I. Çandarlı İbrahim Paşa

Çandarlı İbrahim Paşa, 1421-1429 yılları arasında toplam 8 yıl 1 ay sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

İbrahim Paşa, Çandarlı Kara Halil Paşa'nın küçük oğludur. İlmiye sınıfına dahil olduğu bilinmektedir. Bu nedenle medrese tahsili aldığı çıkartılmaktadır. Fakat hangi medreseye, ne zaman gittiği ve kimlerin hocası olduğu bilinmemektedir.

Eğitiminden sonra medrese hocalığı yaptığı bilinmektedir Saruca Paşa'nın oğlu Umur Bey'in vakfiyesinde Mart 1415'de Çandarlı Halil hakkında "kazazker" olarak kayıt bulunmaktadır. Bunun ardından vezir olduğu bilinmektedir. Kara Timurtaş Paşa'nın oğlu Oruç Bey vakfiyesinde İbrahim Paşa'nın 1420'de I. Mehmed zamanında ikinci vezir görevi yaptığı belgelenmektedir.

Temmuz 1421'de II. Murad'ın başveziri olmuştur. Bu dönemde isyana kalkışan Mustafa Çelebi'nin yakalanıp idam edilmesinde büyük rol oynamıştır. Ayrıca bazı Anadolu beyliklerini yeniden Osmanlı Devleti hakimiyetine girmesini sağlamıştır.

Çandarlı İbrahim Paşa mezar kitabesine göre 15 Ağustos 1429 tarihinde Edirne'de ölmüştür. Cenazesi İznik'te bulunan Çandarlı Meydanı'nda kendi türbesine gömülmüştür.

İbrahim Paşa Dedebali kızı İsfahan Şah Hatun ile evlilik yapmıştır. Bu evlilikten Mahmud, Mehmed, Fatma ve Hatice isimli çocukları olmuştur. Çandarlı İbrahim Paşa'nın Kudüs'te bir medresesi bulunmaktadır.