III. Kılıçarslan

II. Süleyman Şah'ın oğlu olan III. Kılıçarslan 8 ay gibi kısa bir süre Selçuklu Devleti'nin hükümdarlığını yapmıştır.

II. Süleyman Şah'ın oğlu olan III. Kılıçarslan 8 ay gibi kısa bir süre Selçuklu Devleti'nin hükümdarlığını yapmıştır. Babasının 1204 yılında ölümü üzerine çocuk yaşta tahta oturmuştur. Bu dönemde Haçlılar İstanbul'e ele geçirerek Latin İmparatorluğu'nu kurmuştu. Ayrıca Süleyman Şah'ın tahttan indirdiği kardeşi I. Gıyaseddin Keyhüsrev'de Anadolu'ya gelerek Türkmenler'in yardımları ile ülkenin başkenti Konya'yı kuşatmıştı. Bunun üzerine bölge halkı Kılıçarslan'a bir kötülük yapılmaması kaidesiyle şehri teslim etmiştir. Daha sonra genç hükümdar Gevele Kalesi'ne sürgün edildi ve burada vefat etti.