II. Hacı Giray Han

II. Hacı Giray Han, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından Kırım tahtına tayin edilmiştir. Hanlığı döneminde isyanların baş göstermesi üzerine de Rodos'a gönderilmiştir.

II. Hacı Giray Han 1648 yılında Kırım'da doğdu. II. Viyana Kuşatması'nda yer aldı. Fakat Murat Giray'ın muhasara sırasında ihanet etmesi üzerine büyük bir bozgun yaşandı. Muharebe sonrasında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından Hacı Giray Kırım tahtına tayin edildi. Bu dönemde hükümdarlığına karşı çıkan Şirin Kabilesi'nin başlattığı ayaklanmayı da bastırdı. Mustafa Paşa Viyana bozgunu sebebiyle idam edilince en büyük desteğini kaybetti. Daha sonra yeniden isyanlar baş gösterince hanlıktan alınarak Rodos'a sürgün edildi. Yerine de Selim Giray getirildi. II. Hacı Giray Han 1689'da hayatını kaybetti.