Devri.

 

Tarihçi (D. 1898, Elbistan / Maraş - Ö. 22 Aralık 1961, İstanbul). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fakeltesi) mezunu. 

Bir süre Paris’te öğrenim gördü. Türkiye’ye döndükten sonra İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim görevlisi oldu. 

Türk ve İslâm tarihi alanındaki araştırmalarıyla tanındı. Türk Tarih Kurumunun kurucu üyelerindendi.

BAŞLICA ESERLERİ:

XII. Asır Tarihçileri ve Müverrih Âzimî (1937), 

Musul ve Elcezire’de Oğuz Türkleri

Düstûrnâme-i Enverî, Düstûrnâme-i Enverî’ye Medhal, Anadolu’nun Fethi, 

Türkiye Tarihi - Selçuklu Devri.