Fahir Armaoğlu

Siyaset bilimci, Tarihçi Fahir Armaoğlu kimdir?

Siyaset bilimci, tarihçi Fahir Armaoğlu 22 Eylül 1924 yılında  Çanakkale/Gelibolu'da doğdu.10 Haziran 1998 yılında İstanbul'da öldü. 1943 yılında Balıkesir Lisesi, 1947 yılında  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasî Şube mezunu. 1953 yılında Doktorasını Ankara Hukuk Fakültesinde yaptı. 1948 yılında Maarif Vekâleti Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü ve Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim üyeliği ve dekanlık görevlerinde bulundu. Türk Tarih Kurumu üyesiydi.

ESERLERİ:

Seçim Sistemleri (1953), Amerika-Japon Münasebetlerinin On Yılı 1931-1941 (1957), SBF 1946-1955 Mezunları Hakkında Bir Araştırma(G. Birkhead ile, 1956), Yeni Fransız Anayasası Üzerine Bir Seminer (Ortak kitap, 1960), Siyasî Tarih Dersleri: 1789-1919 (1961), Kıbrıs Meselesi: 1954-1959 Türk Hükümeti ve Kamuoyunun Davranışları(1963), Siyasî Tarih: 1789-1960 (1964), Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri – Açıklamalı (1991), Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç (sempozyum tebliğleri, 1999), XIX. Yüzyıl Siyasi Tarihi: l789-l914 (1999).