II. Çandarlı İbrahim Paşa

Çandarlı İbrahim Paşa, II. Bayezid saltanatında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Çandarlı İbrahim Paşa, 1429 yılında doğmuştur. İstanbul'un fethinden sonra idam edilen Çandarlı Halil Paşa'nın en küçük oğludur. 1453 yılında Edirne kadısı olarak bulunuyordu. 1465'de kazasker oldu.

1474 yılında Amasya şehzadesi Bayezid'in lalalığına tayin edildi. Daha sonra bu görevinden alınarak İstanbul'a dönmüştür. II. Bayezid döneminde Anadolu kazaskeriyken, 1485'de Rumeli kazaskeri ve 1486'da divanda üçüncü vezir, bir yıl sonra da ikinci vezir olmuştur. 1498'de sadrazamlığa getirildi.

Çandarlı İbrahim Paşa, 1499 yılında İnebahtı seferinde ordugahta vefat etmiştir.

Eserleri

Çandarlı İbrahim Paşa'nın 1478 yılında İstanbul'da yaptırdığı Çandarlızade Atik İbrahim Paşa Camii bulunmaktadır. Ayrıca İznik' te cami, Kastamonu'da ise bir medrese inşa ettirmiştir.