Geoɾge Washington

ABD'nin kuruluşunda büyük bir rol oynayan Geoɾge Washington, ülkenin ilk başkanı olmuştur.

Geoɾge Washington 22 Şubat 1732 tarihinde Virginia’da varlıklı bir çiftçinin 10 çocuğundan biri olarak doğdu. Babası Augustine Washington ve annesi Mary Ball İngiliz asıllıdır.

Henüz 11 yaşında tütün çiftçisi ve mesahacı olan babasını kaybetti. Babasının bir önceki eşinden olan ağabeyi, onun yetişmesinde büyük bir rol oynamıştır. Düzensiz ve kısa süren bir eğitimden sonra 14 yaşındayken yerölçümü ve haritacılık alanında çalışmaya başladı. 16 yaşındayken Batı Virginia’ da, Shenandoah Irmağı çevresindeki keşfedilmemiş bölgelerde yapılan bir keşif gezisine katıldı.

Gençliğinde Virginia topraklarını genişletmek için Kızılderililer ile savaştı. 21 yaşında milis kuvvetlerine katılan Washington, 1752 yılında komutan yardımcılığına getirildi. 1752’de üvey ağabeyi Lawrence ölünce Potomac Irmağı kıyısındaki Mt. Vernon malikanesinin sahibi oldu. Aynı yıl binbaşı rütbesiyle Virginia’daki dört askeri bölgeden birinin disiplin subaylığına getirildi.

Ohio Irmağı beldesinde güçlenen Fransızlar, bu bölgede İngiltere‘nin daha önce üzerinde hak iddia etmiş olduğu bazı yerlerde yaşayan İngiliz göçmenleri bölgeden ayrılmaya zorluyordu. Virginia valisi 1753’te Fransızların bölgeden çekilmesini isteyen bir mesajı Fransız komutana iletmek üzere George Washington’u görevlendirdi. Washington bu mesajı ulaştırmak için Erie Gölü yakınlarına kadar 800 kilometreden fazla süren bir yolu kayıkla, at sırtında ya da yürüyerek gitti.

Fransızlar bölgeden geri çekilmediği için, Washington ertesi yıl, yarbay rütbesiyle ve birkaç yüz kişilik bir birliğin başında Ohio Irmağı bölgesine gönderildi. 1754’te Fransızlarla İngilizler arasında çıkan Yedi yıl Savaşları’na katıldı, Mayıs 1754’te İngilizler bir Fransız birliğini esir aldı. Çarpışmada Fransızların komutanı da öldü.

Fransızlar karşı saldırıya geçince Washington teslim olmak zorunda kaldı. Fakat adamlarıyla birlikte Virginia’ya dönmesine izin verildi. 1755 yılında hasta olarak katıldığı bir çarpışmada General Edward Braddock öldürülmesi üzerine yenilmiş olan ordunun güvenli bir biçimde geri çekilmesine yardımcı oldu.

Bu başarısı sonucu albay rütbesiyle Virginia birliklerinin komutanlığına getirildi. 1758’de, günümüzde Pittsburgh kentinin bulunduğu yerde kurulu olan Duquesne Kalesi’nin kuşatmasına katıldı. Daha sonra Virginia Yasama Meclisi’ne seçildi ve ordudan ayrıldı.

Ocak 1759’da bir toprak sahibinin iki çocuklu dul eşi olan Martha Dandrige Custis ile evlenerek tütün yetiştiriciliğine başladı. 1765’ten sonra İngilizlerin sömürge idaresine karşı çıkarak bağımsızlık mücadelesine destek verdi.

George Washington, Virginia Yasama Meclisi üyesi olarak, İngiltere ile Amerikan kolonileri arasında ortaya çıkan ve 1775’te savaşa yol açan tartışmalara katıldı. 4 Temmuz 1776’da ilan edilen Amerikan bağımsızlığının ardından başkomutanlığa getirildi.

Bu oldukça zor bir görevdi. Çünkü 13 koloninin kendi aralarında çekişmeler yaşanıyordu. Ayrıca Washington’un komutası altındaki askerler gönüllüydü ve istedikleri zaman evlerine dönebiliyorlardı. Boston’a giden Washington blöf yaparak İngiliz donanmasının limanı terk etmesini sağladı.

Bundan sonra, İngilizlerin saldırdığı New York‘u savunmaya gitti. Ancak üstün durumdaki İngiliz ordusu karşısında yenildi ve New Jersey eyaletini boydan boya geçerek ünlü geri çekilmeyi gerçekleştirdi. Savaşın ardından askerlerinin çoğu kaçmıştı.

Geoɾge Washington, 1776'da bir İngiliz ileri karakolunu ele geçirerek ülkedeki umutsuzluğu güvene dönüştürdü. Daha sonra birtakım yenilgiler ve zaferler elde etti.

1777-1778 kışını yarı aç ve yarı çıplak ordusuyla birlikte Pennsylvania‘da Valley Forgedaki kampta geçirdi. Fransızların İngilizlere karşı savaşa katılmasıyla ilkbaharda Amerikalılara yardım geldi. 1781 yılında Virginia’da Yorktown kuşatmasında İngilizler bozguna uğratıldı. Uzun süren Bağımsızlık Savaşı 19 Ekim 1781’de İngiliz generali Cornwallis’in Yorktown’da teslim olmasıyla sona erdi.

İki yıl sonra 1783’te Paris Antlaşması’nda İngiltere Kraliyeti, Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığını tanıdı ve barış antlaşması imzalandı

Washington, savaşın ardından Mt. Vernon malikanesine çekildiyse de çok geçmeden siyasal yaşama geri döndü. Virginia delegesi olarak Philadelphia Anayasa Kurultayı’na katıldı ve kurultay başkanı seçildi. Daha sonra hazırlanan federal anayasayla Amerika Birleşik Devletleri kuruldu. 30 Nisan 1789 tarihinde Washington ABD'nin ilk başkanı seçildi.

Washington, anayasada öngörülen devlet yapısını kurmak ve bunun işlemesini sağlamak için büyük bir çaba gösterdi. Anayasada yapılan iyileştirmelerle insan hakları güvenceye alındı. Bu amaçla gerçekleştirilen ve 1791 ‘de tamamlanan ilk 10 değişiklik günümüzde Haklar Bildirgesi olarak bilinmektedir.

Washington’un ilk başkanlık döneminde birçok yasa çıkarılarak devletin temel organları, bakanlıklar, yargı sistemi ve vergi sistemi oluşturuldu. Bu dönemde dış sorunlarla da karşılaşıldı. 1789 Fransız Devrimi’ni izleyen günlerde Fransa diğer Avrupa ülkeleriyle savaşa girince, bağımsızlığına yardım etmiş olduğu ABD’den yardım istedi. Ancak, Washington ülkesinin tarafsızlığını korudu. Daha sonra ABD’nin ticaretine karışan İngiltere ile ilişkiler geriledi

1794 yılında Washington Jay Antlaşması’nı imzalayarak zorunlu gibi görünen savaşı birkaç yıl erteleyip yeni devlete bir soluk alma süresi kazandırdı. İspanya ile olan sorunlar da Florida ve Louiiana sınırlarını düzenleyen 1792 Pinckney Antlaşması ile ertelenmiştir.

1792’de oybirliğiyle ikinci kez başkan seçilen Washington üçüncü bir kez başkan olmayı düşünmedi ve 1797’de siyasal yaşamdan çekilerek Mt. Vernon’a döndü. George Washington, 14 Aralık 1799 tarihinde 67 yaşındayken zatürreden Virginia, Mount Vernon’daki evinde öldü.

 

Sözleri

 

- Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan daha iyidir.

- Umarım, ben hesap yaptığım tüm unvanlardan en gıpta edileni olan samimi adam karakterini koruyup tutmakta sarsılmazlık ve yeterince cömertlik elde edeceğim.

- Herkese karşı iyi davran, çok az insanla yakınlık kur; güven bağlayacağın insanları da iyice dene.

- Acıların gün ışığına çıkarıldığı yerde eninde sonunda doğruluk hüküm sürecektir.

- Gelişi güzel güç kullanımı en kolay ahlaksızca kötüye kullanılarak yok edilen özgürlüğün yıkıntıları üzerinde tesis edilebilir. 

- Herkese karşı kibar ol, fakat pek az kişiyle samimi ol.

- Benim ilk dileğim, insanlığın bu vebasının, savaşının yeryüzünden sürgün edildiğini görmektir.

- Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır.

- Eğer kendi ad-şanına saygı ediyorsan iyi kaliteli kişiyle otur-dur çünkü, tek olmak kötü dostluktan iyidir.