II. James

II. James, uzun yıllar İngiltere, İskoçya ve İrlanda kralı olarak hüküm sürmüştür.

II. James 14 Ekim 1633 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. I. Charles’in oğlu ve Stuart Hanedanı’nın son kralıdır. 1685-1688 yılları arasında hüküm sürmüştür. 1649 yılında babasının başının vurulmasından sonra Fransız Ordusu’na girdi. Fransız hükümetinin Oliver Cromwell (1599-1658) ile anlaşmaya varması üzerine, buradan ayrılarak İspanya Ordusu’na katıldı.

1660 yılındaki restorasyondan kısa süre önce kardeşi Charles tarafından Bükük Ami-rakliğe getirildi. Charles kral olunca İngiltere’ye döndü. Hollanda Savaşı’nda büyük amiral olarak görev yaptı. 1671 yılında Katolik oldu. Parlamentonun Katoliklerin devlet hizmetinde çalışmasını yasaklayan Tasfiye Yasası’nı çıkarmasıyla büyük amirallikten aynldı. 3 yıl sürgünde kaldıktan sonra yeniden Londra’ya döndü, Kardeşi II. Charles’in ölümünden sonra 1685 yılında İngiltere tahtına çıktı. James, inanç özgürlüğü getirmek amacıyla İskoçya ve İngiltere’de Katolikler ile Anglikanlara eşitlik tanıyan iki ferman çıkardı.

Hükümdarlığı sırasında, dinsel inancı ve uygulamaları nedeniyle halkın büyük bir kısmı tarafından tepki gördü. Bunun üzerine İngiltere Parlamentosu, II. James'i halkın tepkisini ve düşüncelerini dikkate alması için uyardı. Fakat kral tavrını değiştirmeyince 11 Nisan 1689 da parlamento tarafından görevinden azledildi. Yerine kendisi gibi Katolik olan oğlu James Francis Edward değil de, Protestan olan kızı II. Mary ve kocası III. William geçirildi. Mary ve William 1689'dan itibaren ülkeyi birlikte yönetmeye başladı.

İrlanda'da sürgünde bulunan James tahtı geri almak için girişimde bulunduysa da kendisine bağlı güçlerin William of Orange kuvvetleri tarafından 1690'da Boyne Muharebesinde yenilmesi üzerine Fransa'ya geri dönmek zorunda kaldı. Geri kalan ömrünü dostu ve aynı zamanda kuzeni olan XIV. Louis'nin koruması altında geçirdi.

II. James tahtta kaldığı süre boyunca mutlak iktidar sahibi olmak için çalıştı. Ayrıca Katolik inancına serbestlik tanınması için de uğraştı.

Bu girişimleri İngiltere Parlamentosu ve halkın önemli bir kısmı tarafından tepki gördü. Parlamento diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, yükselen mutlakiyetçi akımın İngiliz Kilisesi yasal üstünlüğünün yitirilmesine ve İngiliz özgürlükçülüğüne tehdit oluşturabileceğini gördü. Bu gerilim İngiliz Parlamentosu ve taht arasında üç yıl sürecek bir mücadelenin yaşanmasına neden oldu. Sonuç olarak James, görevinden azledildi. İngiliz haklar beyannamesi kabul edildi. Tahta Hannover Hanedanı geçti.

II. James, 16 Eylül 1701 tarihinde Fransa'nın Saint Germain-en Laye bölgesinde öldü.