Fahrettin Ahlati

Onüçüncü yüzyıl'da yaşamış Bitlis'li Kürt kökenli astronomi bilgini Fahreddin Ahlatî'nin en önemli çalışması pencerelerden giren ışıklara göre bir saat sistemi tespit etmesidir.[

Fahrettin Ahlati, Bitlis’te yaşamış bir astronomdur. 1260 yılında İlhanlı Devleti'nin kurucusu Hülagi Han’ın, İran’ın Mera şehrinde (Van hududunun yanında) yaptırdığı rasathanede diğer Türk alimleri ile beraber çalışmıştır.

Bu rasathanenin en büyük özellikleri, 12 burcu göstermiş olması, güneşin doğumundan batışına kadar geçen süre zarfında, pencerelerinden giren ışıklara göre saatin tespit edilmesidir.